Ma 2023 március 31. Árpád napja van. Holnap Hugó napja lesz.
Európai mitmakuna

Európai mitmakuna

Flag

Szöveg méret

1
Átlag: 1 (1 szavazat)
Jelenleg a szülőképes korú nők kevesebb mint 2 százaléka fehér. Alea iacta est. Hosszú távon a fehéreknek befellegzett.

Egy multikulturális birodalom – és minden birodalom lényegénél fogva multikulturális – létalapja területek meghódítása és népességeik áttelepítése az ellenőrzésük végett. Most éppen ez történik az Európai Unióban. Gyarmatosokat kell hozni a csökönyösködő és kihalófélben lévő őshonosok lecserélésére, mert mint azt Madison Grant, a fajhigiénia és az eugenizmus egyik prófétája már száz évvel ezelőtt megjegyezte, a „felülről” szervezett bevándorlás elnyomja a meghódított területek bennszülötteinek gyermekvállalási hajlandóságát. Az ún. WASP (fehér-angolszász-protestáns) populáció így kezdett teret veszíteni Észak-Amerikában a XIX. század végén, többek között Kipling is ezt panaszolta a levelezésében. Persze nem fogunk krokodilkönnyeket hullajtani a WASP-ért, amely az indiánokat cserélte le korábban, és a sorsa csupán azt példázza, hogy a népességcsere egy állandó, de ritkán természetes jelenség, és a történelem folyamán majdnem mindig politikai célzatú volt. A taktika változatlan, mert a népességcsere ugyan fizikai jellegű, a kivitelezése azonban lelki megrázkódtatások, érzelmi „kódzavarások” és mentális átprogramozások egész sorozatával jár.

Alexis de Tocqueville írta az indiánok kapcsán: „Meggyöngítve az észak-amerikai indiánok között a haza érzését, szétszórva a családjaikat, elhomályosítva a hagyományaikat, megszakítva az emlékek láncolatát, megváltoztatva az összes szokásukat és mértéktelenül felnagyítva a szükségleteket, az európai zsarnokság szervezetlenebbé és civilizálatlanabbá tette őket, mint amilyenek már voltak.”

Ugyanezt a módszert egyébként maguk az indiánok is alkalmazták egymás között az európai gyarmatosítás előtt, amint azt az inka birodalom úgynevezett mitmakuna-rendszere bizonyítja, amelynek keretében egész népcsoportokat telepítettek át eredeti lakhelyeikről azzal az elsődleges politikai és stratégiai céllal, hogy megosszák azokat a populációkat, amelyekről azt feltételezték, hogy fenyegetést jelentenek a birodalom uralkodó rétegére nézve. Ezek az áttelepítések csökkentették a különböző etnikumok súlyát, és ily módon gyöngítették az ellenállás lehetőségét.

Tocqueville valószínűleg nem ismerte az inka eljárást, ahogyan feltételezhetően Machiavelli sem, az itáliai reneszánsz firenzei spiritus rectora mindazonáltal általános igazságokat fogalmazott meg a birodalomépítés gyakorlatával kapcsolatban egészen máig tartó érvénnyel: „Ámbár a nyelvükben, szokásaikban és államrendjükben különböző tartományok elfoglalása bajjal jár, s nagy szerencse, erő és furfang szükségeltetnek megtartásukhoz, egyfajta hatásos orvoslása mindennek, ha a hódító a tartományban megtelepedik, s ezáltal a birtoklást tartóssá és biztonságossá teszi. (…) Telepesek az uralkodónak pénzbe nem kerülnek, költség nélkül vagy csak kicsiny kiadással küldi és tartja ott őket, s ilyenképpen csak azokat éri sérelem, akiktől elveszi házukat és földjeiket, hogy az új lakosoknak adja, ezek pedig a népességnek csak kis részét teszik. Valamint ezek, akiket így megsértett, soha nem lehetnek ártalmára, hiszen szegények és szétszórtak, a többiek pedig, egyrészt nem esvén rajtuk sérelem, meg kell hogy nyugodjanak, másrészt minden vétségtől óvakodniuk kell, nehogy őket is, mint azokat, megfosszák birtokaiktól.”

A kozmopolita establishment gyakorlatilag ugyanezen séma alapján szalámizza le Nyugat-Európa őshonos népességét és telepít a nyakára egyre nagyobb arányban harmadik világbeli telepeseket, miközben a bennszülöttek lényegében zokszó nélkül tűrik a lecserélésüket – gyávaságból, nemtörődömségből vagy egyszerűen csak butaságból.

A folyamat mértékéről csak halvány fogalmaink vannak, mert a statisztikákat módszeresen meghamisítják, de a hivatalos adatok is éppen eléggé riasztóak. Dániában például a bevándorló anyáktól született csecsemők aránya drámai mértékben nőtt az utóbbi évtizedben, olyannyira, hogy az észak-európai országban tavaly minden ötödik gyerek harmadik világbeli (főleg szíriai és török) bevándorlók ivadékaként látta meg a napvilágot. („One in five” danish newborns has foreign heritage, syrians largest group, breitbart.com, 2017. március 22.) Ennél is katasztrofálisabb a helyzet Angliában és Walesben, ahol 2016-ban az újszülöttek csaknem egyharmada az Egyesült Királyságon kívül született anyától származik. Ráadásul a színes bőrű újszülöttek aránya nyilván még ennél is nagyobb, az angol statisztikai hivatal ugyanis a már Britanniában született, harmadik világbeli bevándorló szülőket automatikusan a britek közé sorolja, tekintet nélkül a fajukra. Közben egyre többen vitatják a bevándorláspárti lobbi egyik leghangzatosabb lózungját, miszerint a tömeges bevándorlás életképes módszer az aktív, illetve a nyugdíjas korosztály közötti 4:1-es, úgynevezett függőségi arányszám fenntartására. A brit belügyminisztérium egyik jelentése szerint „a bevándorlás hatását a népességöregedés csökkentésében széles körben csekélynek tartják, mert a bevándorlók is öregszenek”. Ennek ellenére a bevándorláspárti lobbi 2050-ig 60 millió bevándorló importjával 136 millióra szándékozik növelni az Egyesült Királyság népességét. (England: mothers born abroad now account for 28.2 per cent of births, breitbart.com, 2017. július 19.)

Natura abhorret vacuum, Afrika azonban a bevándorláspárti lobbi asszisztálásával gondoskodik az Európában keletkezett népességűr kitöltéséről. Az 50-es években Nigéria népessége kisebb volt, mint Franciaországé, ma nagyobb, mint Franciaországé, Spanyolországé és Németországé együttesen; Kenya népessége kisebb volt, mint Belgiumé, ma nagyobb, mint Belgiumé, Hollandiáé, Svédországé, Norvégiáé és Finnországé együttvéve; Etiópia népessége kisebb volt, mint Romániáé, ma nagyobb, mint Romániáé, Magyarországé, Lengyelországé, Szerbiáé, Bulgáriáé, Szlovákiáé és Csehországé összesen. Az 50-es években három és félszer annyi fehér élt a Földön, mint ahány indiai, ma csaknem másfélszer annyi indiai, mint ahány fehér. A második világháború végén az európai népek tették ki a világnépesség egyharmadát, ma kevesebb mint a 8 százalékát. Jelenleg a szülőképes korú nők kevesebb mint 2 százaléka fehér. Alea iacta est. Hosszú távon a fehéreknek befellegzett.

Gazdag István - ]]>www.demokrata.hu]]>

Hozzászólások

Béla
2017-10-16 07:11
Igen bátor cikk. Ritka. A kocka el van vetve helyett, a bevégeztetett, meg a mene, tekel, ufarszin pontosabb is lenne, a valóság. „megszámláltatott, megméretett, könnyűnek találtatott" Magyarország családi életében és vallásában, nem török. Törökország Trianon idején grammra akkora népességgel bírt, mint mi, s szintén vesztes fél. Ma, talán 88 millióan vannak, a magyar pedig 1957 óta tudatosan gyermektelen meddő, impotens. 1962 már világelső Magyarország. A gyermektelenségben. Kádár himmleri propagandával s állami módszerekkel éri el, hogy a „problémás” magyar nép önként zabálja fel saját jövőjét, s haljon ki, „ahogy kérték.” Ötvenhatban a magyar volt a Kereszten, a „népek karácsonyfáján, az Áldozat.” Magyarország hódoltsági terület maradt, a csoda nyugat cserbenhagyta, s pacsizott kádárral, a gyilkossal, a hazaárulóval, Erdély, államadósság rákja, paks,garé valamint az iszonyatos népesedési csőd, kádár negyedik, de legnagyobb bűne. Kádár jános a magyar nép gyilkosa. Orbán ez a fogott ember, óriási nemzetközi nyomás alatt, gúzsba kötve tehet lépéseket. Az országlakos átlag kannibál lett, vallástalan, hitetlen és gyermektelen. Nincsen ezzel egyedül. Gyakorlatilag egész Európa, s maga a fehér ember is az lett. A pápa babits-sá válva, „mazochi kéjjel csókolgatja” a muszlimokat, korbácsuk után áhítozik, s allergiás, beer-i lendülettel, iszonya van, minden kereszténytől,s a keresztény jelképektől is. Déli harangszó fáj nekik, a körmenet, s maga a Kereszt is. „A borzalmas keresztényekről, a jobboldalról nem is beszélve.” Európa elfogy, a lakosság és népességcsere, mára, befejezett tény. Kádár a pokolban elégedetten dőlhet hátra, a nemzetközi marxizmus győzött az egész világon, csak nem a világ proletárjai egyesültek, hanem a világ marxistái. Könnyű észrevenni, hogy rabságunk alatt is, egy bátor nemzetpolitika, amikor egész Európa fogy, követhetné a török utat, család és munkaszemléletben. Vallásban nem, az ugyanis lehetetlen, törökké nem válhatunk. Amikor a modernkori állam alanyi jogként már kamaszlányoknak adja az abortusz jogát, a nőknek általában „gyógyszerként” az Élet ellen a fogamzásgátlókat, a másik kezével, ha élni akar a társadalom, a nép. Adnia kell. Az államnak, akár a börtönipar segedelmével,a katonaság közvetítésével, adnia kell. A családoknak. Ingyen telket, házat,hazát, kétszáz négyszögöt, s 300 négyzetméteres, három generációs nagycsaládi ház panelt. Házgyári panelt, családi ház változatban, típustervekkel. A nagycsaládos Anyának élete végéig tartó állami fizetést, hivatást, ha tisztán nevelte fel gyermekeit, a gyerekek tanulmányainak végéig, a felnőtt korukig. Ha diplomásokat adott a hazának, fizetése élete végéig, magasabb lesz, s a gyermekek számának függvényében is, messze az átlag fölött kell kapnia. Hiszen nemzetvédelmi, honvédelmi, életvédelmi alapfeladatot lát majd el. OLYAN SZEMLÉLET KELL, ÚJ SZEMLÉLET, AHOL CSAK AZ A CSALÁD, AHOL AZ ANYA OTTHONÁBAN ÉL S DOLGOZIK, A FÉRFI AZ ELTARTÓ. Ehhez egészen bátor lépések kellenek, nemet kell mondani a muszlimokra, de igent kell mondani, munka és életmódszerükre, az erdogani edzéstervekre.. Erdogan nagy ember, a pápa eretnek s nagy gazember.. Nekünk ez jutott, ez a végzet. S tenni kell valamit, valami jót és igazat. Valódit.
jocó
2017-10-16 15:50
Kedves Béla!Megint minden betűjével egyet kell,hogy értsek.Nagyon lényegre törő és sajnos igaz minden szava. Európa népei a 1945 után megkapták a kommunizmus mérgét,mi itt kelet Európában nyíltan és erőszakosan a nyugat európai népek alattomosan aranypapírba csomagolva.Ez a méreg mostanra fejti ki a hatását,a fehér nők nem akarnak többé szülni,nem akarnak békés családot,K.O.-val győzött a feminizmus.Még mindig nem szabad megnevezni azokat akik ezt kitalálták,egyedül soros neve merült föl mint főbűnös.A Nigériai,Kenyai,Indiai,stb.népességrobbanást éppen az Európai fehér ember idézte elő azzal,hogy elvitte ezekbe az országokba a legfejlettebb orvostudományt,a legkorszerűbb gyógyszereket.Afrikában megszűnt a természet zseniális önszabályozó szerepe,az emberi beavatkozás következtében.Afrikában csak azok a gyerekek maradtak életben akik túlélték a borzalmas betegségeket,most azok is életben maradtak a modern gyógyszereknek köszönhetően akik régen életképtelenek volta.Most ezek veszélyeztetik a fehér embert a fehér kultúrát a keresztényi morált.
Béla
2017-10-16 16:27
Üdv, köszönöm, félő igazi járványokkal szemben a fehér ember is tehetetlen maradt. S a marxizmus is egy járvány, ateisták betegsége. A vad hordák fiataljait mesterségesen hozzák ide sorosék, darázsnak a békés méhek közé. Két legyet egy csapásra. OTT MÁR NINCSENEK, TEHÁT OTT FOGYNI KEZD A HELYI LAKOSSÁG, itt pedig megölik a maradék fehér embert. Európa ellen esküdött bosszút Shylock, s "nagyon botfülűnek kell ahhoz lenni, hogy ne halljuk Shylock késének köszörülését."
Béla
2017-10-16 16:29
„A második világháború végén az európai népek tették ki a világnépesség egyharmadát, ma kevesebb mint a 8 százalékát. Jelenleg a szülőképes korú nők kevesebb mint 2 százaléka fehér. Alea iacta est. Hosszú távon a fehéreknek befellegzett.” „Majoros István: „Az elégséges szint alá zuhant és hosszabb távon ott maradó születésszámok a társadalom egészségtelen előjelű elöregedését vonják maguk után. Ez mindenhova kihat, legfőképp a nép által érzékelt és számon tartott élet színvonalra. Részlet egy 2008-ban elhangozott előadásból. "A torz demográfiai korstruktúra miatti tartós versenyhátrányunkat csak úgy tudjuk némileg ellensúlyozni, ha visszafogja a gazdaságpolitika a reálbérek növekedését. Adott világpiaci versenyben a magas járulék-terhek miatt csakis nyomott bérekkel maradhatunk versenyképesek. Nem véletlenül hangzott el napjainkban a legújabb kormányjavaslat, mely szerint 2009-ben valamennyi munkaadó fagyassza be a reálbéreket – azaz legfeljebb csak az inflációval lépést tartó béremelkedést valósítson meg. Ha számításba vesszük azt, hogy 2008-ban a bérek vásárlóértéke az 1979 évivel volt azonos szinten – akkor egyértelműen kitűnik, hogy már harminc éve csak a reálbérek visszafogása révén tudjuk úgy-ahogy biztosítani termékeink nemzetközi versenyképességét. Míg a többi európai országban már réges régen túllépték a keresetek a harminc évvel ezelőtti vásárlóértéküket – mert egyik országban sem alakult ki olyan tartós népesség-elöregedés, mint minálunk – addig mi még ennek a harminc évvel ezelőtti szintnek a túllépését sem engedhetjük meg magunknak – a legújabb kormányjavaslat, azaz a reálbérek 2009-ben történő befagyasztása - értelmében. Az ország elöregedésének a gyorsulása, és az ebből fakadó közteher-növekedés elkerülhetetlensége a távlatban is lerontja a reálbér-növelési lehetőségeket. Egészségügyi szakalkalmazottak elvándorlása. A keresetek visszafogását elsősorban a közszférában képes végrehajtani a kormányzat. Mindenekelőtt a köztisztviselők és a közalkalmazottak – azaz a pedagógusok, orvosok, ápolók – körében. A közszféra romló bérhelyzete miatt az ezredfordulót követő időszakban évente mintegy 600-700 orvos és mintegy ezer ápoló keres és talál külföldön munkalehetőséget. Hiányukat mindenekelőtt az ápolásra, és gyógyításra szoruló idősebb generációk érzékelik. Az egészségügyi szakemberek elvándorlásának végső oka tehát az, hogy az ország elöregedése miatt az egészségügyi kassza nem képes eleget tenni a növekvő igényeknek, és nem tudja megfelelően megfizetni az orvosi-ápolási szakellátás költségeit. Az elmúlt években a kormányzat több drákói intézkedést hozott az egészségügyi biztosítás kasszájának egyensúlya érdekében, például jelentős mértékben korlátozta a kórházak, szakrendelők teljesítményét. Ennek az intézkedésnek viszont szükségszerű következménye volt az ellátatlan lakosság növekedése, és a vizsgálatokra, műtétekre várakozók gyakran több évig tartó sorban állása. A baj az, hogy a kormányzat a rövidtávú tűzoltó-intézkedések mellett nem hoz olyan hosszabb távon ható családpolitikai intézkedéseket, amelyek a probléma demográfiai okait kiküszöbölnék ki, azaz a népesség elöregedését és emiatt a társadalombiztosítási kassza túlterheltségét." Summázat. Az ország bajainak túlnyomó többsége az immár több mint fél évszázad óta elégtelen születésszámokból eredő elöregedésből és az ennek következtében meginduló népességfogyásból származnak. Két út van. Foggal, körömmel, vérrel, verítékkel, munkával, lemondással, áldozatokkal előteremteni a saját jövő megalapozásához a feltételeket és visszafordulni a pusztulásból vagy importálni Afrikából, Ázsiából százezreket, milliókat, így fiatalítani meg a korstruktúrát, közben elviselni a sértéseket, rúgásokat, pofonokat, amelyeket törvényszerűen ki fognak osztani az életerős, fiatal népek, közben ásni a sírt, belefeküdni és magunkra húzni a földet.”
Béla
2017-10-16 17:02
Mivel Európa is fogy, gyakorlatilag haldoklik, furcsa módon, ha egy nemzetben mégis felébredne az életerő, s állami politikai alapfeladatnak, nemzetvédelmi, honvédelmi feladatnak, legfontosabb közügyünknek tartaná a népesedés ügyét. EZ A NEMZET PÁR ÉVTIZED ALATT CSODA LENNE, FEJLETEBB S ERŐSEBB, MINT KÖRNYEZETE, MINT EGÉSZ EURÓPA. S gyarapodó, boldog lakosság lenne. Könnyű belátni miért. Ha a magyar innentől kezdve átlagában hét gyermeket nevelne fel, az apadó többiek között erős nagyhatalommá növekedne ezzel, automatikusan. Lásd Erdogan azért lehet ilyen önálló tökös s bátor, mert 88 millió török családtagja, honfitársa van. Ha Törökország népesedés kérdésében a magyar utat választotta volna, ma felfalnák őket, örmények, szírek, szárok, stb, s kihalásra ítélt állatfajtaként emlékeznének rájuk. A török megkerülhetetlen lett, nekik udvarol USA s NATO, tőlük didereg, minden liberális banya Németországtól a franciákig. Az utókor döbbenten fog csodálkozni, hogyan hagyhatta ezt a fehér faj, ez történjen a fehér emberrel. „A második világháború végén az európai népek tették ki a világnépesség egyharmadát, ma kevesebb mint a 8 százalékát. JELENLEG A SZÜLŐKÉPES KORÚ NŐK KEVESEBB MINT 2 SZÁZALÉKA FEHÉR. Alea iacta est. Hosszú távon a fehéreknek befellegzett.” Ha kínaiakról írják ezt le, akkor a sárgák életösztöne még működvén, félre vernék a harangokat. Itt nálunk Európa közepén, legfeljebb a vállukat vonogatják. Az égadta világon senkit nem érdekel, meg sem értik, ha értik, sietve félrefordulnak, s mással kezdenek foglalkozni. Ennek: az ormánságok, a mára 11 millió néma sikolyok közben szétvagdalt meg nem született gyermekek ténye, emléke a valódi oka. Ez olyan égbekiáltó bűn, melynek büntetése, az átlag proli, az átlag európai ember, a fogyasztói kannibál nihilizmusa, ateizmusa és lelketlensége. Gyermekmentes övezet öntudatos nyegléi röhögnek a jövőn, mert a halálfiai csupán. A marxista ugyanis mindent elárult, amit elárulhatott. Most szapulja a baloldali az oroszokat, pár éve feje a fenekükben volt, s együtt ordították, hogy nemzetközivé lesz a világ. Tehát az átlag fehér ember, a fogyasztó, konok aljassággal mondott nemet, újra és újra a kopogtató Életnek, a Végzetnek. S elvesztette elemi érzékét ezzel, magához az Élethez. Az Élethez való viszonya, a fehér átlag európai embernek, ferde természetellenes s beteg. A velejéig kommunista Gyarmati Fanni rövid pár év alatt, kilenc abortuszt csináltat, a tízedik jogos, vagy hatszor erőszakolják majd meg szovjet katonák, hat külön-külön alkalommal. Minden esetben engedelmes s semmit nem tesz, nincsen benne büszkeség, vagy szégyenérzet, az ellenállásra képtelen. (Nem én mondom, ő maga írja le, ellenpéldának a keresztény nők viselkedését hozza fel, igen önkritikusan. Unokahúga férjecskéje még a lámpát is tartja, saját felesége, újabb és újabb meggyalázásához, semmit nem csinál.) Ez Shylock. Soha nem akkor áll bosszút, áll ellen, mint bármilyen normális ember, amikor sérelem éri. Hanem mosolyogva letörli ellensége köpését, s évek múlva áll bosszút, ott azonban nem ismer majd irgalmat, s könyörületet. Éppen fordítva. Azokat, akik hallgattak rá, leghangosabb éppen ő fogja bírálni, miért tették, amit tettek. Lásd Szolzsenyicin Együtt két kötetét. Márai azt mondta, a bolsevizmus ultimátum Istentől. Soros pedig ultimátum a Sátántól. Soros hadat üzent Európának, s Európa közepén Magyarországnak. Miért a magyarral van baja,az is megér egy külön misét. Mert a magyar volt az egyetlen nép a világon, mely minden üldözöttnek védelem volt asylum volt 44 március 19ig, mai napig tartó megszállásának kezdetéig.. Marx Soros Shylock, a fehér embert gyűlölik, különösen akkor, ha erre nincsen semmi okuk, sőt, hálásnak kellene lenniük. Ezt a különös tényt, minden valóban magyar ember pontosan tudja. Benedek István le is írja majd, igen bátran. Most importálni akarják a biztos halált a sorosista baloldaliak. „ vagy importálni Afrikából, Ázsiából százezreket, milliókat, így fiatalítani meg a korstruktúrát, közben elviselni a sértéseket, rúgásokat, pofonokat, amelyeket törvényszerűen ki fognak osztani az életerős, fiatal népek, közben ásni a sírt, belefeküdni és magunkra húzni a földet.” Tanács István a népszabadság főszerkesztője vezércikkben döngeti is a mellét, őt már ugyan nem érdekli, mikor hal ki az utolsó magyar. Egy millió párszázezer előfizetőjük volt egy időben, a volt párttagok s ivadékaik, az ateista marxisták, december ötödike nemet mondó aljasai.. EZÉRT TARTOM ÁLSZENTNEK AZT, aki úgy tesz, mintha a hazai ellenzék magyar lenne, csak más lenne a véleményük, de ők is jót akarnának,stb.. Ez hazugság. A baloldalinál nincsen aljasabb ember. December ötödike megmutatta ezt, köszönhetjük gyurcsánynak. A hazai ellenzék nem magyar, csak magyarországi. Benedek István még hitte,magyarok ők is, csak rossz magyarok. De, nem . Gyurcsány maga mondta el, ő nem magyar! Csak magyarországi. S a magyar baloldal, a mai ellenzék december ötödike után, önként s dalolva gyurcsány lett. Magyarországi, de nem magyar..

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Belföld (8) Alámerült atlantiszom (142) Mozaik (83) Jobbegyenes (2578) Mondom a magamét (6709) Rejtőzködő magyarország (168) Vetítő (30) Tv fotel (65) Nagyvilág (1306) Autómánia (61) Heti lámpás (261) Titkok és talányok (12) Irodalmi kávéház (519) Mozi világ (440) Flag gondolja (33) Gasztronómia (539) Egészség (50) Sport (729) Történelem (15) Politika (1581) Gazdaság (676) Emberi kapcsolatok (36) Életmód (1) Szépségápolás (15) Kultúra (6) Tereb (142)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>