Ma 2022 június 27. László napja van. Holnap Levente, Irén napja lesz.
Ferenc pápa legsúlyosabb tévtanai és elszólásai

Ferenc pápa legsúlyosabb tévtanai és elszólásai

Flag

Szöveg méret

3
Átlag: 3 (1 szavazat)
Ezt olvassák el! Döbbenetes igazság a pápáról...

Az alábbiakban rövidített és kronológiailag hiányos összefoglaló listát adunk közre a mélyen felkavaró pápai tévtanításokból, amelyeket Ferenc eddigi pontifikátusa alatt – hívő népét megbotránkoztatva – jelentett ki. Ezeket a híreket és idézeteket szándékosan, nagyon rövid formátumban mutatjuk be, annak bizonyítására, hogy Ferenc pápa és környezete az eretnekség és az egyház megosztásának súlyos gyanújába keveredtek. Ennek ellenére – még papok és püspökök is – néhányan úgy vélik, hogy Ferenc pápa idézetei és cselekedetei, pusztán provokatívak, vagy csak ellentmondásosak. Mások állítják, hogy Ferenc istenkáromló eretnekségeket mondott ki, tekint természetesnek, a jezsuita modernizmus és a Felszabadítás Teológiája nevében. Sajnos néhányan viszont azt hiszik, hogy felemelőek és inspirálók ezek a súlyos kijelentések és történések.

Az alábbi idézetek és hírek nem a fake news kategóriából származnak. Nem pápaellenesek, hanem az egyház védelmében gyűjtöttük össze, remélve abban, hogy sokan elgondolkodnak az alábbiakon. Megbízható hírforrásunk a ]]>„WILD VOICE”, ]]>amely a Google-on keresztül könnyen ellenőrizhető.

Összefoglalás és kiemelések:

2013.

XVI. Benedek pápa bejelentette, hogy „lemond” és a Szent Péter bazilika néhány órával később „megvilágosodott”;

Ferenc első beszédében Róma püspökeként jelentette be magát a világ végéről;

A szabadkőműves páholyok gratuláltak Jorge Bergoglio-nak, hogy pápa lett, és „semmi sem lesz olyan, mint korábban” – mondták;

A Szentlélekre utal, mondván: „majdnem olyan, mintha Babel apostola lenne”; Ferenc pápa azt állította, hogy Jézusnak a kenyér és a hal megsokasításának csodája valójában a „megosztás” csodája, nem a bibliai „csodálatos kenyérszaporításé”;

A meleg papokról szólva ezt mondta: „Ki vagyok én, hogy ítéljek?”;

Korlátozta a latin nyelv használatát a ferencesek által celebrált miséken;

Azt mondta, az ifjúságnak hogy „rendetlenséget akarok” és „bajokat akarok az egyházmegyékben” (sic!);

A Nemzeti Abortusz és Reproduktív Jogok Akció Liga tweet-üzenete: „Köszönöm, hogy Ferenc pápa mindenhol a nők mellett döntött”;

Azt mondta, hogy „mi átéljük Shiva mítoszát”;

A vezető LMBTQ magazin, az Advocate címlapján szerepelt a képe;

Azt hirdette, hogy azokat az ateistákat, akik jót cselekszenek, megváltják;

Elkezdett selfiezni a rajongókkal...

2014.

Megtartotta az első muszlim/zsidó imákat és a korán-felolvasásokat a Vatikánban;

IPhone üzenetet küldött az evangélistáknak a jólét-evangéliuma TV prédikátorának, Kenneth Copeland segítségével;

Azt mondta, hogy „szidjátok az Urat” (sic!), és azt is, hogy megkereszteli az idegeneket;

A Rolling Stone borítója;

Dolan bíboros azt állította: Ferenc szerint „a katolikus egyház nem utasíthatja el a meleg házasságot”;

Megemlítette a papok cölibátusának újbóli átgondolkodását;

Azt mondta, hogy „nem érdekli az evangélikusok katolikussá való átalakítása”;

Kezdetben, az egyház homoszexualitáshoz való viszonyának elmozdulását javasolta a zsinat dokumentumában, de ezt felülvizsgálták;

Az ember az „univerzum királya”!;

Elmondta, hogy rendjén valónak találja, hogy egy nő érvénytelen házasságban, szentáldozáshoz járuljon – mondván: „Egy kis kenyér és bor nem árt”;

Összehasonlítja az iszlám terroristákat a keresztény fundamentalistákkal…

2015.

Az elveszett lelkek nem mennek a pokolba;

Jézus Krisztus keresztre feszítésével viccelt;

Azt állította, hogy Jézus könyörgött a szüleinek megbocsájtásért, és Szűz Mária „megtévesztette” Krisztust;

A „PETA” (Állatvédők szervezete – a szerk.) az év emberévé választotta;

Találkozott egy transz-neművel, akit az „Ördög lányának” neveztek;

A protestánsokkal tárgyalva felajánlotta nekik a katolikus egyházzal való közösséget;

Ő és környezete rutinszerűen szidták és gúnyolták a „merev” katolikusokat;

Kivetítették a Szent Péter bazilikára állatok és az emberiség képeit az éghajlatváltozás támogatására a Szeplőtelen Fogantatás ünnepnapján…

2016.

Megjelent egy olyan videó, amely az imádságát mutatja be muszlim imádság gyöngyökkel, Buddha-szoborral és a Menorával, csak a kereszt hiányzott;

Megváltoztatta római katolikus miserendet, hogy a Szent Nagycsütörtöki lábmosás szokásába a nőket is bevonják;

 

Az protestánsoknak a Szent Péter-bazilikában kiszolgáltatta az Oltáriszentséget;

Bejelentette, hogy részt vesz egy közös szertartáson a világ evangélikus szövetségével a reformáció 500. évfordulójának megemlékezésére;

Azt állította: Keresztelő János megkérdőjelezte, hogy Jézus Krisztus a Messiás;

Arra tanították a papokat, hogy azoknak, akik gyónnak, nem kell felsorolniuk a bűneiket, maga a gyónás egy gesztus;

Kijelentette, hogy egy amerikai elnökjelölt nem „keresztény”;

Különleges körülmények között elfogadott fogamzásgátlás;

Dicsérte az abortuszjogot támogató ügyvédet;

Olyan nyilatkozatott tett, amely megváltoztatja a szentáldozás megtagadásának gyakorlatát azok esetében, akik a „szabálytalan kapcsolatban” vannak (elváltak és újraházasodtak stb.);

Megvitatták a női diakónusok lehetőségét;

Összehasonlítja az iszlám hódítás tervét Jézus szavaival Szent Máté evangéliumában;

Azt mondta, hogy a Földanya az, aki „életet ad nekünk és óv minket”;Azt tanította: Jézus tudta, hogy a kísértés bennünk van;

Szent Mária Magdolnát apostoli rangba emelte;

Azt mondta: a „szentségi házasságok nagy többsége nulla”, majd a „nagy többség” részre módosító magyarázatot adott ki;

Úgy nyilatkozott, hogy: Egyes papok „állatok”;

Azt mondta, hogy Luther szándéka nem volt tévedés;

Azt mondta, hogy az egyháznak „kérnie kell a megbocsátást a meleg emberektől, akiket megsértett”;

Azt mondta, ha az iszlám erőszakról beszél, „katolikus erőszakról is beszélnie kell”;

 

Találkozott a Facebook vezérigazgatójával, Mark Zuckerberggel;

Imádkozott egy olyan társadalom építéséért, amely „az embert a központba helyezi”;

Azt mondta: „Nem helyes meggyőzni valakit a hitedről”;

Ferenc ötlete: vörös Luther-szobor avatása a Vatikánban;

A liturgikus kérdésekért felelős teljes körű kongregáció felállítása;

A lutheránusok közös nyilatkozatot írtak alá a teljes egység hiányának megszüntetésére;

Hat új „Hegyi Beszédet” teremtett a „modern” keresztények számára;

Azt mondta, hogy Luther próféta volt, és ő „csodálja”;

Azt állította, hogy az egyenlőtlenség „a létező legnagyobb gonosz”;

A „kommunisták úgy gondolkodnak, mint a keresztények”;

Kardinálisok nyilvánosan és hivatalosan kérik az Amoris Laetitia tisztázását, amit Ferenc figyelmen kívül hagyott;

 „Gyengeséget” és „rossz emléket” tulajdonít Istennek;

Figyelmeztetett, hogy a „csúnya dolgokat” terjesztő média (még akkor is, ha igaz) szenvedhet „koprofíliától” (az ürülékből származó ébredés);

Mondta, hogy Isten „igazságtalan volt a fiával”;

Egy interjúban azt mondta: úgy tűnik, hogy „úgy léphet be a történelembe, mint aki megosztotta a katolikus egyházat”.

2017.

Mondta: „Jézus mindig mindenkinek a szolgája volt, és ez adott neki hatalmat”;

Azt mondta, Luther szándéka „az egyház megújítása” volt;

 

Áthágva a vallási rendeletet, engedélyezi az óvszer használatát;

Felülvizsgáltatta és elrendelte az új mise szöveget;

Azt mondja: „Engedelmeskedni az összes parancsolatnak: „megbénít téged”;

Anglikán liturgia celebrálása a Szent Péter bazilikában;

A Superbowl számára rögzített videó-üzenete nem említette egyszer sem Istent;

Elítélte a „restaurációs” rendelkezéseket és szórakozásnak nevezve Medjugorjét;

Käsper bíboros azt mondta, hogy bizonyos esetekben a protestánsokkal való kapcsolattartás az „aktuális pápa dolga”;

Azt mondta, nincs olyan, hogy iszlám terrorizmus;

Azt mondta: „Jézus nem mondja el, hogy törvényes-e vagy sem” a válás;

Csökkentett szankciók a szexuális bántalmazók számára;

Jelzett nyitottság a házas férfiak megtartására Krisztus szolgálatában;

Viccelődve mondta, hogy „A Szentháromságon belül zárt ajtók mögött vitatkoznak, de kívülről az egység képét adják”;

Azt tanította, hogy Jézus Krisztus „gonosszá teszi” magát;

Az európai menekültügyi központokat „koncentrációs táborokként” írta le;

Fatimában "fehérbe öltözött püspöknek", "prófétának és hírnöknek" nevezték, aki „mindenkinek a lábát megmossa, a minket egyesítő asztalnál”;

„Isten nem lehet Isten az ember nélkül”;

A vatikáni akadémiára abortuszpárti teológust helyeztek;

A hittani tanítás kongregációjának prefektusa egy jezsuita lett;

Megemlíti, hogy a migránsok jogai felülbírálhatják a nemzetbiztonságot;

A Vatikáni II. Liturgikus reform „visszafordíthatatlan”;

Azt mondta: „A legkisebb bűnök a test bűnei”;

Azt említette, „pogány vér folyt Jézus ereiben”;

 „Isten hívja az egész emberiséget, hogy vele lakjanak”;

Az átírt Egyházi Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a püspöki konferenciák lefordítsák a liturgiát;

 

A teológusok eretnekség terjesztésével vádolják, de ő cinikusan kineveti őket;

Azt mondta: „A mi történelmi korunk végén mindenki üdvözül. Mindenki. (sic!)”;

A Vatikán Luthert ábrázoló bélyeget adott ki;

Azt mondta: „Buddha szavai mindnyájunknak útmutatást nyújtanak.”;

Az Amoris Laetitia hivatalos értelmezése lehetővé teszi a szentáldozást azon párok számára, akik házasságtörés állapotában vannak, és ezt Ferenc „magától értetődő, engedélyezett” cselekményként hirdette ki;

Támogatta a „Mi Atyánk” megváltoztatását;

Pro-life (abortuszellenes – a szerk.) vezetők azzal vádolták, hogy Ferenc pápa nem tartotta fenn az egyházi tanítást…

 2018.  

A püspökök kiadtak egy nyilatkozatot, mondván: a Ferenc pápa által jóváhagyott Amoris Laetitia „kezelhetetlen zavart okoz”, támogatja a „válás pestisét”, és ebben „gyökerestől eltér” az egyház hagyományaitól;

Viccelődött, hogy nem megy az orvoshoz, hanem a boszorkányhoz jár;

A szexuális bántalmazás áldozatait rágalmazással vádolja;

Egy bíboros szerint Vatikán "eladja és elárulta" a kínai katolikus egyházat;Újra tagadja a pokol létezését, mondván:

„Nincs pokol, a bűnös lelkek eltűnnek”;Párhuzamot von a migránsokkal való bánásmód és az abortuszellenesség között;

Azt mondta egy gyermeknek, hogy ateista apja a mennyben van Istennel;Három hölgyet nevezett ki a Hittani Kongregáció tanácsadójának;

Tweeter: „Valóban békét akarunk? Ezután tiltsuk be az összes fegyvert, így nem kell a háború félelmében élnünk.”

Találkozott Katy Perryvel, miközben ő a Vatikánban beszédet tartott a transzcendentális meditációról;

Azzal „poénkodott”, hogy a Szentlélek egy „katasztrófa”; Azt mondta egy meleg férfinak „Isten ilyennek teremtett, mert így tetszel Neki.”;

Kinevezték az első világi személyt a pápai egyetemen;

Kijelentette, hogy a férfiak, nők nélkül nem hasonlíthatnak Istenre;

A megváltoztatott Katekizmus, minden esetben ellenzi a halálbüntetést;

Az Mi Atyánk imádság olasz nyelven hivatalosan változott;

McCarrick bíborost szexuális bántalmazás elkövetése miatt vádolták;

Poénkodott, mondván: „Én vagyok az ördög!”;

A Vatikáni hírügynökség Ferencre úgy utal, mint "Krisztus utódja";

Michael Moore-nak elmesélte, hogy a kapitalizmus bűn;

 

Egy székesegyház Ferenc pápáról mintázott vízköpőt csináltatott;

Mondta: „A Szentlélek erejével kapcsolatban mindig zavar és rendetlenség van”;

Azt mondta, hogy a Szűz Mária nem született szentnek… 

2019.  

Mondta, hogy jobb egy ateista, mint egy olyan katolikus, aki jár misére, de „másokat gyűlöl, vagy rossz dolgokat mond az emberekről”

;Az iskolákban a szexuális nevelés támogatása;A „képmutató katolikusokat” hibáztatta az egyházból kilépő fiatalok miatt;

Közös nyilatkozatot tett a muszlim vezetővel, amelyben kijelentette, hogy „a vallások pluralizmusát és sokszínűségét Isten kívánja”;

Nem volt hajlandó megengedni az embereknek a halászgyűrű megcsókolását;

Figyelmeztette a katolikusokat, hogy mások térítése helytelen;

A teológusok vádolják Ferencet az eretnekség kanonikus bűnével, és kérik a püspököket, hogy cselekedjenek;

Ferenc pápa felhívja a „nemzetek feletti” hatóságok figyelmét az ENSZ céljainak érvényesítésére;

Ne ragaszkodjunk egyházi személyekhez az Eucharisztia kiosztását illetően. Bárki áldoztathat;

Azt mondta: „Jézus kenyér lett”, „Jézus nem hajt végre mágikus trükköt, nem változtat öt kenyeret ötezerré ”;

Azt mondta: „Isten mindenhatósága az alázatosság”…

Jézus ezekkel szemben azt mondja:  Óvakodjatok hamis prófétáktólakik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. (Mt. 7., 15.)

Vajon azok a papok, akiket „lázba hoz” Ferenc pápa – alias Bergoglio – egy-egy szentbeszéde, elgondolkodnak-e a fentieken? S felfogják-e, hogy nem Bergoglio az Egyház, és nem Begoglio az „Út, az Igazság, és az Élet” – hanem Krisztus? (a szerk.)

Írta: ]]>Ceglédi Andrea]]>

]]>www.hungaryfirst.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Rejtőzködő magyarország (168) Flag gondolja (33) Kultúra (6) Jobbegyenes (2341) Vetítő (30) Tv fotel (65) Emberi kapcsolatok (36) Tereb (141) Titkok és talányok (12) Gasztronómia (539) Mondom a magamét (6147) Irodalmi kávéház (513) Mozi világ (440) Életmód (1) Sport (729) Alámerült atlantiszom (142) Nagyvilág (1465) Mozaik (83) Belföld (7) Politika (1581) Szépségápolás (15) Történelem (15) Autómánia (61) Gazdaság (665) Egészség (50) Heti lámpás (259)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>