Ma 2023 december 07. Ambrus napja van. Holnap Mária napja lesz.
Vallások

Vallások

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

A sumérek, káldok vallása, egy természeti vallás volt, a tűzimádat. Ezt a vallást reformálta meg, a Kr.e.1000 körül élt, méd származású Zoroaszter. A Közel-Keleten ma is létezik ez a vallás, párszizmus név alatt. Zoroaszter tanainak összefoglalása az Aveszta című könyvben olvasható.

Zoroaszter újítása a tűzimádathoz képest az volt, hogy az addigi Jó Isten mellé, akit Ahura-Mazdának hívnak, egy gonosz fejedelemséget állított. Mindkettőjüknek vannak segítőik. Ahura-Mazda mellett 7 főszellem áll, az Amésa-spenták. A sötétség ura nem bír isteni ranggal, az ő kísérői a daevák. Minden élő embernek is vannak őrszellemei, azaz őrangyalok.
Amikor a zsidók 10 törzsét, Izrael tartományból az asszírok Kr.e.722-ben, Asszíriába hurcolták, és amikor később, Júda tartományból, Nabukodonozor, Babilonba kényszerítette a zsidókat, éppen virágkorát élte a Zoroaszter féle vallás. A zsidók új kulturális környezetbe kerülve, sokmindent átvettek a számukra új vallásból. Ez főleg a világ dualista, jó-rossz szemléletmódjában fedezhető fel, a bibliai iratokban, és a zsidó hagyományban.
Pl a Zoroaszter féle reformvallás, amit ezután babiloni párszizmusnak nevezek, az Aveszta könyvben, amit az ő Bibliájuknak tekinthetünk, a halál angyalát Aesmadévának nevezi, míg a zsidó hagyomány nagyon hasonlóan, Asmodeus-nak. Asmodeusnak is vannak kísérői, akik többnyire garázdálkodásokban élik ki magukat.
A zsidók vallási elképzeléseiben a babiloni fogság alatt, és után, a babiloni párszizmus hatására, megjelenik minden jellegzetesség, ami az Avesztában található. Így a túlvilági életről való elképzelések, a feltámadás eszméje, az utolsó ítélet, mely után büntetésképp a pokol, jutalomként a menny várja a lelket, vagy a tisztítótűz. Az Aveszta várja a világ megváltóját, a megszemélyesült Isten Fiát, akit a párszik, Zoroaszter családjából valónak hisznek. A zsidó Ezdrás próféta veszi át, és terjeszti a zsidó nép körében a messiási váradalmakat, a babiloni fogság után. Nem minden zsidó vallási párt veszi át ezeket a babiloni tanokat, pl. a szaddúceusok sem ismerik el a feltámadást, és az angyalok létét.
A zsidó vallás a babiloni fogság idején, a párszizmus dualista elméletét, és sok más theológiai tételét átveszi. Ezek a tanok aztán, bekerültek a keresztény vallásba. Így sok hasonlóság figyelhető meg, a zsidó-keresztény vallás, és az Aveszta eszméi közt. Ilyennek lehet mondani az Avesztának azt a tételét, mi szerint a lelkek kezdetben, földre való születésük előtt Istennél voltak. Ugyan ez az elképzelése Origenész, keresztény gondolkodónak is.
Az Aveszta szerint a lélek, mikor elválik a testtől, a száján keresztül, még egy kicsit ott időzik a halott fejénél. Ez a kis idő kb. 3 nap. Ez idő után kezdi meg útját az ég felé. A mágusok ez alkalomra szóló imája, megkönnyíti az égbe való repülést. Ott a lélek tettei jönnek elé, egy szép lány alakjában. Egy zsidó irat megjegyzi, hogy a bűnöshöz, az ő rossz cselekedetei rút emberi alakban jön el. Mani szerint, a Zoroaszter vallást, a kereszténységgel elegyítő próféta szerint a fogadó angyal mellett, még három fényes kísérő jön a lélek elé, az élet vizének kelyhével, fehér ruhával, koronával, vagy fénykoszorúval. Mikor a lélek a megtestesült gonoszt meglátja, kísérőit hívja segítségül. Ezeknek a kísérőknek nevei az Avesztában pl. Mithra, ő a zsidó irodalomban Mittroin, (a harcias hős)  Vohumano, a legfőb Amesa-spenta, a békességé, barátságé. Craosho, a zsidóknál Gábor, Qareno a zsidóknál Uriel, fény. Agramainyusz (Aveszta)=satan, az őskígyó, a végén megsemmisül. Aeshma(Aveszta)= Aeshmadai, a természetben romboló.
A kereszténységben a az elhunyt lelket a mennyben fogadók Krisztus, Mihály, Gábor arkangyalok. Ezek küzdenek a lélekért, akiknek a paradicsom bejáratánál kérdéseket tesznek fel, majd Abatúr megméri mérlegen a jó, és rossz cselekedeteket, vagyis a szívet, lelket.
Anahyta a túlvilági szószólója a léleknek, igyekszik az Úr előtt az ítéletkor minél jobb színben feltüntetni az elhunyt cselekedeteit, hogy ne kapjon nagy bűntetést, és lehetősége legyen a tisztító tűz után a menyországba jutni. Az üdvözült lélek, inni kap a bor áldozatból, ettől felragyog. A mennyben, fényes ruhában vannak a lelkek, jó illatban, eledelük tej, és méz. A rokonok, a mennyben felismerik egymást, és látják a gonoszokat bűnhődni a pokolban. Az üdvözült lelkek Istent, és az angyalokat fogják dicsőíteni.
Amíg az Aveszta szerint, Zoroaszter kérte a halhatatlanság adományát Istentől, Ahura-Mazdától, úgy Ábrahám, és Ádám is kérelemmel fordulnak Istenhez, Ábrahám az egész világot akarja látni, Ádám 1000 évig akar élni. Ahura-Mazda, Zoroasztert, a halhatatlanság helyett, a bölcsességgel ajándékozta meg.
Ahogy az Avesztában az áll, hogy a halottat nem kell sokáig könnyel gyászolni, mert a panaszkodás Arimán (a gonoszság fejedelmének) teremtménye, úgy Mózes is eltiltotta a túlzott gyászolástól a népet, a zsidó hagyomány szerint.
Zoroaszter égő hegyen érintkezett istennel, csakúgy, mint Mózes. 
Az Avesztában szerepel egy gonosz szellem, Bushyanca, aki a lustaságra bíztat. A zsidó iratokban, ezt a dévet Lilith-nek hívják, és női démon. A zsidó hagyományban ő Ádám első felesége, tőlük származnak a démonok. Az emberi szörnyszülötteket az ő számlájukra írták.
A méd Zoroaszter alakja és tettei, az Ószövetségben Illés és Elizeus próféták cselekedeteiként jelenik meg. Zoroaszter működése elején, felhívja a népet, hogy a hazugság papjait öljék meg, mint ahogyan a Bibliában Illés próféta, Izrael országrész Baál isten papjait végzi ki.
Zoroaszter vallásreformer legnagyobb értékű tanítása az volt, hogy prófétaként kijelentette, hogy az Isten Fia, egyszer le fog szállni az égből, megjelenik emberi formában, és az ő leszármazottjaként látja meg a napvilágot. A megtestesült Isten Fia, egy szűztől fog majd megszületni, hírdette Zoroaszter, méghozzá oly módon, hogy amikor a szűz a Kansu tóban fürödik, akkor termékenyül meg. Érdekesség, hogy a zsidó hagyományban is él egy olyanelképzelés, hogy a Messiás majd a Genezáreti-tónál, tóból születik meg.
Zoroaszter, előre jelezte a csillagot is, ami a kisded születésének hírnöke lesz majd. Azt is meghagyta, hogy a gyermeket ajándékokkal kell várni. Zoroaszter figyelmeztetése nyomán, 12 kiválasztott mágus, minden évben az aratás után, egy hegyen imádkoztak, az Isten Fia megtestesüléséért. Mindig figyelemmel kísérték az eget, templomaik tetejéről, hogy mikor jelenik meg a csillag. Jézus születésekor el is mentek Júdeába, köszönteni őt. A hagyomány szerint, a pártus mágusok, Tamás apostol munkáját segítették, amikor az apostol Párthiába érkezett hírdetni az igét, a mennybemenetel után.
Az Avesztában olyan részek is olvashatóak, amelyek az újszövetségi iratok egyes részletével egyeznek meg. Ezek a következőek : A világvégének előjelei vannak,
mint pl. a családok szakadása, háborúk dúlása, az Istenhit elhagyása, s mint természeti jelenség, a Nap elhalványodása (Napfogyatkozás) Az Aveszta szerint, 1ooo-ben kezdődik az ítélet, a gonoszok, és jók szétválasztása, ez 114 évig tart, ekkor jelenik meg Góg és Magóg népe.

Pap Nóra
Szerző a Flag Polgári  Műhely tagja

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Flag gondolja (34) Heti lámpás (282) Belföld (10) Jobbegyenes (2724) Sport (729) Egészség (50) Rejtőzködő magyarország (168) Mozi világ (440) Szépségápolás (15) Nagyvilág (1309) Alámerült atlantiszom (142) Mondom a magamét (7254) Tereb (146) Politika (1581) Emberi kapcsolatok (36) Vetítő (30) Irodalmi kávéház (531) Történelem (16) Autómánia (61) Gazdaság (694) Életmód (1) Tv fotel (65) Titkok és talányok (12) Kultúra (6) Nézőpont (1) Gasztronómia (539) Mozaik (83)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>