Ma 2024 június 22. Paulina napja van. Holnap Zoltán napja lesz.
89f10fef8387dba2cf863aef791170b6.jpg

Szókimondó - Szíj Rezső és a baloldaliság

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Mindent abból a szemszögből ítélt meg, hogy mi használ a magyarságnak. Következetessége e tekintetben elképesztett. Az ördögbe is belekarolt volna, ha úgy látja, abból hasznot húz a magyar érdek.

Református teológiát végzett, gyakorló református lelkész volt, egész lényét átitatta a reformáció szelleme, hazaszeretete református hazaszeretet volt. Csakhogy: fontosabbnak tartotta a magyarság érdekeit, mint az egyházéit, a vallásét, a vallásos hitét. Ezt az őrületesen fontos tényt is a ráció határozta meg. Úgy vélekedett, hiába van reformáció, valláserkölcs, Isten, ha nincs magyar, aki vallja, gyakorolja, imádja.

A baloldali mozgalmakat, a kommunizmust, a szociáldemokráciát is ebből a magyarság sorsára gyakorolt hatásból értékelte. Alaptétele, hogy a baloldaliság az ördög csapása volt a magyar történelemre. S aki mégis „belékarolt”, az egyértelműen magyarellenes, nemzetrontó hazaáruló volt. Erre nem talált mentséget. Illetve csak egy valamit! A keresztényi megbocsátás értelmében elfogadta a beismerő bűnbánatot, azt pedig értékelte, ha a megtévedt személy tettekkel próbálta helyreütni hibáját, bűnét.

A népi mozgalom híve volt, de elítélte annak mind nemzetiszocialista, mind kommunista szárnyát. Az előbbit semlegesítette a történelem menete, a bolsevizmust, a kommunizmust és annak változatait azonban még mindmáig nem. És Szíj Rezső ezért tartotta a magyarságra nézve nagyobb csapásnak a baloldaliságot. Tényekkel érvelt.

A nemzet sorsába a legsúlyosabb pillanatban avatkozott bele a kommunizmus. Károlyi megbocsájthatatlan bűne volt a gyakorlatilag még nem vesztes, ép hadsereg szétverése, s a kommunisták is akasztgatásokkal foglalkoztak a nemzet katonai védelme helyett. Holott Trianon mértékét nagyban befolyásolta volna a megmaradt hadsereg puszta létezése.

Mit hozott a baloldaliság Szíj Rezső szerint a magyar népnek? Mindenekelőtt 1919 vérzivatarát és közvetett módon Trianont, az 1919 utáni baloldali emigrációt, amely összejátszott a kisantanttal, a nyugat-európai kommunistákkal. 1945 után a politikai hatalom átjátszását a magyar kommunista pártnak, az osztályüldözéseket, a parasztnyúzást, a nemzeti érdekek elárulását. 1956 gyalázatos leverését és bosszúhadjáratát. A magyar történelem legellenszenvesebb figurái négyötöd részben mind kommunisták, baloldaliak voltak. Ide sorolom Fejtő Ferencet is. És ezt már meg sem érte, de őt igazolja, hogy az a hadjárat, amit most ellenünk folytat Nyugat-Európa és az USA némely politikusa is, baloldali sugalmazásra történik. Mert olyan ostobák a hazai és külföldi baloldaliak is, beleértve a liberálisokat és a zöldeket, hogy még a látszatot sem tudják mímelni.

A mai Magyarország minden baja, a népességcsökkenéstől a szellemi javak elherdálásáig és az ipar elkótyavetyéléséig, a termőföld és a vízkészlet idegen kézre játszásáig a tegnapi és a mai baloldaliak bűne.

Szíj Rezső külön hangsúlyozta, hogy a magyarok és a zsidók közötti kapcsolatot ugyan a külföldi eredetű nemzetiszocializmus rontotta meg végzetesen, de a két náció közti romlást az 1919-es kommün provokálta ki először. Ezt nemzeti tragédiának tartotta, mert szerinte a zsidó-magyar szimbiózis hatalmas értékeket halmozott föl. Ugyanúgy, ahogyan a germán-magyar, a szláv-magyar meg a többi náció beilleszkedése a nemzeti létbe és tudatba. Nem csak azért, mert sok magyartudatú zsidó barátja volt: ő volt az egyetlen, aki a Kner család kultúránk érdekében kifejtett munkásságát kellőképpen értékelte például, amit a kommunista rendszer nem engedett közhírré tenni.

Mindazonáltal, amint utaltam rá, „tolerancia” és „empátia” jellemezte gondolkozását, megint a ráció nevében, mert tudta, hogy a magyarság senkiről sem mondhat le. Föloldozást is csak magyar érdek diktálhat.

(Folytatjuk)

Szalay Károly - demokrata.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tv fotel (65) Egészség (50) Mondom a magamét (7667) Történelem (18) Mozaik (83) Alámerült atlantiszom (142) Heti lámpás (319) Jobbegyenes (2818) Mozi világ (440) Autómánia (61) Vetítő (30) Emberi kapcsolatok (36) Belföld (11) Titkok és talányok (12) Tereb (146) Flag gondolja (36) Politika (1582) Sport (729) Szépségápolás (15) Rejtőzködő magyarország (168) Kultúra (9) Nagyvilág (1310) Irodalmi kávéház (537) Életmód (1) Nézőpont (1) Gasztronómia (539) Gazdaság (711)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>