Ma 2024 április 19. Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.
cbbda04c3dc0dc24a1b86b3b36a93e9f.jpg

Babérliget II.

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Ma este levettem a polcról a Babérliget-könyvet, és beleszédültem. Miket hord össze ez a Hamvas a kőbánya bugyraiban, két ávós pribék között! Majd hogy a Halál Angyala előtt ő nem fog rettegni és borzadni?

 A mágiáról majd’ minden fontosat megírt Hamvas Béla, tehát a szószaporítás felesleges. Pusztán emlékeztetőül: a mágia eredetileg a legmagasabb rendű, tudatos szellemi tevékeny-ség, megjelenésében messzemenően irracionális, kívül áll mindenféle logikán, tehát nem a szellem teszi azt. Varázsolni csakis a lélek tud, ugyan felhasználhat szellemi erőket és hatal-makat is, és varázslásának eredménye valamely újabb szellemi létező. Te mindig éles különb-séget teszel szellem és lélek között, én csak folytatom. A szellem nem cselekedhet tudatosan, mert a tudat a lélek. A szellem cselekedhet tudatosan, ha a lélek azt megengedi neki. A lélek továbbá megteheti és meg is teszi, hogy a mai értelemben vett tudatosság nélkül is cselekszik. Nincsen ebben semmi meglepő, ellenkezőleg, semmit sem tehetünk mai, elhomályosodott éle-tünkben mi, egyének és közösségek, aminek ne lenne valamilyen szellemre kihatása, akár in-dividuális szellemünkre, akár népünk szellemére, akár az általad legitimnek elismert szellemi-ségekre vonatkozóan. Mágiát gyakorolunk folyamatosan és rendületlenül, mást nem is tehe-tünk. Definíció: mágia a léleknek szellemre irányuló, szellemi létet alkotó és/vagy működtető cselekvése. Az anyagi kihatások, bár lehetnek, természetesen másodlagosak.

 

   Kultúra a bármiféle cselekvések közötti magas összhang. Nos, az Ő fogalmát itt és ma úgy mondjuk, hogy: „szerves kultúra”. Ez ugyan beteges újat akarásaink közepette szétesett, már csak nyomokban tapasztalható. Egy külhoni lakatosműhelyben megakadt a szemem egy fém-fűrészen. Ez nem helybeli gyártmány, ez nagyon ismerős, ez egy magyar fűrész. S lőn, tény-leg az volt, mert amikor a magas kultúra már megszűnt, még, mint pótlék, megmaradtak az ef-féle sajátosságok, a kéziszerszámokra vonatkozó szabványok. Még létező, kissé magasabb mágia a táncház, és mágia, amikor nincsen az, mert hiszen böjtben nem szabad zenélni. Vará-zsol a hegedű, ha szól, és varázsol, amikor nem szól, varázsol a hegedűs, amikor a rendhez i-gazítja tevékenységét. Varázsol a mozi, amikor tömegesen mutat be kiagyalt katasztrófákat, amikor a szereplők egymáshoz való kizárólagos viszonya az üres gyűlölet, és varázsol, ami-kor két órán át naturális módon kínozzák a Gyermeket. Mágia oda és vissza, létrontás és épí-tés, a választás szabad, mert amint mondtad: ki vagyunk adva.
   Veszed-é észre, Béla bácsi, hogy magyar kultúrkörben mozgunk? Mert parasztnak lenni bárhol másutt a legaljasabb lét. A francia paraszt szókincse, valahol olvastam, úgy háromszáz szó körül megállapodik. A görögöknél sem sokkal különb a helyzet. Egyedül a magyar pa-rasztnak van szókincse, egyedül a magyar parasztnak van akkora zenei kincse, amekkora. A francia paraszt legnagyobb öröme, ha gyermeke megtanul írni-olvasni, és netán értelmiségivé válik. A magyar paraszt „igénytelen”, de hiszen ezer éve jár iskolába, még írott forrás szerint is ötszáz az évszám. A Te idődben nem volt érvényben a nemzeti kultúrának a mai formában gyakorolt formája, és valamiképpen átsiklottál néhány különösségén ennek a „kalandozó ksát-rija”-népnek. Dehogyis akarom felülbírálni a Te igazságodat. Jól tudom, hogy a nacionaliz-mus kórtünet, de azt is, hogy az a három nyelv ősisége okán felette áll mindenféle nacionaliz-musnak. A latin és a görög ugyanúgy, mint a magyar.
   
   Minden mágikus cselekmények között az első az Ige, lásd: Genezis. Semmit sem alkotott az Úr az Ő igéje nélkül. Megtehette volna, hogy lópatkóból vagy bakmajom farkából világot teremtsen, de Ő úgy döntött, hogy az igét alkalmazza. Az iskolában úgy tanítják: cselekvést, történést kifejező szó. Ám a magas hely minden szava, mondata ige is egyben. Ez a lényeg, mert a szófajok emberi kitalálások, viszont az Úr tömören fogalmazott. Tovább megyek: jóval innen az isteni cselekvésen, még a mi silány világunkban sem hangozhat el egyetlen szó, egy-etlen sóhajtás sem, egyetlen leírt betű vagy annak látszó firka, amely ne lenne egyúttal varázs-ige, mágikus aktus is. Jól tudja ezt az a sátánista csürhe, akik naponta gyalázzák környezetün-ket ocsmány jeleikkel. 
   A nyelvek közül a magyar az első. Nem demokratikusan, hanem hierarchikusan. Egészen hétköznapi tényeket kell csak átgondolni, hogy ezt belássuk. Azt, hogy szókészletünk na-gyobb bármely másikénál, azt, hogy irodalmunknak sajátosságai rendre a leginkább irracioná-lis műfaj, a költészet különös szerepére mutatnak. Irracionális tulajdonságai tömegesek, itt i-dézni nem is tudom, hanem olvasómat Kiss Dénes nevű, az idevágó kutatásokkal rendszere-sen foglalkozó költő-nyelvészhez utasítom.
   A mágia nyelve a magyar nyelv. A magyar nyelv, akkor is, ha statisztikai szempontból néz-ve az egyik legkisebb népesség használja. Ám ez a népesség létszáma felett akkora irodalmat, és főleg költészetet művel, amekkorára példa nincsen a művelt nyugaton. „Zúgjál erdő, seje -haj, Csendülj mező, falevél,…”
 
 
 
 
   Béla bácsi! Tisztelettel kijelentem, hogy egy téren megvertelek. Te utazásaid során mindig, mint idegen polgár laktál különféle panziókat, ottan ily minőségedben kiszolgáltak, miközben a babérliget-könyvedet tervezted. Megtörtént velem, egyszer Berlinben, egyszer Thesszaloni-kában, hogy magányos utcai bóklászásaim közepette megszólított egy (két) helybéli, és eliga-zítást kért valamilyen helyrajzi ügyben. Hol van a körjegyző, vagy a mit tudom én milyen hi-vatal, valami ilyesmit kérdeztek tőlem. Hamar kiderült, hogy nyelvüket sem értem, ekkor fel-tehetően szabadkoztak, és okosabb vezető után néztek, de a lényeg, hogy kinézték belőlem a helyismeretet. Otthon lenni az öt géniusz térein, mint magyar paraszt. Ugyan nem művelni azokat, csak annyira, hogy ha találkozom velük, nem ér meglepetés.

Pogány István
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tereb (146) Titkok és talányok (12) Vetítő (30) Irodalmi kávéház (537) Szépségápolás (15) Gasztronómia (539) Sport (729) Egészség (50) Rejtőzködő magyarország (168) Alámerült atlantiszom (142) Tv fotel (65) Mozi világ (440) Mondom a magamét (7546) Flag gondolja (36) Emberi kapcsolatok (36) Kultúra (7) Autómánia (61) Belföld (10) Életmód (1) Politika (1582) Nézőpont (1) Jobbegyenes (2788) Mozaik (83) Heti lámpás (312) Történelem (18) Gazdaság (705) Nagyvilág (1310)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>