Ma 2024 június 19. Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.
1dc671ae39f5aa8ba6efee9b6ee3778a.jpg

Kitekintő - Két Amerika - két megoldás

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Miről szól az amerikai elnökválasztási kampány? Miért becsülik a demokraták a skandinávokat? Mi a konzervatív megoldás?

Niall Ferguson - világsikert aratott gazdaságtörténeti munkák szerzője- a Newsweek című amerikai he­tilapban az amerikai társadalom egyenlőt­lenségeiről ír. A republikánusok a gazdasági egyenlőtlenségek kampányba emelését „osztályharcosnak" tartják, de konzervatív szer­zőnk szerint a demokratákétól eltérő megol­dás is létezik a jelenség mérséklésére.

Az 1970-es évekhez képest ma az amerikai férfiak reáljövedelme gyakorlatilag nem vál­tozott, de a legkevesebbet kereső 25 száza­lék reáljövedelme csökkent, míg a gazdago­ké jelentősen nőtt. A felső egy százaléknak az összes jövedelemből való részesedése három évtized alatt megkétszereződött.

 

Két Amerika él egymás mellett. A leszaka­dóban nagy a bűnözés, sok a válás és kevés a házassága sok a munkanélküli, keveseknek van nyolcórás munkájuk, legfeljebb érettsé­gizettek, sok a „megesett" anya, sok a beteg és a rokkant, gyorsan nő a vallástalanság, so­kan boldogtalanok. Az alapvető amerikai értékek, család, munka, közösség, hit - mind összeomlóban vannak. A másik Amerikában éppen fordított a helyzet. A két nemzet két­fajta településen él, a kettő között megállt a társadalmi integráció.

A demokraták és liberálisok a skandináv modellt ajánlják az egyenlőtlenségek mérsék­lésére. Növelni kívánják a gazdagok adózását, és a nagyobb adókból új szociális programo­kat indítanának.

A republikánusok még nem találják a választ, szerzőnk szerint azonban az létezik. A Charles Murray által kidolgo­zott ellenszer egyszerű: mindenkinek alapbér, munkára ösztönző adórendszer és az állami oktatási monopólium eltörlése, hogy verse­nyezzenek az iskolák a hallgatókért

Magyarországon három társadalom él egymás mellett. Az első sikeresen integrálódott és európai munkamegosztásba a második részt vesz a belső piac működésé­ben, a harmadik azonban egyikre sem képes, még nyolc általánost sem végzett és szakmá­ja sincs. Gazdaságpolitikánk lényege, hogy mindhárom ország együtt legyen sikeres. Eh­hez integrálni kell a harmadikat az első ket­tőbe, a másodikat kikeli nyitni a világ felé, és az elsőben emelni kell a hazai jövedelem rész­arányát. Ami eddig történt, ezért tőrtént, ami ezután jön, ezért jön.

A harmadik ország integrálását célozzák a közmunka- és Start munkaprogramok, a 180 naprói 90 napra csökkenő munkanélküli se­gélyezés, a családi pótlék iskolába járáshoz kötése, aló éves életkorra mérsékelt köte­lező iskoláztatás, a rokkantnyugdíjasok fe­lülvizsgálata, a rehabilitációs kártya, az ala­csonyabb összegű bérpótló juttatás, az új Munka Törvénykönyve és a szakképzés re­formja. Már 150 ezerrel csökkent a bejelen­tett munkanélküliek száma, nőtt az aktivitási és a foglalkoztatási ráta, csökkent az iskola­kerülés és nőtt a gyakorlati szakképzési idő. A harmadik ország felemeléséhez jön még a Szabad Vállalkozási Zóna az elmaradott tér­ségek felzárkóztatására jön az új köznevelési rendszer, és új növekedési programok segítik a képzetlen munkaerőt is felszívni képes há­rom ágazatot: az építőipart, a mezőgazdasá­got és a turizmust.

Az első és második társadalomból áll a ma­gyar középosztály. Őket támogatja a munka­vállalásra és munkahelyteremtésre ösztönző új adórendszer, a gyermekvállalást segíti az adórendszeren kívüli juttatás és az új otthon­teremtés, a versenyképes tudás megszerzé­sét segíti az intézmények közötti versenyre épülő felsőoktatási modell, a pénzügyi terhek csökkentését célozza a végtörlesztés és az árfolyamgát, a vállalkozásoknak ad tökét az Új Széchenyi-terv.

Ez a belső nemzetegyesítés. 

(Niall Ferguson: Rich America, Poor America, Newsweek, 2012. január 23.)

Matolcsy György - hetivalasz.hu                                                     

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tereb (146) Gasztronómia (539) Autómánia (61) Alámerült atlantiszom (142) Irodalmi kávéház (537) Rejtőzködő magyarország (168) Vetítő (30) Gazdaság (711) Kultúra (9) Nézőpont (1) Politika (1582) Életmód (1) Mondom a magamét (7657) Jobbegyenes (2815) Egészség (50) Mozaik (83) Nagyvilág (1310) Mozi világ (440) Történelem (18) Flag gondolja (36) Tv fotel (65) Szépségápolás (15) Titkok és talányok (12) Sport (729) Heti lámpás (319) Belföld (11) Emberi kapcsolatok (36)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>