Ma 2024 május 19. Ivó, Milán napja van. Holnap Bernát, Felícia napja lesz.
6b5894677f2f65461cd3a50b4af9014a.jpg

Ki lélekben rokon

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Móser Zoltán fantasztikus cikksorozata a régmúlt idők, az elfelejtett Magyarország kincseit mutatja meg nekünk ebben a párját ritkító sorozatban, mely a Magyar Nemzet hétvégi magazinjának volt elengedhetetlen tartozéka. Utazzon velünk, ismerjük meg együtt Magyarországot egy kicsit másképpen.

Véletlenül akadt meg a szemem a könyvtárban Komjáthy Jenő versein. Az előszóba belelapozva rögtön megálltam a Szenic (Szenice) helységnévnél, ugyanis az elkövetkező napokban éppen arrafelé terveztem egy utat. Komjáthyt (Reviczkyvel és Vajdával) Ady egyik előfutáraként emlegetjük, de keveset tudunk arról a magányos lélekről, akinek költészetét „mágikus misztikummal” lehet jellemezni. Ki is volt ő, s hol lakott, erről szólnék röviden Komlós Aladár tanulmánya alapján.
„Költészete első pillanatra úgy hat, mintha nem magyarföldön született volna. Sőt, mintha nem is ezen a földgolyón. Maga a költő test nélküli lélek, s alig várja, hogy átköltözzön a halálba, s ott az istenséggel egyesüljön. Találóan írta: »Dalom, e túlvilági ének / Szokatlan gyarló embereknél, / Mert csupa fény és csupa lélek.«” Ez a világűri költészet Szenicen szólalt meg, a régi Magyarország egyik szlovákok lakta helységében, Nyitra vármegyében, a morva határszélen. Komjáthy nem véletlenül került ide. Miután 1881-ben Balassagyarmaton polgári iskolai tanári állást kapott, megházasodott, s boldog himnuszokat írt feleségéhez. De a boldogság csak néhány évig tartott: fegyelmi úton elmozdították állásából, majd kétévi állástalanság után, 1887. augusztus 20-án büntetésből ide, Szenicre helyezték.
„E helységnek a Pallas-lexikon szerint 2922 lakosa volt, nagy részük még az egykorú magyar statisztika szerint is szlovák. Messze volt itt barátaitól: Reviczkytől, a két Palágyitól, Madách Aladártól. A társas életet szerető és nagy műveltségű férfi számára, aki latinul olvasta Spinozát, lefordítani készült Kantot, jól ismerte Schelling, Nietzsche, Spencer műveit, a misztikusokat, eredetiben olvasta Shakespeare, Byron, Poe, Goethe, Schiller, Lenau stb. írásait, gyötrelem volt az egyenrangú barátok hiánya. Szenicen három emberrel tudott, úgy-ahogy, szót váltani, egyébként értetlen gúny és rosszindulat vette körül. Fokozta a dolog elviselhetetlenségét anyagi helyzete. Öt gyermekét kellett nevelnie, s ehhez a polgári iskolai tanítói fizetés természetesen nem volt elegendő, annál kevésbé, mert kétévi állástalanság után rengeteg adósság nyomta a vállát. Nem marad számára más vigasz, mint a költészet és a filozófia. A jeges magányban dús sugárban árad ki lírája. Verseit túlnyomórészt itt írja 1889–94 között.”
1895. január 21-én Pestre ment, hogy megvizsgáltassa magát, de 26-án este a kórházban váratlanul meghalt. Halálának oka máig ismeretlen. A Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra. Temetésén csak özvegye, egyik árvája és a két Palágyi testvér jelent meg.
Hogy ki volt ő? A Csak tartsatok… című szép vallomásában ott a felelet:

Közületek vajon ki látott
Erőm teljében fényleni?
És üdvözülve, koszorúsan
Ki hallott engem zengeni?

Ki látott járni pompafényben
A zúgó tengerek fölött?
Közületek ki látta lelkem,
Midőn a napba öltözött?

Ki látta színem változását,
Midőn a lélek elragadt?
Ez elcsigázott, gyönge testen
Ki látott nőni szárnyakat?

Ki látott engem tűzszekéren,
Mint a prófétát egykoron?
Illést se látta minden ember,
Csak az, ki lélekben rokon.

Szenic ma eleven kisváros, csupa új épületből áll: áruházak, szállodák és bankok sorakoznak a központban. De a Hrbovka-patak, amely mellett lakott, ma éppoly reménytelenül kanyarog, s viszi a beledobott hulladékot. Csak a múzeum épülete és a főtemplom emlékeztet a régi időkre. A fotográfia a középkori templom főkapujának részletét mutatja. Ezzel a képpel próbálom érzékeltetni a régi hangulatot, és megidézni Komjáthy Jenőt, e napba öltözött lelket.

 

Móser Zoltán, mno.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Történelem (18) Belföld (11) Gasztronómia (539) Irodalmi kávéház (537) Politika (1582) Mozi világ (440) Gazdaság (709) Autómánia (61) Tereb (146) Flag gondolja (36) Tv fotel (65) Sport (729) Szépségápolás (15) Heti lámpás (313) Mozaik (83) Kultúra (9) Emberi kapcsolatok (36) Nézőpont (1) Mondom a magamét (7608) Jobbegyenes (2804) Nagyvilág (1310) Titkok és talányok (12) Vetítő (30) Rejtőzködő magyarország (168) Egészség (50) Alámerült atlantiszom (142) Életmód (1)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>