Ma 2023 december 03. Ferenc napja van. Holnap Borbála, Barbara napja lesz.
ffe1aae98ed834488d48fcdc71698333.jpg

Szókimondó - Szíj Rezső és a hazafiság

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Tudom, máris előre mondják: hazafiságát a ráció és a gyakorlatiasság határozta meg. Sokféle nemzeti érzés létezik, de ha a patriotizmust egy emberi közösség érdekvédelmének minősítjük, akkor Szíj Rezső racionális honfisága a leghatékonyabb.

Nem véletlen, hogy az idegen érdeket szolgáló internacionalizmus és a kozmopolitizmus Szíj Rezsőt jobban gáncsolta, igyekezett lejáratni, mint a szépszólamú, lengelelkű bombasztikus magyarokat, mert a rációban fogant praktikus patriotizmus cselekvőképes, ellenállóképes, összefogást és érdekvédelmet szervez, és ténylegesen értéket ment.

Az együvé tartozás tudatosítása mellett hatásos védekezésre alkalmas, más terjeszkedő-hódító sovinizmusok ellenében. És itt van a kutya elásva. A Rákóczi-féle szabadságharc, 1848–1849, 1956 és a most folyó nemzeti érdekeket mentő küzdelmek együtt élő közösség érdekvédelmét szolgálják. Közérdek, közérdek és közérdek. Ha az ostromlott várat a középkorban belülről megpróbálta valaki az ellenségnek átjátszani, kaput nyitott, lőportornyot fölrobbantott vagy alagutat fúrt, főbenjáró bűnösnek minősítették, karóba húzták, fejét lándzsára tűzve a szakállszárítóra tették közszemlére. Korunk korszerű hazaárulói, a kommunisták a pánszláv internacionalizmusnak árulták el az országot, gyűlölve a szíjrezsőizmust. Most a kozmopolita liberalizmus a nemzetközi nagytőkének árulja ki értékeinket, az EU-ban mószerol, a közvagyont kótyavetyéli korszerű eszközökkel, és igyekszik kiszolgáltatni a nemzetet idegen érdekeknek.

Klasszikus mai példája az erkölcsi szakállszárítóra aspiráló Göncz Kinga, Vadai, Vásárhelyi intimissimi. Azt, hogy mennyire közösség-érdek határozza meg a hazafiságot, példa rá a budai németek 1848-as, 1849-es magatartása. Ezeknek a kereskedő és iparos polgároknak, akik magyarul sem tudtak – azonosak voltak az életérdekeik a magyar lakossággal. A Habsburg gazdasági elnyomás miatt. Az őket is nyomorító vámszabályok ellen védekezve magyar hazafiakká váltak.

A hazafiság egy nemzeti közösség ideológiája annak érdekében, hogy megvédje függetlenségét. A függetlenség értelme viszont az érdekérvényesítés. Korról korra változtak a hazafiság és a függetlenség kritériumai, amiket manapság még nemzetinek tartott történészeink sem mindannyian értelmeznek helyesen.

Azok az idiotisszimák például akik 1541 (Buda eleste) és 1918 közötti nemzeti-állami önálló létünket kétségbe vonják, mert Habsburg királyaink voltak, magyarellenes lüttyentyűk, Benes- és Masaryk- meg Ceaucescu-fullajtárok, és a trianoni rablóbéke jogosságát igazolják.

Ők is – bármennyire is magyarpántlikásak, himnusz dallamú óbégatók – szellemi szakállszárítóra valók. Manapság nem is sejti a fontoskodó, vagy tudálékoskodó búsmagyar, hogy fisztulás-könnyes fanyalgásaival a hazát árulja, mert ellenségeinknek szolgál érvekkel.

A lengyel, a kelet-német, a magyar Moszkva-ellenes fölkelések közösségi érdekvédelmet fejeztek ki, a moszkovita internacionalizmus, vagyis bekebelezés, beolvasztás elleni szabadságharcok voltak. Fűzzük hozzá, Moszkva többet engedett meg a cseh, a szlovák, a bolgár nacionalistáknak, mint a magyarnak, az észtnek, a lettnek, a litvánnak. Csak az a baj, hogy a szomszéd népek nem vették észre, engedélyezett magyarellenességük az ő függetlenségüket nem növelte. A jelenlegi európai konstelláció hasonlít az előzőhöz. Magyarország most is ugyanazt a renitens szerepet játssza el, amit a Habsburgok, a Szovjetunió vagy a szultanátus ellen produkált.

Mikor ismerik föl az érintettek, hogy érdekeik ma is azonosak a miéinkkel? A haza szeretete mint magasrendű érzelmi kötődés erre a racionális „alapélményre” épül, de ez már más téma.

Szalay Károly - demokrata

 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Életmód (1) Autómánia (61) Vetítő (30) Egészség (50) Történelem (16) Titkok és talányok (12) Belföld (10) Szépségápolás (15) Mozaik (83) Irodalmi kávéház (531) Kultúra (6) Nézőpont (1) Rejtőzködő magyarország (168) Nagyvilág (1309) Flag gondolja (34) Mondom a magamét (7244) Tereb (146) Heti lámpás (281) Gasztronómia (539) Emberi kapcsolatok (36) Politika (1581) Alámerült atlantiszom (142) Jobbegyenes (2722) Tv fotel (65) Mozi világ (440) Gazdaság (693) Sport (729)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>