Ma 2024 április 15. Anasztázia, Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.
57a548016cf27ff4a13925ba726839bf.gif

Millenium

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Különös sejtelem foglalkoztat egy ideje. Bizonyithatatlan, történelmietlen, mégsem tudom csak úgy elintézni... Lássuk a tényeknek nevezhető ismereteket: Honfoglalásunk előtt országunkban és környékén, jókora területen, az avarok birodalma volt.

Előbb virágzott, majd vegetált (évszámokat ide, történészek!), mindenesetre Árpádék idejére dicsősége lehanyatlott, ebben megegyezhetünk. Politikai értelemben a kegyelemdöfést Carolus Magnus adta: vezérei többszörösen megverték az avarokat, területeik egy részét elvették, de ami a legsúlyosabb: kirabolták a kincstárat, hatalmas értéket szállitottak Aachenbe. Az avar veszteség valószinüleg sokszorosa volt a németek nyereségének. Hogyan van ez? Úgy, hogy a rablott tárgyak jogos tulajdonosaik számára nem közönséges aranykincs volt, hanem szakrális érték. Ma is rabolnak sajnos, de gondolja meg a nyájas olvasó: nem mindegy, hogy egy páncélautó negyvenmilliós tartalmát viszik, vagy egy templom esetleg ugyanolyan értékre becsült kegytárgyait. Bár itt helyesebb lett volna negyven templomot irni... Nos, tekintettel a kor hadászati viszonyaira: a mieink, az avarok a klasszikus "lovasnomád" harcmodort űzték. Ami elsöprő fölényt jelent, legalábbis elvben, a nehézkes, többnyire gyalogos nyugati sereggel szemben: reflexijuk átütő ereje közel megfelelt egy mai kalasnyikov-féle szerszámnak, de őseink pontosabban céloztak egy átlagos honvédnál. A keleti jellegű seregek szervezettsége, fegyelme toronymagasan állt a nyugatiak felett. Köztudott, hogy néhány emberöltővel később, Bulcsúék néhány tizezer lovassal egész Európát hódoltatták, eltekintve az arab és viking dominanciájú területektől. Akinek eziránt kételyei lennének, hát olvassa el Padányi Viktor: Dentu-Magyaria c. művét. (Püski)

 Ezekután rejtélynek látszik, miképpen voltak képesek a németek legyőzni az avarokat. Mivel pedig a tények tények, megoldás csak egy lehet: az árulás. Nem tudom, van-e erre pozitiv bizonyiték, de mindenesetre nem én jöttem rá.  Az Árpád-féle honfoglalásról azt kell tudni, hogy két lényeges vonatkozásban súlyos kételyeket kell megfogalmazni vele kapcsolatban. Az egyik az időpontja. A hivatalosan ünnepelt milleniumhoz a forrásokban lelhető dátumok közül a legkésőbbit vették alapul, de mivel nem voltak képesek elkészülni a diszletekkel, még azt is kitolták egy évvel. Ez a kérdés azonban itt csak érdekesség, most nem tárgyaljuk. A másik kételyünk már figyelemre méltóbb: az egész modern kori régészet bizonyitja, hogy a kérdéses időszakban (a hivatalos 895-ös honfoglalás-dátumot alapulvéve), tehát a IX-X sz. táján a Kárpát-medence lakosságának túlnyomó többsége avar volt. László Gyula szerint, ha jól emlékszem, az arány tiz az egyhez az avarok javára. Egy-két emberöltő alatt aztán az avar jelleg eltűnik, és ettől kezdve addig, amig egyáltalán divott a mellékletekkel való temetkezés, kétféle sir van: gazdag és szegény mellékletű. A római kereszténység megszüntette a temetkezés hagyományos ritusát, viszont annak felvételétől már oklevelekből tudjuk, hogy társadalmunk két, határozottan elkülönülő félre: szolgákra és szabadokra oszlott, mégpedig hozzávetőleg a fentebbi számarányhoz hasonló arányban. És ez igy is maradt egészen 1848-ig. Történtek fontos események, a közjog fejlődött, jöttek otromba hóditók, egyszóval folyt történelmünk, de társadalmunknak mindvégig szilárd szerkezeti eleme volt a nemesek és jobbágyok határozott elkülönülése. És ez akkor is igy volt, ha közben esetenként egyesek (mindig csak személyek) át is lépték ezeket a jogi kategóriákat: vitézségükkel vagy tudományukkal nemességet szereztek. Ellenkező esetről nem tudok, nem azért, mert nem volt, hanem mert nem vagyok történész. Tehát a fentebb emlitett kétely: valóban két különböző nép-e az avar és a magyar? Illetve tetszés szerint megforditva: nemde igazsága volt-e nemességünknek, amikor egy korszakon keresztül a magyar nemzethez tartozónak csak önmagát ismerte el? Én nem tudom. 1848-ban érdekes dolog történik: a rendi országgyűlés mindenféle parasztlázadás nélkül, saját elhatározásából egycsapásra megszünteti saját kiváltságait. Az a nemesség, melyet azóta is, a közvéleményben Jókai bunkó kiskirályai határoznak meg, nyilván a korszellemnek megfelelően, ugyanakkor végső fokon saját elhatározásából: felszámolja önmagát.  Vissza a középkorba, az árpádi honfoglaláshoz: érdekes, és talán köztudott, hogy katonailag két ellenséggel kellett számolniuk a bejövőknek. Egyik Bolgárország, ez komoly tényező, véráldozattal járt leverése, másik a német végvidék, valami Pribina nevű pasassal diszitve. Ezt megviccelték és elkergették. Nem szerepel viszont a forrásokban az a hatalmas avar tömeg, mely pedig a régészet számára kézzelfoghatóan van jelen. Helyesebben szerepel, de más néven, mint székely maradványai Atilla birodalmának. Tény, hogy ezzel az igen jelentős helybenlakó tömeggel a hétvezérnek semmi konfliktusa nem akadt: szépen egymás mellé telepedtek. (Ismét: László Gyula) Következtetés: a honfoglalók és a helybenlakók között megállapodásnak kellett lennie, akár van erre további bizonyiték, akár nincs. És most térjünk rá a lényegre, arra a bizonyos sejtelemre, mely okát adta eszmefuttatásomnak. A tökéletesen igazolhatatlan, mégis minden történelmi tény által sokszorosan igazolt feltételezésem a következő: A két fél (honfoglalók és avarok) közötti szerződés jött létre, és annak valahányadik cikkelye igy hangzott: "Mivel a ti őseitek gonosz árulása folytán szent kincseink ebek harmincadjára, rablók kezére jutottak, legyetek ti és minden leszármazottaitok átkozottak, és szolgáljatok nékünk és utódainknak ezer esztendőn keresztül!"

Pogány István

Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

Hozzászólások

Pogi
2016-01-28 13:27
"Bizonyára fogalma sem volt róla, ", barátom, butaságot beszélsz, a földi ember önmagától semmi fontosat nem tud kitalálni. Ami jót feltaláltunk, azt mind "odaátról" súgták.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Kultúra (7) Irodalmi kávéház (537) Szépségápolás (15) Flag gondolja (36) Emberi kapcsolatok (36) Rejtőzködő magyarország (168) Mozi világ (440) Mondom a magamét (7536) Autómánia (61) Heti lámpás (312) Belföld (10) Alámerült atlantiszom (142) Tereb (146) Tv fotel (65) Gazdaság (704) Nagyvilág (1310) Gasztronómia (539) Sport (729) Egészség (50) Mozaik (83) Történelem (18) Nézőpont (1) Politika (1582) Jobbegyenes (2786) Titkok és talányok (12) Életmód (1) Vetítő (30)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>