Ma 2023 december 11. Árpád napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
daf87ccea06e18e388aec03a2fb9acf0.jpg

Az alsódörgicsei templomrom

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Magyar Nemzet szombati magazinjának egyik legérdekesebb sorozatát közöljük le folytatásokban, melyben a remek Ludwig Emil megmutatja nekünk a rejtőzködő Magyarország eldugott kincseit, melyek mellett sokszor figyelmetlenül elhaladunk a mindennapi rohanó életünk során. Vigyázzunk ezekre a páratlan kincsekre, hiszen ezek a kincsek alappillérei szeretett Hazánknak.

Rómer Flóris bencés apát, az Akadémia rendes tagja, midőn 1859-ben faluról falura végigjárta a Bakonyt, majd könyvet írt régészeti és természeti kincseiről, ilyennek látta az Alsódörgicse keleti széle fölötti dombon álló templomromot: „E díszes és nagyszerű egyházból épen csak annyi áll, hogy időszakát, amelyben épült, faragványaiból mintegy hozzávetőleg meghatározhatjuk. A hajó hossza lehetett 7 öl [12,6 méter], széle 6 öl [10,8 méter], magasságát mintegy tíz ölre [18 méter] becsültem. A torony nyugoton állt, és két – alul 2 ölnyire [3,6 méterre] elényúló – támmal erősített; az egyenesen elvágott szentélynek két szöglete is harántos támfalakkal bírt. A nyugoti fal fölül három kettős ablakot tüntet elő, mint ezeket a jáki, lébenyi, zsámbéki és más ezen korú templomokon is láthatjuk, a harmadik már le van tördelve. Nem mindennapi látvány azon több négyszögölnyi területű roppant faldarab, mely a torony oldala mellett fekszik, s mely egészen ép ablakot foglal magába. Itt-ott faragott kődarabok hevernek, s én nem kételkedem, miszerént, ha az urasági majorban körülnézhettünk volna, akadhattunk volna bizonyosan némi érdekes faragványokra.”
Több mint száz esztendőt kellett várni e román stílusú templomrom szakszerű régészeti feltárására és műemléki helyreállítására. 1967–68-ban került rá sor Éri István és Koppány Tibor vezetésével. Az ásatás megerősítette, hogy az egyhajós, vele azonos szélességű nyugati tornyos épület a XIII. században épült. Korábbi templom alapjai nem kerültek elő, tehát a szokatlan szerkezetű egyház elsőre e formában készült el. A területen feltárt további alapfalak jóval későbbről, a XV. századból származnak, s részben világi célokat szolgáltak.
Felmerül a kérdés, ki lehetett az építtetője ennek az alaprajzát illetően szokványos, azonban a korabeli magyarországi emlékek közt egyedülálló homlokzatú templomnak. Egyszerű falusi plébániatemplomnak aligha volt szüksége az erődszerűen vaskos, széles „westwerkre”, és mögötte a két pilléren álló háromosztatú karzatra. Oklevelek tanúsága szerint miközben Dörgicse felső részeit a XII–XIII. században – a helyi nemesek mellett – a tihanyi bencés apátság birtokolta, Akaliban, Alsódörgicsén és a Balaton-parti Ság falu egész területén a székesfehérvári őrkanonokok szereztek kegyúri javakat és pozíciót. A fehérvári káptalan későbbi, 1334-ben kelt dézsmaösszeírásában Boldogasszony-Dörgicse alakban szereplő falu templomának építése a tatárjárás évszázadában országos jelentőségű, a koronázó székvárosban működő egyházi főhivatalhoz kapcsolódik, ami magyarázatul szolgál e feltűnően reprezentatív építészeti megoldásra.
A török korban elnéptelenedett falu elhagyott templomát az 1600-as években a protestánsok vették használatba, majd Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 1754-ben – katonai segédlettel – visszavette a katolikus egyház számára. Ő állíttatta helyre. Az 1778. évi egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint még működött, de 1816-ban már újra romos volt. A Rómer által látott és leírt épületmaradványokat 1938-ban statikailag megerősítették, s részben újjáépítették. Az 1968 utáni renoválás és parkosítás nyomán a romterület nemcsak a Balaton-felvidék, de az ország egyik legszebb kulturális emlékhelyévé lett.
 

Ludwig Emil, mno.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Irodalmi kávéház (531) Politika (1581) Rejtőzködő magyarország (168) Nézőpont (1) Titkok és talányok (12) Gasztronómia (539) Szépségápolás (15) Flag gondolja (34) Vetítő (30) Kultúra (6) Gazdaság (694) Mozi világ (440) Emberi kapcsolatok (36) Mozaik (83) Egészség (50) Történelem (16) Heti lámpás (282) Nagyvilág (1309) Életmód (1) Sport (729) Jobbegyenes (2724) Mondom a magamét (7267) Tv fotel (65) Alámerült atlantiszom (142) Belföld (10) Autómánia (61) Tereb (146)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>