Ma 2024 június 18. Arnold, Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.
Római Birodalom

Római Birodalom

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Amit ma, az Eu-ban a  diákok, a Róma-i Bir kultúrájáról tanulnak, mind az etruszk nép jellegzetessége. Az etruszkok, keletről vándoroltak, az Itália-i félsz-re. Az etruszk jelenléttel egyidejű volt, a szkíták, Kárpát-medencei tartózkodása. A szkíták, és etruszkok, érintkeztek egymással, kereskedtek, kölcsönös volt a kulturális hatás.

Etruszk város volt, a mai olasz Bologna, eredeti nevén Felsina, és Veii, Tarquini, Siena települések. Villanova kultúrának nevezzük, a Veii-ből kiáradó művészeti hatást, ami a kétfülü bronzedényeken, rácsos kerék motívumban jelentkezik (=Nap szimbólum), és kacsa ábázolásban. Ugyan ilyen díszítést találtak a régészek M.o-on, a Rimaszentkirály-i lábvért lemezén ! Az etruszk civilizáció tehát, amely Itálián belül, Etrúriában (=etruszk föld), Rómától d-re jellemző, a Kárpát-med-ben is hatott ! Talán a Kárp-med-n keresztül vándoroltak az etruszkok, keletről, Itáliába? Minden esetre, a Kr.e.V.-III.sz-ban, szoros kapcsolatban álltak az etruszkok, Erdély-el, a fém-feldolgozás miatt !

Az etruszkok másik neve, rasenna, tirrén volt. Róluk kapta a nevét, a Tirrén tenger. Turusa néven, Ramszesz fáraó Egyiptomára támadtak, a ’tengeri népek’ közt. Az etruszkok testvérnépe a ’tengeri népek’ közt a sikul (=székely?), amely Szicíliát foglalta el. (Thuküdidész történetíró szerint, 300 évvel a görögök előtt költöztek be a szigetre a sikul-ok.) Rokon nép továbbá a szard-ok, kik Szardínia szigetén telepedtek le. A szigetek, az ott helyet foglaló törzsről kapták a nevüket. Tacitus írása szerint, az etruszkok a szard-okat testvéreiknek nevezték.

Siena is etruszk város volt, amikor a rómaiak elfoglalták, újra alapították a települést. A legenda szerint, Senius, Rémus fiának a neve volt az eredeti neve a városnak. Romolus a menekülő fiú után a legjobb lovasait küldte. Ennek emlékére, ma is rendeznek lóversenyeket, a város címerében pedig, a farkassal látható az ikerpár, Romolus és Rémus. A szkíták, hunok, avarok, magyarok is rendeztek lovas versenyeket, minden ünnepükön.

Az Itália-i félsziget más lakói, etruszkokon kívül, a siculus-ok, illyr, földművelő latinok, pásztorkodó szabinok. A szabin és latin nép, Kr.e.2000 érkeztek Itáliába, az Alpokon túlról. A rómaiak, saját legendájuk szerint, Aeneas-tól származtak, aki a Trója-i háborúban harcolt, onnan hajózott Latinum partjára, ahol feleségül vette a latin királylányt. 300 év múlva, Romolus alapítota meg Rómát. Romulus, és ikertestvére : Rémus édesanyja, egy Veszta istennőnek szolgáló SZŰZ (!) papnő. Amulius király, a nagybátyja adta őt a papnők közé, hogy kötelező szüzessége miatt, ne születhessen utóda, aki majd Amulius trónját igényelné. De Mars istentől, ikreket hoz a világra a lány, Romolus-t és Rémus-t. Romulus lett Róma királya, mert előbb látta meg testvérénél a sast, s ez feljogosította őt, a megállapodásuk szerint, az uralkodásra. Megkezdte Róma falának építését, de Rémus, sértődöttségében lerombolta azt, és fivérét megölte. Feltünő ebben a mítoszban, hogy a madár nézés, madár röptéből, viselkedéséből való jóslás, etruszk szokás volt. Az egyik fiútestvér, féltékenységében, megöli a másikat, akárcsak a Bibliában, Káin, Ábelt. Rémus nevét pedig, ha megfordítjuk, Sumér-t kapunk. Romulus, miután meghalt, Mars kocsiján ment az égbe, mint Illés próféta az Ó-Szövetségben, fénylő szekéren.
Rémus-szal, együtt uralkodott a szabin király, Titus Tatius. Aztán felváltva választottak királyt, a szabinok a rómaiak közül, a rómaiak, a szabinok közül. Kr.e.700 körül tiltotta be a király, az emberáldozatot a vallásban, sor került földosztásra, kiépítették az Ostia kikötőt…
D-Itáliába, görögök költöztek be, Szicíliából, (Szicília, eredetileg, a görög telepesek előtt, kár, és föníciai, sikul gyarmat volt.) Ez, az etruszk megjelenéssel, Kr.e.1200-800 egyidőben, történt. Kr.e.6-400 tehető, az etruszk kultúra fénykora.
Kr.e.700-tól, a görögök kezébe kerültek át a kereskedelmi útvonalak. Ischia szigeten pl, fönícia-i feliratos edényt, szíriai pecséthengert, egyiptomi jellegű skarabeus bogár amulettet tártak fel a régészek, ez kiterjedt kereskedelmet feltételez.
A 47 latin város szövetségében, Kr.e.534-ben, ifj.Tarquinius tette Rómát, vezetővé. Circeii, Signia települések voltak az elsők, ahová rómaiak települtek be. Ezek a városok, a hódítás előtt, a hernicus és volscus nemzeté voltak.
Etruszk lázadás tört ki, a rómaiak ellen, túlzott térfoglalásuk miatt, Kr.e.509-ben. Porsenna etruszk király, elfoglalta Rómát, Publius Valerius hadvezér, templomot ígért Castor és Pollux római iker isteneknek (csillagjegyek) ha megsegítik őt a csatában, az etruszkok ellen. Meg is jelentek a fivérek, a harctéren, élő mivoltukban ! Ez a legenda, kísértetiesen hasonlít arra a magyar hiedelemre, miszerint, ha bajban lenne a magyar nép, a hadakozó magyarok, a Tejútról, megjelenik Csaba királyfi, és segítséget nyújt. Szent László király is, megelevenedve, kardot rántott övéiért.
A d-Itáliában élő görögök, Kr.e.500 körül, már Galliá-val, Hispániával is kereskedtek. Minden kereskedelmi útvonalat, amit a föníciaiak birtokoltak, a görögök uraltak eztán.
Az etruszk királyokat elűzték a Róma-iak, akik nem engedték, hogy városuk irányítását az etruszkok szerezzék meg. 2 választott Consul uralkodott a király helyett. Szükség esetén, fél évre, diktátort is kineveztek. A hivatalnokok fizettek a címükért, ezért a gazdagok, könnyen felvásárolták az állami funkciókat.
A római állam hivatalos megnevezése Senatus Populus Que Romae=SPQR. Róma a tanítómestere, az etruszkok ellen fordult, Kr.e.396-ban, megtámadta az etruszk várost, Veii-t. Kr.e.387-ben, Itáliára törtek a gallok, velük együtt harcoltak (!) a latinok, és szabinok, az etruszkok ellen.
Claudius, római császár, még beszélte az etruszk nyelvet, amely aztán beolvadt a latinba, a nemzettel együtt !
 
Pap Nóra
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Belföld (11) Mondom a magamét (7657) Emberi kapcsolatok (36) Szépségápolás (15) Kultúra (9) Nagyvilág (1310) Tv fotel (65) Irodalmi kávéház (537) Nézőpont (1) Jobbegyenes (2815) Autómánia (61) Életmód (1) Flag gondolja (36) Vetítő (30) Történelem (18) Mozi világ (440) Rejtőzködő magyarország (168) Mozaik (83) Alámerült atlantiszom (142) Tereb (146) Egészség (50) Heti lámpás (319) Politika (1582) Titkok és talányok (12) Gazdaság (711) Sport (729) Gasztronómia (539)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>