Ma 2024 május 24. Eszter, Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.
bbabbe373f0a5b2e17d594312b796dca.jpg

Felfedezés

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

A huszonegyedik század közepe táján egy csudálatos tudományos felfedezés nem rengette meg a mûvelt világot, mint ahogyan sarkaiból sem forgatta ki azt. Pedig ráfért volna. Ehelyett, mint már annyi más fontos felfedezést, ezt is titkosszolgálatok kazamatáinak páncélszekrényei ôrzik. De hogy mi is történt, lássuk csak sorjában. 

Amióta a csillagászatban is kitört a tudományosság, vagyis az illetékesek elvetették a koráb-bi idôk mindenféle babonás hiedelmeit, és felülemelkedve a sokféle gyanús és bizonyíthatat-lan álszellemi téveszmén, kizárólag anyagi viszonyok: méretek, távolságok és sebességek vizsgálatára szorítkoztak, vagyis a tizenkilencedik század óta, megállíthatatlan verseny indult az egyes kutatóintézetek és államok között az egyre nagyobb távolságra elhatoló, azaz egyre nagyobb felbontású távcsövek építése terén. Már az elsô idôkben meghaladták a hagyomány-os optikai eszközök lehetôségeit a más hullámhosszokon üzemelô rádió-teleszkópok, majd újabb lépésben több ilyet kapcsoltak egybe. Ekkortól fogtak gyanút a legjobb elmék, hogy valami nincs rendben az addig felállított világegyetem-modellekkel. Mert kezdett úgy látsza-ni, hogy a mindenség esetleg mégsem végtelen. A fizika általános elveibôl és a technikai fej-lôdés lehetôségeibôl kiindulva kiszámították, ha az egyes, rendszerbe kapcsolt teleszkópokat egymástól az eddigieknél is távolabb helyezik el, a kapott kép felbontása és adattartalma ro-hamosan javulni fog. Ezért, immár nemzetközi összefogással, egy minden eddiginél nagyobb teleszkópcsorda építését határozták el. Ez tulajdonképpen három óriási parabola-antennából, az adatátviteli hálózatból és a központi vezérlô és elemzô egységbôl állt. Az antennákból ket-tôt a Földtôl nagy távolságra, a Jupiter pályáján kívül helyeztek el, egyet pedig Magyarország-on, a vonyarcvashegyi Szent Mihály-hegyen, azért, hogy a légkör zavaró hatásait a lehetôség-ek szerint kiszûrjék. (A hegyen álló kápolnát az e célra elkülönített alapból molekulákra szed-ték szét, és restaurálás után Hollywoodban állították fel, ennek fejében Magyarország mente-sült a további anyagi terhektôl.) Az egyéb funkciókat hagyományosan a texasi Houstonban, ahol az infrastruktúra amúgy is készen állt, helyezték el.
A két ûrobjektum Föld körüli pályán való összeállítása, és rendeltetési helyére juttatása har-minc évet vett igénybe. A program megálmodói régen nem éltek már, amikor a földi antennát felállították. Óriási volt az egész nemzetközi világfalu –vagy mi a szösz- izgalma, amikor egy szép pénteki napon Houstonban az Összamerikai Teljesen Egyesült Államok fôtitkára ünne-pélyesen megnyomta a nemzetiszín gombot, ezzel üzembe helyezve a grandiózus mûvet. A programot vezetô tudósok ugyan jóelôre figyelmeztettek, hogy a felállított kivetítôkön a la-ikus semmi érdekeset nem fog látni, mégis minden szem az interaktív képernyôkre meredt. S valóban, az elsô negyedórában mind a negyvenmilliárd netezô csak egy vöröses homályt lá-tott, majd beadták a kor sztárja, Olivia Houston-Blanc bájait, interaktív üzemmódban. Ezután következtek a látszólag nyugalmas munka napjai a csillagászok számára. Tera- és kriptobáj-tok ôrületes halmazát dolgozták fel hónapokon keresztül a legújabb generációs számítógépek, melybôl egynek is több esze volt, mint a megalkotójának. És a publikációk egyre késtek, mert a tudósok zavarba jöttek. Minden adat arra mutatott ugyanis, hogy a vizsgált területen, a Nagygöncöl jobb hátsó kereke mögött ezermilliárd fényévre, semmi egyéb nincs, mint vegy-tiszta cuprum, azaz vörösréz. Ekkor pásztázni kezdték a teret, és döbbenetes felfedezést tettek, mondanom sem kell, kizárólag belsô használatra. A nevezett fém ugyanis tökéletesen szabá-lyos, sôt: még az aranymetszésnek is megfelelô téglalapot formáz, sûrûsége pedig megfelel a földi elôfordulásának! Mindenesetre, és a további vizsgálatok idejére, hogy a figyelmet elte-reljék, Amerika sürgôsen háborút kezdett Pandzsúria ellen, Houstont pedig, a terjedô terro-rizmus miatt, elektronikus szögesdróttal vették körül. És ekkor, immár nem zavartatva illeték-telen kotnyeleskedôktôl, még részletesebb vizsgálatokba kezdtek. Feltûnt ugyanis, hogy a grandiózus réztömeg felülete, bár kezdetben síknak tételezték, helyenként egyenetlen.
Az elsô bemélyedést a bal felsô sarok alatt hárommilliárd fényévre találták. Tovább keresve, a kutatók közül a gyengébb idegzetûek elmenekültek, a kitartóbbak is hirtelen megôszültek. Mert a mélyedések szabályos latin betûk alakját öltötték! Ezek után teljes hírzárlatot rendeltek el. A hiányzó kutatókat a CIA képzettebb ügynökeivel pótolták, és kettôzött erôvel folytatták a vizsgálatot. Az elsô egy többszázmillió fényév méretû „K" betû volt. Amikor a másodikat, ami az „u"-nak látszott, meghatározták, sürgôsen felállítottak egy megbízható nyelvészekbôl álló csoportot is a csillagászok mellé. Ugyanakkor, illetve ezután rendszeresen, tüzetesen át-vizsgálták az adatátviteli láncot, mivel a tudósok többsége azon a véleményen volt, hogy vala-mely ügyes hacker viccel az egész Houstoni apparátussal. Ezt a lehetôséget azonban elvetni kényszerültek: a rendszer tökéletesen zártnak és biztonságosnak bizonyult. Ezek után alig há-rom hónappal, a kész eredményt letették az Államok fôtitkára elé, aki minden egyéb ügyet félretéve utazott a bázisra. Itt a program feje, az ôsz Mahmadoff tábornok remegô zsigerekkel fogadta.
-Fôtitkár úrnak jelentem, feladatunkat teljesítettük. Minden kétséget kizáróan bebizonyítot-tuk, hogy a vizsgált térben, tôlünk ezermilliárd fényéve, egy óriási réztábla lebeg a világûr-ben. Mérete hússzor harminckettô milliárd fényév, vastagságát csak becsülni tudjuk, feltehe-tôen száz és száztíz millió fényév között lehet. Felületén emberi írással és nyelven, közelebb-rôl: latin betûkkel és magyar nyelven a következô felirat áll, elnézést, elôször eredetiben: „Kutyából nem lesz szalonna, komonistából szociáldemokrata".
Mahmadoff ezután átadta a jelentés egyetlen példányát, majd rosszullétére hivatkozva ki-ment, és a szomszéd helyiségben, az elôre odakészített pisztollyal fôbelôtte magát. Beosztott-jai többsége kevéssel élte túl, kit vadkan, kit mérgezett esernyô gázolt el, sôt a fôtitkár korai halála is több mint gyanús. A következô héten megszakadt az összeköttetés az egyik ûrtelesz-kóppal, és mivel ilyen távolságból a javítás lehetetlen, a programot lefújták. Azóta teljes a hallgatás. Hogy én honnan tudom? Hát én vittem a táblát a rézöntôhöz…

Pogány István, 2189, Budapest
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

Hozzászólások

Tor Salqvist
2016-01-28 13:27
Johann Cruyff holland, a Crouy-Chanelek franciák. Ettől még persze lehet köztük kapcsolat. Ha van erről bármilyen használható információd, akkor légyszíves írj egy levelet a torsalqvist@gmail.com címre! Köszi előre is!

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Heti lámpás (314) Gasztronómia (539) Vetítő (30) Autómánia (61) Tereb (146) Mozaik (83) Rejtőzködő magyarország (168) Gazdaság (710) Alámerült atlantiszom (142) Flag gondolja (36) Nagyvilág (1310) Mozi világ (440) Titkok és talányok (12) Kultúra (9) Belföld (11) Politika (1582) Egészség (50) Tv fotel (65) Történelem (18) Jobbegyenes (2805) Irodalmi kávéház (537) Nézőpont (1) Emberi kapcsolatok (36) Szépségápolás (15) Életmód (1) Sport (729) Mondom a magamét (7616)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>