Ma 2023 március 23. Emőke napja van. Holnap Gábor, Karina napja lesz.
A lavina elindul

A lavina elindul

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Reggel megjelent a politikai rendőrség (ÁVO) Andrássy út 60. alatti központjában...

Amikor azok a szemébe mondták, hogy ő volt a titkos társaság irányítója, az összeesküvés politikai támogatója, összeroppant, de ügyvédje, egyben képviselőtársa, Pfeiffer Zoltán a Péter Gáborral történt szóváltás után kivitte az épületből, s az ÁVO rettegett vezetője nem mert az utukba állni. Konzultált barátjával, a miniszterelnökkel, délután visszament a politikai rendőrségre, hogy vallomást tegyen. Miután bűnösségét nem ismerte el, kora este a szovjet államvédelem magas rangú tisztjei megjelentek az Andrássy út 60.-ban, hazavitték a Váci utca 54. alatti lakására, de már nem engedték, hogy a feleségével és ott tartózkodó barátaival érintkezzen. A szovjet tábornok azzal nyugtatta a halálra rémült feleséget, hogy férjét néhány nap múlva visszahozzák, addig is kért neki egy kispárnát, majd elhurcolták. (Több mint kilenc év múlva, nagybetegen engedték szabadon.) Néhány órával később a köztársasági elnöknél levő rádióelnöknek egy levelet adtak át, amit a szovjet megszálló hadsereg főparancsnoka, Szviridov altábornagy írt. Ortutay Gyula felolvasta: „Felhívom, hogy a ma éjjeli 12 órás adásban a rádió közölje, hogy a szovjet katonai hatóságok Kovács Béla nemzetgyűlési képviselőt összeesküvés vádjával letartóztatták.” Az MTI-nek pedig azt kellett közölnie, hogy „földalatti szovjetellenes, fegyveres terrorista csoportok kialakításában és a szovjet hadsereg ellen irányuló kémkedés megszervezésében való aktív részvétele miatt” tartóztatták le a Független Kisgazdapárt főtitkárát.

Jó barátja, Kovács Imre, akivel már egy évtizede együtt dolgozott a parasztmozgalmakban, szemtanúja volt a hetvenkét évvel ezelőtti puccsnak: „Február 25-én este hiába vártam rá, hogy elinduljunk sétálni, helyette a sarkon orosz katonákba botlottam. Háza előtt fedett teherautó állt, körülötte enkávédisták, akik az utcát lezárták, az udvar és a lépcsőház is tele volt velük. Kovács Bélát első emeleti lakásából kiráncigálták, a lépcsőkön lelökdösték és a várakozó teherautóba tuszkolták: pontosan úgy, ahogy a németek csinálták… Meghökkenten figyeltem a jelenetet, hát ez is lehetséges; a Gestapo működése jutott eszembe, megelevenedtek a régi képek, s mintha újból visszatért volna az illegalitás…” Azonnal kilépett a kommunistákkal koalícióban levő parasztpártból, és megírta Veres Péter pártelnöknek, hogy Kovács Béla letartóztatását a magyar szuverenitás olyan súlyos megsértésének tekinti, mint a németek 1944. március 19-i bevonulását, ezért többé nem akar közösséget vállalni a koalícióval, mert az „a hazaárulás útjára lépett”.

Talán ennyi is elegendő annak indoklására, hogy miért éppen feb­ruár 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja Magyarországon, miért emlékezünk és emlékeztetünk 2001 óta minden évben ezen a napon a kommunizmus esztelen eszméire, iszonyú bűneire, sok tízmilliónyi áldozatára. Nem csupán azért, hogy soha ne merüljenek feledésbe, hanem azért is, mert az euró­pai politikai, kulturális, oktatási intézményekben és a véleménydiktáló píszí médiában ma is sok nyílt és még több titkos híve, követője tevékenykedik a Marx és Engels által 1848-ban meghirdetett, majd Lenin, Trockij és Sztálin által 1917 után tökélyre fejlesztett kommunista rendszernek – persze demokratikus szocialista, liberális, zöld, szivárványos és egyéb „haladó”, „humanista” álarc mögé bújva. A mai globalista kriptokommunisták minden európai, nemzeti, keresztény hagyományt, tekintélyt kigúnyolnak, támadnak, rombolnak, minden közösségi értéket, normát és kötelességet elvetnek, gyengítenek, szétzilálnak, s totális birodalmat építő, népeket, kultúrákat, vallásokat összekatyvasztó hagymázas terveiket rá akarják kényszeríteni minden európai országra, nemzetre, természetes kisközösségre. Jellemző, hogy most is éppúgy a demokrácia és a haladás nevében, mint ahogy hetven éve a nyílt kommunisták tették.

A Moszkvából küldött-érkezett magyarországi (magyarul beszélő, de szovjet állampolgárságú) kommunista vezetők is azt mondták hetven éve, hogy ők képviselik a nép többségét, s ők építik a demokráciát. Az 1945. november 4-ei, Sztálin által engedélyezett (majdnem) szabad és tiszta nemzetgyűlési választásokon azonban a magyar nép 92 százaléka szavazott, s túlnyomó többsége – 83 százaléka! – a nemzeti, demokratikus pártokra, a polgári, parlamentáris demokráciára szavazott, csupán 17 százalék a kommunista pártra. Mindszenty József hercegprímás joggal értékelte úgy a Független Kisgazdapárt 57 százalékos választási győzelmét: „Az eredmény valóban elsöprő és elemi erővel megnyilatkozó tiltakozás volt a kommunizmussal szemben.” Kiderült, hogy a hazai kommunisták demokratikus úton, parlamentáris eszközökkel még a szovjet megszállás által biztosított hatalmas előnyük ellenére sem tudják megszerezni a főhatalmat, s bár Sztálin eredetileg hosszabb időt adott volna Magyarország bolsevizálására, a nyugati nagyhatalmakkal megromlott viszonya és a magyar békeszerződés közeledő aláírása és hatályba lépése miatt – ami reményt adott az 1944. március 19-én elvesztett szuverenitás visszaszerzésére és a megszálló szovjet hadsereg kivonulására – előre kellett hozni a puccsot. Mivel patthelyzet jött létre a két nagy politikai erő, a kisgazdák és a kommunisták között, 1946 novemberé­ben maga Rákosi Mátyás jelentette ki az MKP parlamenti frakciója előtt: „Minden jel arra mutat, hogy bármennyire van is puhulás bizonyos vezetőknél, és bármennyire van differenciálódás, megbomlani ez a társaság csak akkor fog, ha odaütünk, ha mi kezdjük el a pucolást…”

A Kisgazdapárt lefejezésére és szétzúzására irányuló kommunista taktikában döntő fordulatot hozott, hogy 1946 decemberében a kommunista párt és a szovjet állambiztonság közvetlen irányítása alatt működő államvédelmi szervek a Magyar Közösség nevű titkos társaság „veszedelmes és széles körű köztársaság-ellenes összeesküvése” nyomaira bukkantak. Amikor egyes személyek kisgazdapárti kapcsolataira is fény derült, akkor határozta el Rákosi, hogy az ügyet „faltörő kosként” kell alkalmazni a kisgazdák ellen. Az ÁVO és a HM Katonapolitikai Osztály által végrehajtott letartóztatási hullám és a kegyetlen kínzásokkal végzett nyomozás arra irányult, hogy a gyanúsítottakból az előre megtervezett ördögi koncepciónak megfelelő „beismerő” vallomásokat csikarjanak ki, amelyek azt bizonyítják, hogy a demokratikus államrend megdöntésére irányuló „összeesküvésről” a koa­líciós kormány fő erejét képviselő Kisgazdapárt legfelső vezetői is tudtak, amiért politikai, sőt büntetőjogi felelősség terheli őket. Az első számú célpont Kovács Béla főtitkár lett, mert ő volt a kisgazdák legbátrabb és legkövetkezetesebb vezetője, a párt operatív irányítója. Mivel a Nemzetgyűlés demokratikus többsége megtagadta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, és megszavazta egy parlamenti bizottság felállítását az „összeesküvéssel” kapcsolatos gyanús ügyek kivizsgálására, a hazai kommunisták tomboltak, de tehetetlenek voltak. Ekkor Rákosiék kérésére a szovjet megszálló hatóság – Sztálin jóváhagyásával – úgy döntött, nem vár tovább, és már a törvényesség látszatával sem törődve maga vágja ketté a „gordiuszi csomót”.

Kovács Béla elhurcolásával fordulóponthoz ért Magyarország bolsevizálása, elindult az a lavina, ami a hidegháborúhoz, a két szuperhatalom fegyverkezési versenyéhez, végül a szovjet birodalom és a kommunista világrendszer bukásához vezetett. Soha többé nem kérünk belőle – semmilyen formában, semmiféle hangzatos, hazug jelszóval, ilyen-olyan „uniós tervekkel” tálalva. Erre is kell emlékeztetnünk és figyelmeztetnünk a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Faggyas Sándor -]]> www.magyarhirlap.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mozaik (83) Szépségápolás (15) Heti lámpás (261) Autómánia (61) Belföld (8) Történelem (15) Vetítő (30) Alámerült atlantiszom (142) Rejtőzködő magyarország (168) Jobbegyenes (2572) Kultúra (6) Gasztronómia (539) Titkok és talányok (12) Irodalmi kávéház (518) Egészség (50) Tereb (142) Gazdaság (676) Mondom a magamét (6697) Politika (1581) Nagyvilág (1305) Emberi kapcsolatok (36) Flag gondolja (33) Tv fotel (65) Életmód (1) Sport (729) Mozi világ (440)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>