Ma 2024 július 24. Kinga, Kincső napja van. Holnap Kristóf, Jakab napja lesz.
A magyar nyelvről magyaroknak 6.

A magyar nyelvről magyaroknak 6.

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Kies hazánkban szokás időnként kiosztani az utolsó polihisztor címet. Semmi értelme. Nem mintha nem lett volna nagy ember az éppen feldicsért utolsó, de micsoda gazdagság! nyakunkon a következő! Kérem, vegyük tudomásul, hogy messze van még az utolsó magyar polihisztor.

NÉHÁNY ÉRDEKES MAGYAR SZÓ I. 

AMA
 
Töve a távolra mutató a, toldalékkal: am. Ha mássalhangzó következik utána, akkor: ama, pl. am|olyan, de ama|féle.
Az amolyan szó jelentése: „olyan, mint a’ (az). Másként kifejezve: hasonló, egyenlő, avagy egyforma.
Az ógörögök így írták le az amolyan szót: omoion [ομοιον], s érdekes, hogy az ama = omo szóból képzett szavaikat ma is megértjük, mint például:
omoion1 [ομοιον] amolyan (hasonló, egyenlő)
omoion2 [ομοιον] amolyan (módon, ugyanúgy)
omoiosz [ομοιως] amolyas (hasonló vkihez/vmihez, ugyanolyan, egyenlő)
omoiószisz [ομοιωσις] „amolyozás(hasonulás valamihez [-oszisz ugyanaz, mint a mai            -ozás, -ezés])
omotagész [ομοταγης] „amatagos” (ugyanabba a sorba, vonalba, tehát tagba tartozó [jó           ha a szántónk is egy tagban van])
omophülosz [ομοφυλος] amafélés, amaféle (phülosz = félés, féle: egyforma, ugyanahhoz          a fajtához, fajhoz tartozó, egy nemzetségű, rokon)
 
BÖLCS
 
bölcs, bölcsesség, bőcs, bács, bácsa, bacsó, bacsa, bácsi, batya, báty, pat, páter, práter, fráter, becs, becses, becsüs, becsület, becstelen, becsmérel
 
A bölcs szó l hangja csak kiejtési dísz, a szó tisztán: böcs. Különböző magánhangzókkal: bacs, bács, böcs, bőcs, becs.
Bács, vagy bácsa jelentése: számadó, de alapjelentése: okos, másoknál többet tudó, az érték és a mérték tudója (pl. becses = értékes, azaz nagyra becsült). A bács szó a székelyeknél bácsa is, palócoknál bacsa. Tisza mellett bacsó. Tehát összességében nagy tudású ember megnevezése. Így értendő a bács, bacs bővítményei: a bácsi és a batya szó. Ez utóbbi változatai: báty, bátyuska, bátya (ennek átvétele a szláv batykó, batyuskó). Batya b vesztéssel (mint pl. bomol-omol, bámul-ámul): atya; baty b>p módosulattal, keményen ejtve: pat, melyből a páter, ue. az ógörög patroV (patrosz). Páter r vendéghanggal (mint pl. tücsök-trücsök): práter, ez p>f módosulattal: fráter.
Bács magas hangon ejtve bőcs, ebből az l hang betoldásával lett a bölcs szó. Áttételes jelentéssel: becs, becses, becsület, becsüs, becsül, becsmérel, becstelen.
 
BÖLCSŐ
bölcső, bólogat, billent, billeg, ballag
 
A bölcső billegő, ide-oda lendülő, teknőszerű ágy a csecsemőknek. A bölcső szó gyöke a görbe ívet, avagy görbe ívű mozgást jelentő bö, bő. L hanggal bővítve: böl, bel, bil, mint bólint, bólogat, billeg, mély hangredben: ballag (billegve megy), billent stb.
Böl|cső = bill|ső: bill|eső, bill|ező, azaz bill|egő. A billeső > bölcső szóhoz hasonlóan összevont szó többek között a hágosó > hágcsó, zsákosó > zsákcsó > zacskó szó. (A bölcső szónak semmi köze a BÖLCS szóhoz, lásd ott.)
 
brekeg = REKEG
brekeg, rekeg, recseg
 
A b|rekeg szóban a szókezdő b hang csak díszítő előhang. A béka tehát rekeg: rekedt hangot ad ki. Rekeg cs-vel: recseg. A béka hangjára e szó igazi telitalálat. A régebbi magyarból találni további példákat is a b vendéghangra a CzF szótárban: ringat = b|ringat; ringyó = b|regyó. (Az r is lehet vendéghang: búgattyú-brúgattyú.)
 
Varga Csaba
 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Flag gondolja (36) Egészség (50) Emberi kapcsolatok (36) Gasztronómia (539) Nagyvilág (1310) Gazdaság (713) Történelem (18) Vetítő (30) Autómánia (61) Titkok és talányok (12) Nézőpont (1) Szépségápolás (15) Mozi világ (440) Kultúra (9) Rejtőzködő magyarország (168) Belföld (11) Irodalmi kávéház (537) Politika (1582) Mondom a magamét (7731) Heti lámpás (322) Mozaik (83) Sport (729) Tv fotel (65) Tereb (146) Életmód (1) Alámerült atlantiszom (142) Jobbegyenes (2825)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>