Ma 2024 május 20. Bernát, Felícia napja van. Holnap Konstantin napja lesz.
A magyar nyelvről magyaroknak 8.

A magyar nyelvről magyaroknak 8.

Flag

Szöveg méret

1
Átlag: 1 (1 szavazat)

Kies hazánkban szokás időnként kiosztani az utolsó polihisztor címet. Semmi értelme. Nem mintha nem lett volna nagy ember az éppen feldicsért utolsó, de micsoda gazdagság! nyakunkon a következő! Kérem, vegyük tudomásul, hogy messze van még az utolsó magyar polihisztor.

NÉHÁNY ÉRDEKES MAGYAR SZÓ III.

 
LYUK
A lyuk, luk, lik, lék szó elemi gyöke: le. Értsd: ami lefele, lejjebb, lent van
Lu|k képzése: le-k > lék, luk, tehát úgy képzett szó, mint a tö|k, rá|k. Luk: valamely testbe vagy térbe mélyedő nyílás. Luk a lék is, csak kissé beszűkült a jelentése, leginkább dinnyébe, jégbe, koponyába vágott nyílást értünk alatta. További jelentése a székelyeknél: lák = tó, mocsár, lók = két hegy közötti völgyecske.
Lengyel: loch = üreg
Orosz: lyuk = lyuk
Magyar: lyuk, luk, lék, lák, lók
Német: luk = luk (lejáró hajón); Luke = lék, lyuk, nyílás; leck = lukas, lékes hajó; Loch = lyuk (börtönt is jelent), Loch|en = lyukni (-en = -ni): lyukasztani, Loch|presse = lukasztó
Francia: lac = tó; luc|arne = luk; lac = női nemiszerv
Angol: leac = lék; loch = luk (pl. Loch|ness); lack = hiány; lac|una = rés
Latin: lac|uno = mélyeszt; lac|una = lyuk, mélyedés; lac|us = tó
Ógörög: lakk|osz = üreg, tó
 
(Megjegyzem: nem kell népeket vándoroltatni, avagy átadás-átvételek láncolatát feltételezni: ez a kiterjedt egyezés is a még közös ősnyelv máig változatlanul maradt részlete.)
 
NYAK
Nyak a kany (mint kany|ar) szó fordítottja. Nyak jelentése tehát: ami kanyarog, hajlik, görbül. Valószínű, hogy a Kanyó és a Nyakó ugyanaz a családnév, csak egymáshoz viszonyítva fordított a kany és a nyak.
 
NYUG
Nyug gyöke nyú, nyu, melyből származnak a nyúlik, nyújt, nyújtózik stb. szavak is. Eszerint nyug (nyu-og) jelentése: megpihen, azaz elnyúlik. A nyug szó a töve a nyugszik, nyugat, nyugodalom, nyugodtam, nyugtat, nyugágy, elnyugszik, nyugdíj, ellentétesen: nyugtalan stb. szavaknak. A Nap is lenyugszik, ez az égtáj: nyugat. Ez utóbbi a nyugalmas napszakot is jelenti, az éjszakát. Nyug, nyugt különböző nyelvekben: angol night, német Nacht, latin noct, héber nuakh, arab nákh, arám nokh.
A nyug szó után sz hang is következhet.: nyugsz, mint ahogy nyugszik szó összetétele: nyugsz|ik. Nyugsz tehát olyan típusú szó, mint a fek|sz, bok|sz (boksz mondható lenne úgy is, hogy bök|sz), igyek|sz(ik) stb. 
Néhány ma is jól érthető ógörög szó:
nüksz [νυκς] nyugsz = éj, éjszaka
nükto [νυκτο] nyugta = éji, éjjel
nukto|oürosz [νυκτοουρος] nyugtaőr = éjjeliőr
nükhi|osz [νυχiος] nyugiosz, nyugios = éjjeli, sötét
 
PIPACS
A szó részei: pip|acs. Az -acs szóvég áll a gub|acs, köv|ecs stb. szavak végén is. A szótő tehát pip, ami a púp, búb, kiejtési változata. Eszerint értelmezve: pip|acs = búb|acs, s e megnevezés a búb alakú termésére, a mákéhoz hasonlatos bugájára vonatkozik. Ezt igazolja az angol poppy (azaz púp|os, búb|os) szó mák, pipacs jelentése. A latin megfelelőnek is púp, búb a töve: pap|aver (szigorúan véve: púp|er) = mák. 
 
SZTEP
A szteppelés, a sztepptánc, az írek révén vált világhírűvé. Mivel az ír kelták a Kárpát-medencéből származtak el, nem csoda, hogy a sztepp szó jelentését a Kárpát-medencében találjuk meg. A hétfalusi csángóknál cep|letni = kapkodni, továbbá cepp|el = tánc, vagyis a csángók cep, cepp szavának c-je vált szt kiejtésűvé: sztep. Továbbá a cep, cepp a top, topp kiejtési változata. Régi caf|olás = tip|orás, tap|osás, mondhatnánk úgy is, hogy toporgás. Ezek után világos, hogy t-c-szt hangmódosulásról van szó: top, tip > cep > sztep, step. Végképp megállapíthatjuk tehát, hogy a cep, cap, caf, tep, tip, top, sztep szavak csupán kiejtési változatai egymásnak. Vagyis ugyanaz a szótöve a tip|eg, tip|or, tap|os, top|og, caf|ol, cap|lat, cep|let, cepp|el, sztepp|el és az angol step szavaknak.
 
SZTYEP
Sztyep a gyep szó szlávosan ejtett változata.
 
TOJ, TOJÁS
Toj a tol igével azonos, a szó gyöke a távolító értelmű to, tá. A tolja szónak a tojja olyan kiejtési változata, mint a tájnyelvi gondolja-gondojja, engesztelje-engesztejje. Eszerint tojás = tolás, öt tojás: öt tolás, mert hogy a tyúk kitolja magából..
 
TÖPÖR
töp, töpör, töpped, töpörödik, töpörtyű, törpe
 
A szótő töp, mely m-p kiejtési változata a töm, mint töm|ör szónak. Tömörödik: összemegy, s ezt jelenti a töpörödik szó is. A töp kiejtési változatból: töpp|ed, töp|örödik, töp|örödött, töp|örtyű, avagy töpörtő.
Töpör hangátvetéssel: törp: törpe, törpül (azaz töpörödik). Törp az angolban több rendbeli hangmódosulattal (t-d, p-f): dwarf. (Törp-törf-dwarf).
 
TÚR
Túr: turkál, feltúr, kitúr, túrás stb. Vakondtúrás: a vakond által feltorlaszolt föld. A vaddisznó kitúrja a gyökeret, gombát. Valaki turkál a zsebben, fiókban. A túr szó az angolban megfordult: root = túr, turkál (pl. a vaddisznó az orrával), fiókban kotorász.
 
VAKARCS
kavarcs, vakarcs, korcs, kavirc
 
A szó alapja: kever, ebből kevert, kevercs, mely utóbbi mély hangon: kavarcs. Kavarcs jelentése tehát: összekevert, keverék. KAV|arcs gyökfordítással: VAK|arcs. A gyökfordítás gyakori jelenség a magyarban: köp-pök, siv|ít-vis|ít, röh|ög-hör|ög), továbbá kavarcs szóösszehúzással, tulajdonképpen csak a v kihagyásával: KORCS.
A kavarcs szót c-vel is szokás ejteni: kavirc, pl. kavircol: kever, illetve kevereg, kavarog, tekereg.

Varga Csaba

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Rejtőzködő magyarország (168) Politika (1582) Egészség (50) Alámerült atlantiszom (142) Belföld (11) Gazdaság (709) Sport (729) Autómánia (61) Jobbegyenes (2805) Vetítő (30) Nagyvilág (1310) Mondom a magamét (7610) Heti lámpás (313) Titkok és talányok (12) Gasztronómia (539) Nézőpont (1) Életmód (1) Tv fotel (65) Történelem (18) Kultúra (9) Flag gondolja (36) Irodalmi kávéház (537) Tereb (146) Mozi világ (440) Szépségápolás (15) Emberi kapcsolatok (36) Mozaik (83)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>