Ma 2022 június 27. László napja van. Holnap Levente, Irén napja lesz.
Ajándék Sztálinnak

Ajándék Sztálinnak

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve
Regnum Marianum – Személyes vallomásokból összeáll a templomrombolás története.

A budapesti Városliget szélére épült Regnum Marianum mára szimbólummá vált: megépítése után húsz évvel, 1951-ben felrobbantották. A Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére felszín alatti emlékhely épül a templom helyén a Liget-projekt részeként. A kiállítás összeállításához keresik az egykori szemtanúkat és a templomról fennmaradt emlékeket.

Július 28., szombat. Délelőtt egész rövid időre kimentem a Pityuval a ligetbe. Délután is kint voltunk, de most már hárman mentünk ki lábteniszezni. Három simázásig játszottunk, mindenkit lesimáztunk egyszer. Július 29., vasárnap. Ma voltak a Regnumban az utolsó misék, mert le fogják bontani a templomot. Délelőtt elmentem az apuval megnézni a Népstadion és a földalatti építkezéseit, délután a Pityuval elmentünk a ligetbe sétálni. A templomhoz is elmentünk, rengeteg ember volt. Vettünk egy képet a Regnumról – Juhász Sándor gyerekkori naplóbejegyzése kordokumentum.

A fiú napról napra rögzítette életeseményeit: mikor, kivel, merre járt. Reflexiót alig fűzött a történésekhez – az időpont, 1951 nem a szabad érzelemnyilvánítás kora. A szabályos sorokba rótt, fegyelmezett betűk olyan benyomást keltenek, mintha csak egy átlagos családi hétvégéről lenne szó. Közben más forrásokból tudható, hogy a templom felrobbantását kétségbeesés, könny, a megaláztatás szégyene kísérte, és a legerősebb érzelem, amely a kort jellemezte: a félelem.

A templom helyén a közelmúltig autóparkoló terpeszkedett, és a 70-es trolibusz útvonala vezetett át rajta. Mára építési területté vált a megújuló Városligetben. A téli fák között kereszt és emléktábla jelzi, hol állt a magyarság engesztelő temploma, a Regnum Marianum 1951-ig.

Hamarosan lelki-szellemi központ lesz itt újra: a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére felszín alatti emlékhelyet építenek a templom helyén. Kívülről mindössze egy dombon álló kereszt utal majd az előzményekre, lent, a mélyben a Városliget Zrt.-vel együttműködő patrióta egyesület korszerű múzeumtechnológiai eszközökkel kívánja bemutatni a templom történetét és a kommunista diktatúra egyházpolitikáját: az egyházüldözést. A megemlékezés és az ismeretterjesztés jegyében lesznek rendkívüli történelemórák, a tervek szerint a megértésre és az elmélyülésre egyaránt alkalmat ad majd a mesterséges domb alatti, 160 négyzetméter területű kiállítótér.

A Regnum Marianum fogadalmi templom volt – az 1918-as és az 1919-es önkényuralmi rendszerek bukása iránti hálából 1931-re épült fel közadakozásból. A historizáló Hősök tere szomszédságába Kotsis Iván Szent István korát idéző neoromán épületet tervezett, amely egyszerre hasonlított a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikához és az Árpád-kori templomokhoz.

Az alapkövet 1925-ben rakták le, az alapító okirat megőrizte a templom küldetését is, amely a megcsonkítás és anyagi romlás közepette a történelmi Regnum Marianum gondolatának szolgálata volt. A hagyomány szerint az örökös nélkül maradt Szent István király halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel a Szent Koronát és az országot, innen ered Magyarország régi, latin nyelvű elnevezése. Miért vált a Mária országa gondolat újra aktuálissá az 1920-as években?

– Hatalmas traumák érték a nemzetet: az első világháború iszonyatos vérvesztesége után a proletárdiktatúra, majd a trianoni országfeldarabolás következett. A lelki megújulás, Magyarország keresztény újjászületésének jelképe lett a Regnum a Városliget peremén – mondja Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke. – A második világháborút szinte sértetlenül átvészelte a templom, de a kiépülő sztálinista Rákosi-rendszernek az útjában volt.

Az utolsó szemtanúk egyike, Józsa László kunszentmártoni nyugdíjas tanár a patrióta egyesület felhívására jegyezte le emlékeit a templom búcsúztatásáról. Fiatalemberként néhány napra feljött Budapestre hivatalos ügyeit intézni: „Szep-tember vége felé járt az idő, de még mindig tombolt a nyár. Vasárnap délután vagy inkább talán estefelé kellemes sétautat tettem az Andrássy úton, s amikor a nagy térre értem, jobbról feltűnt a Regnum Marianum-templom gyönyörű épülete a monumentális kupolával. Soha nem jártam még ott, elhatároztam, hogy alaposan megszemlélem. Már a lépcsőkön haladtam felfelé, amikor a templomból kiáradó tömeggel találtam magam szemben.

Megdöbbentő pillanatok következtek. A férfiak lehajtott fejjel haladtak lefelé, mintha temetésről jönnének, az asszonyok pedig sírtak, zokogtak, könnyeiket törölgették. Nem tudtam elképzelni, mi ez. A templomból áradt az orgonával kísért énekszó: Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária…

Beléptem, a padokban még elég sokan ültek, mintha nem akarnának onnan eltávozni. Még mindig nem értettem, mi történik itt. Szétnéztem, majd kifelé jövet, az előcsarnokban a hirdetőtáblára esett a tekintetem. Gépelt szöveg volt: Értesítjük a kedves Híveket, hogy a fővárosi tanács határozata alapján templomunkat városrendezési okok miatt le kell bontani. A szentmiséket a továbbiakban a Damjanich utcai kápolnában tartjuk. Kérjük a kedves Hívek megértését. (Mi mást is tehettek volna!) Minden megvilágosodott előttem.

A Rákosi-rendszernek útjában állt a templom, zavarta a kupolán emelkedő Szent Korona-ábrázolás, de leginkább szúrta a szemét a Mária országára történő hivatkozás.

A fájdalmas búcsúzás tehát a templom felrobbantásának előestéjén, 1951. szeptember 20-án történt.”

– A „múltat végkép eltörölni” jegyében hihetetlen pusztítás zajlott az ötvenes években: számos történelmi épületet lebontottak annak ürügyén, hogy a háborúban találatot kapott. De a Regnum nem tartozott ezek közé. Álságos indokot eszeltek ki, mondván, hogy útjában áll a Felvonulási térnek – magyarázza a Józsa László által látottakat Hetzmann Róbert. – A korabeli tudósítások megerősítik, a rombolás egyik közkeletű magyarázat az volt az ötvenes években, hogy túl közel állították fel a Regnumhoz Sztálin hatalmas szobrát. Hogy nézett volna ki, ha a monumentális Sztálin-szobornak katolikus templom a háttere?!

Rákosi Mátyás – születésnapi ajándékul Sztálinnak – elrendelte a templom bontását, amely azzal kezdődött, hogy csákánnyal felmásztak a tetőre, és szétverték a Szent Koronát. Mivel az épület masszív szerkezete nem engedett, végül robbantottak. De ezt már egy másik emlékező, Balogh Viktória szemével láthatjuk:

– Kislányként tanúja voltam a templom rombolásának. Nem egészen közelről, de nagyon mélyen bevésődő emlékként ma is előjön bármikor – mint egy film. Anyai nagyapám cipészmester volt, 1951-ben már nem lehetett önálló, hanem a jánoshalmai Cipész Ktsz. elnökeként dolgozott. Anyagért mindig feljött a fővárosba, ilyenkor nálunk szállt meg, és hacsak tehette, elvitt magával a bőrgyárba is. A bőrgyárból jövet taxival a Dózsa György útra kanyarodtunk a Hősök terénél, és mentünk volna a Verseny utca irányába.

Ám rendőr állta utunkat: „Nem lehet áthaladni!” – egy ideig nem mondott mást, csak állt a taxi mellett-előtt. Nagyapám sem igen mert kérdezősködni, végül a taxis halkan mégis megszólította a rendőrt, mire az – nyilván jóérzésű ember lehetett – odahajolt, és súgva ennyit mondott: „A rohadtak! Robbantják a templomot!” Én persze ötévesen nem értettem, miről van szó, de éreztem, hogy komoly, drámai az esemény… A taxival eztán kerülő úton folytattuk utunkat.

Aki nem súgva, hanem nyíltan megfogalmazta véleményét, és felemelte szavát a barbár rombolás ellen, annak koncepciós pert akasztottak a nyakába. Megalázó módon a templom bontását is részben egyházi szellemiségű diákokkal végeztették el, és a kommunista diktatúra cinikus politikája ezzel nem ért véget, mert Kádár János javaslatára a templom helyén állították fel a Tanácsköztársaságot dicsőítő emlékművet 1969-ben. A gigantikus figura zsigeri indulatokat váltott ki az emberekből: „rohan a mókus vécépapírral” – mondogatták a futó alakra, persze csak szűk családi körben, mások pikáns jelenetet láttak a szoborban: „Asszonyom, itt felejtette a…” – adták a fülledt szavakat a „titkos szerető” szájába.

– Az indulat mögött félelem lapult: a regnumos papokat fokozatosan lekapcsolták, bebörtönözték – majd csak a farizeus módon puha diktatúrának nevezett időszakban, 1974-ben szabadul az utolsó atya. De a Regnum Marianum lelkiségi mozgalmat nem tudták felszámolni, az ma is létezik. Miután a templomot lebontották, egy Damjanich utcai pincében tartotta összejöveteleit a közösség. Ez a helyiség ma is megvan – említi meg Hetzmann Róbert –, borszaküzlet működik benne.

Kiss Gyuláné emlékei szerint a Damjanich utcai kis pince tömve volt hívekkel. A lebontott templom képe is elevenen él benne, ahol 1948-ban Mindszenty József hercegprímás bérmálta; emlékszik, amire támaszkodott: a márványból készült, oltártól elválasztó oszlopsorra. Egy másik gyülekezeti tag felidézi: amikor már látható volt, hogy a Regnum Marianum sorsa beteljesedik, amit mozdítani lehetett, az átkerült a szomszédos templomokba, így vitték át a Regnum padsorait a közeli Szondi utcai Szent Család-templomba, a harangot pedig állítólag Somogy megyébe, a dióspusztai haranglábba mentették át.

Az egykori Regnum Marianum és környéke nemzeti emlékhely. Ha templom nem lesz is már a helyén, az emlékezést és az elmélkedést szolgálja majd a földfelszín alatt épülő kiállítótér.

A Magyar Patrióták Közössége ezért továbbra is gyűjti a templomot idéző tárgyakat, fényképeket – esküvőről, keresztelőről készült fotókat –, és keresi a még élő szemtanúkat a kiállítás anyagának összeállításához. A korabeli események számtalan részlete feltáratlan, és ennyi év távlatából a memóriája is megcsalhatja az emlékezőt, különösen a pontos dátumok tekintetében, ám a személyes vallomások mozaikkockáiból mégiscsak összeállhat a történet.

Tóth Ida - ]]>www.magyaridok.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Életmód (1) Jobbegyenes (2341) Alámerült atlantiszom (142) Gazdaság (665) Politika (1581) Belföld (7) Gasztronómia (539) Történelem (15) Mozi világ (440) Emberi kapcsolatok (36) Tv fotel (65) Autómánia (61) Flag gondolja (33) Tereb (141) Egészség (50) Vetítő (30) Mozaik (83) Sport (729) Rejtőzködő magyarország (168) Titkok és talányok (12) Nagyvilág (1465) Kultúra (6) Szépségápolás (15) Heti lámpás (259) Mondom a magamét (6147) Irodalmi kávéház (513)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>