Ma 2020 szeptember 18. Diána napja van. Holnap Vilhelmina napja lesz.
csokottkek00-660x330.jpg

Abortuszellenes szobrot vesznek a vallásgyalázó feministák pénzéből

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Összesen hatszázezer forintba fájt a feminista aktivistáknak...

hogy nem érezték a határt, mit jelent a szabad véleménynyilvánítás, és mit jelent egy vallási közösséget a méltóságában megalázni. A bíróság az „abortusztablettás áldoztatás” ügyében hozott másodfokú ítéletében kimondta, a szólásszabadság gyakorlása felelősséggel jár, azaz szabadon lehet társadalmi kérdésekre – mint az abortusz – felhívni a figyelmet, az eszközöket azonban meg kell válogatni. Emlékezetes, az elsőfokú bíróság ítéletében még azt is kétségbevonta, hogy egy „egyszerű” katolikus érti –e, mi történik a szentáldozás alkalmával. Igaz, az első fokon eljáró bíróság még művészi megnyilvánulást látott a performanszban.    

A vallásos meggyőződést véleménynyilvánítási szabadságra hivatkozással megalázni nem lehet. A szólásszabadság gyakorlása minden esetben felelősséggel jár – állapította meg másodfokon a Fővárosi Törvényszék azzal az üggyel kapcsolatban, amelyben feminista aktivisták egy csoportja a lengyel katolikus egyház abortusszal kapcsolatban megfogalmazott véleménye ellen úgy tiltakoztak, hogy kifigurázták a szentáldozást. A bíróság másodfokon tehát úgy látta, a 24.hu felvételeiből is egyértelműen megfigyelhető öncélú magamutogatás, amely semmilyen vita vagy párbeszéd kibontakozására nem alkalmas, pusztán vallásában, emberi méltóságában sért meg másokat, nem áll a szabad véleménynyilvánítás védelme alatt, sőt büntetendő. Ennek fényében a bíróság arra kötelezte az alpereseket, hogy magánlevélben fejezzék ki bocsánatkérésüket, amely aztán a közreadható. Emellett 600 ezer forint megfizetésére, valamint az összesen 147 ezer forintos perköltség megtérítésére is kötelezte a feministákat. A felperesek egy szoborra költik majd a pénzt.

Lendvai is kiment vallásgyalázást nézni

Mint arról korábban ]]>beszámoltunk]]>, a 24.hu vette videóra, amint az azóta is méltán közismert Patent Egyesület sajátos mutatványt adott elő a lengyel egyház abortuszkérdésben elfoglalt álláspontja elleni tiltakozásul, amelyben egy püspökruhába öltözött fiatal „abortusztablettával” áldoztatta meg a lelkes feministákat Krisztus teste! felkiáltással. A sokakat megbotránkoztató előadást hangosbeszélőn üvöltve magyarázták meg a minimális számú megjelentnek. A vallásgyalázást egyébként végignézte az MSZP-ből nyugdíjba ment Lendvai Ildikó is, aki szerint ugyan attól nem kell félni, hogy holnap Magyarországon is lesz abortusztörvény, de attól a szemlélettől félni kell, ami magánéleti döntésekbe beleviszi a politikát és a jogot.

Az első fokon ítélő bíróság belelátta a művészetet is

Mint ]]>megírtuk]]>, az esemény miatt feljelentést tevő magánszemélyek keresetét azért utasította el első fokon a bíróság, mert azzal érvelt, a gyülekezési és szabad véleménynyilvánítási jog erősebb a valláshoz és emberi méltósághoz fűződő jognál, a vallásosoknak egyszerűen tűrniük kell az efféle „kritikát”.  A bíróság elfogadta az alperesek érvelését, akik azt hangsúlyozták, hogy ők a kifogásolt magatartást szervezetten, a gyülekezési jog által védett rendezvényen, közéleti vita keretében fejtették ki. Sőt, a bíróság még azt is hozzátette, hogy mivel az alperese nemcsak valláskritikát fejtettek ki, hanem egy társadalmi politikai ideológiai vitában fejtették ki nézetüket, és ez még fokozottabb védelemben részesíti a véleménynyilvánítás szabadságát. Az indoklásban azt is hozzátették, ha az egyháznak markáns a véleménye van a kérdésben, a hasonlóan erőteljes kritikát tűrniük kell a katolikus vallásúaknak.

Az egyszerű katolikusok úgysem értették

A bíróság ugyan megállapította, hogy az Oltáriszentség felhasználása a performanszban rendkívül sértő volt, ugyanakkor az alperesek szimbolikus művészi előadással kifejezett véleménye egyértelműen politikai, ideológiai véleménynyilvánítás volt. Ráadásul a bíróság azt is kétségbevonta, hogy egy egyszerű hívő megérthette – e az összefüggést a szentáldozásban Krisztus testét szimbolizáló ostya, és a halált jelképező abortusztabletta között.

A vallásgyalázás elkerülhetetlen volt

A felperesek fellebbezésükben azt hangsúlyozták, hogy az első fokú bíróság tévesen jutott arra a következtetésre, hogy elkerülhetetlen volt a vallásgyalázás, ráadásul még azt sem tudta pontosan rögzíteni, mi is történt a tiltakozó akció alatt. Kiemelték, hogy sosem állították, hogy ne lenne társadalmi politikai kontextusa a produktumnak, sőt azt sem, hogy hogy az alperesek bárkit akadályoztak a vallásuk gyakorlásában. Cáfolták ugyanakkor, hogy kevés médiumhoz jutott volna el a feminista produkció híre, és hogy alacsony lett volna a társadalmi érdeklődés, hiszen a CitizenGo által rövid időn belül ]]>összegyűjtött ]]>közel 13 ezer tiltakozó aláírást az első fokú bíróság figyelembe sem volt hajlandó venni.

Semmilyen vitára nem ösztönzött

A felperesek véleménye szerint Krisztus a keresztény vallás középpontja az életet képviseli, még az abortusztabletta a halált, a „halállal” áldoztatni tehát igenis megbotránkoztató, ráadásul az alperesek állításával szemben az előadás semmilyen vitára sem ösztönzött. A katolikus liturgia lealacsonyító módon való kifigurázása nem valósít meg véleménynyilvánítást. Úgy látták, az első fokú bíróság önkényesen foglalt állást vallási szakkérdésekben, amikor kijelentette, hogy egy átlagos hívő nem ismerheti a vallásának lényegét adó Eucharistiát, vagyis a szentáldozáskor Jézussal való személyes találkozást. Azt is hangsúlyozták, keresetük kizárólag a perfomansz vallásgyalázó elemeire utalt, nem sérti az alperesek közéleti vitában a szabad véleménynyilvánításához szükséges jogát.

Hiába a performansz, nem sikerült véleményt kifejteni

A másodfokú bíróság ítéletében azt hangsúlyozta, önmagában már az is kétségbevonható, hogy a sérelmezett magatartás értelmezhető –e egyáltalán az abortusz kérdéskörében kifejtett véleményként. Az elsőfokú bírósággal ellentétben úgy látták, hogy még a katolikus liturgiát kevéssé ismerők számára is egyértelműen sértő és gyalázkodó volt az, amit a feministák előadtak. Az alperesek az áldozás szertartását gyalázták meg, miközben a gúnyolódó cselekedet mégsem mutatta meg az alperesek abortuszvitában kifejtett véleményét. Egy abortusztablettta nyelvre helyezése „Krisztus teste” kijelentés kísértében nem értelmezhető az abortuszvitában elfoglalt álláspont kritikájaként

A másodfokú bíróság hangsúlyozta,

a vallásos meggyőződést véleménynyilvánítási szabadságra hivatkozással megalázni nem lehet. A szólásszabadság gyakorlása minden esetben felelősséggel jár, a vallást – a közéleti vita keretein kívül eső – gyalázó, indokolatlanul sértő véleménnyilvánítások módja korlátozható.

Nem sietik el a bocsánatkérést

Portálunk a felperesektől úgy értesült, ezidáig sem a bocsánatkérő levelet, sem a megítélt sérelemdíjat nem kapták meg, így amennyiben ez az elkövetkező napokban sem történik meg, kénytelenek lesznek végrehajtási eljárást indítani. Hozzátették, a sérelemdíjból egy szobrot szeretnének vásárolni, Martin Hudacek szlovák művész Meg nem született gyermekek című szobrát. A mű a gyászról és a megbocsájtásról szól, két alak találkozásáról. A mű egy márványból faragott térdelő nőt jelenít meg, aki az arcát a kezeibe temeti. Vele szemben áll üvegből megformázva a nő abortuszban elvesztett gyermeke, aki vigasztalóan áldásra nyújtja az édesanyja felé a kezét. A szobor jól kifejezi egy babáját elvesztő nő mérhetetlen fájdalmát és azt az üzenetet, hogy van továbblépés, lehetséges a gyógyulás. A felperesektől megtudtuk azt is, a szoborral szeretnének egy emlékhelyet létrehozni egy Budapest központi helyén lévő templomban. Ezzel az emlék-vagy zarándokhellyel fejeznék ki gyászunkat a meg nem született gyermekek felé és együttérzésüket azokkal, akik ebben a döntésben részt vettek, legfőképpen a gyermeküket sirató anyákkal. Az emlékhelyen az érintettek elgyászolhatják az elvesztett gyermeküket, testvérüket, unokájukat, és megtehetik az első lépéseket az önmaguknak, társuknak vagy szüleiknek való megbocsájtás felé.

Forrás: PestiSrácok.hu; fotó: 24.hu

]]>PestiSrácok]]> - Susánszky Mátyás

 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Szépségápolás (15) Rejtőzködő magyarország (171) Tv fotel (65) Jobbegyenes (1849) Nagyvilág (1452) Autómánia (61) Emberi kapcsolatok (36) Sport (729) Mozi világ (440) Heti lámpás (243) Irodalmi kávéház (490) Kultúra (6) Politika (1571) Életmód (1) Mozaik (83) Titkok és talányok (12) Gazdaság (652) Mondom a magamét (4795) Történelem (14) Belföld (5) Alámerült atlantiszom (142) Egészség (50) Gasztronómia (539) Vetítő (37) Tereb (140) Flag gondolja (33)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>