Ma 2023 február 02. Karolina, Aida napja van. Holnap Balázs napja lesz.
Bayer Zsolt: Káinok Ábel földjén 1. rész

Bayer Zsolt: Káinok Ábel földjén 1. rész

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Szorul a hurok...

Hol van már Katharina Blum elveszett tisztessége? Elvitte magával Böll, egyike az utolsó mohikánoknak (ez nyilván kulturális kisajátítás), lassan majd betiltják őt is, Grass már sorra került, a „cancel culture” nem állhat meg, hiszen úgy elvesztené önmaga értelmét, ami nem volt neki soha, csak akkor fog leállni, amikor el lesz takarítva, mint poloska az ágyból – az összes képviselőjével és hirdetőjével együtt. Minél hamarabb, annál jobb…

Hol van már Katharina Blum elveszett tisztessége?

Itt a mindenki, bárki, akárki tisztessége van soron.

Ezért aztán a politikusok zömének szellemi horizontja a holnapi vezércikkig terjed, mozgásterüket pedig a nagy médiavállalatok stúdióinak falai határolják be. Aki ennél messzebbre lát és többet mer, az „populista”.

Alább három emlékeztető  idézettel indítok. Ezzel a hárommal jól érzékeltethető az egész valósággyilkos káini világ, amiben élünk, s amelyből ki kell törnünk, minél előbb, bárhogyan és bármi áron. Az idézetek:

„Mi csináltuk meg a »köteles akciót« is. Semmi kétség: ami elhangzik, az képileg erőteljes, sőt durva, de nem agresszív, és nem fenyegető. Kövér nem akar akasztani. De amit mond, az – egy kis rossz szándékkal – ellene fordítható. Még kiforgatni se nagyon kell, csak kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. És összerakjuk. Fölhozatjuk még aznap reggel az egy szem kazettát, ami van, lejátsszuk a sajtónak. Szili Kati félig oldalra tartott fejjel, sírós hangon mondja el, hogy ez milyen borzasztó. Nagyszombaton Lendvai Ildikó még a Fidesznek kézbesít mindenfajta leveleket, és elindítjuk azt az SMS-kampányt, amelynek a vége a köteles tüntetés.” (Gyurcsány Ferenc)

„A mi stábunk az, amely szembe fordítja az MSZP-t és Medgyessyt az Orbán–Nastase-paktummal. Amikor kiderül, mi van a paktumban, hogy korlátozásmentesen próbál valamennyi román állampolgárnak munkavállalási lehetőséget biztosítani, akkor ott egy hosszú vitában meggyőzzük önmagunkat arról, hogy ezt meg kell támadni. Meg kell támadni, függetlenül attól, hogy Kovács az előző este rábólintott. […] Odahívtuk Medgyessyt, hogy forduljon szembe az eddig képviselt állásponttal. Nagy nehezen meggyőztük erről, s a végén – még nehezebben – Kovács is beadja a derekát.” (Gyurcsány Ferenc)

„És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a sz…rból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?” (Gyurcsány Ferenc)

A mai Káinjaink politikai keretlegények, szellemi kivégzőosztagosok, közöttünk járó új Lenin-fiúk. Minden nap rendeznek egy hosszú kések éjszakáját vagy egy autodafét az Ipatyev-házban, morális fenntartásuk annyi van, mint egy hiénának, létezésük maga az iszony és a kártékonyság.

Íme, az első példa, az első felvonás, melynek lényege: ami nem az enyém, az az enyém.

Történt, hogy egy szép napon  bizonyos Horváth Csaba László, a ]]>24.hu]]> „újságírója becsöngetett egy budai lakásba.

Nevezett H. Cs. L. magát valami futárnak kiadva arról érdeklődött, hogy otthon van-e Veress László, mert „levelet hozott neki”. Az ajtót nyitó asszony közölte, Veress László nem lakik ott, de hagyja ott nyugodtan a csomagot, majd odaadja neki. – Mert, maga kicsoda? – kérdezte mohón H. Cs. L. – Az anyósa vagyok – hangzott a válasz. S ennyi elég is volt. H. Cs. L. távozott, majd megszületett az első „cikk”, amely szerint:

„Több mint 320 millió forint érkezett külföldről egy olyan alapítvány bankszámlájára, melyet határon túli magyarok támogatására hoztak létre. Csakhogy az adomány jelentős részét nem erre a célra költötték, hanem egy budai ingatlant vásároltak belőle. Mint a ]]>24.hu]]> kiderítette, a II. kerületi villában található lakást Veress László családja használja. Veress Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a kabinetfőnöke, az alapítvány kuratóriumi elnöke, Visontai Kálmán pedig Veress munkatársa az Országházban. Az erdélyi gyökerekkel rendelkező, külhoni munkájáért kitüntetett Veressnek hivatalosan ugyan semmi köze a 2019-ben vásárolt ingatlanhoz, amikor fölkerestük azt, mégis az anyósa nyitott ajtót. Az asszony elmondta, hogy Romániából érkeztek, és a lakásban szálltak meg, ám annak valódi tulajdonosáról semmit sem tudott.”

H. Cs. L.-lel az alapítvány elnöke telefonon is közölte, majd írásban is megerősítette, hogy   az alapítványi tulajdonban lévő lakásban a fő tevékenysége szerint szociális tevékenységet végző alapítvány szeptember óta a gyógykezelések időtartamára kérelmükre szállást biztosít egy külhoni magyar házaspárnak, akinek egyik tagja orvosilag igazolt, súlyos beteg. Ez a súlyos beteg ember Veress László apósa volt, akit felesége gondozott. Hogy miért? Azért, mert odahaza Romániában a beteg emberen már nem tudtak segíteni a kórházak. Minderről  orvosi papírok tanúskodnak. A 24.hu újságírója tehát pontosan tudja, hogy a poszt-Covid állapotban lévő, súlyos cukorbeteg, amputációra váró beteg – Veress apósa – tartózkodik az alapítványi lakásban, ahová becsöngetett. S ahol Veress anyósa nyitott neki ajtót. S tudják mit válaszolt  erre az információra H. Cs. L. az alapítvány vezetőjének? Azt, hogy mindez „újságírói szempontból nem releváns”!

És akkor vessünk egy pillantást arra a bizonyos alapítványra!

Nevezett alapítványról a következőket kell tudni:

A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány kizárólag magánadományokból működik, tagjai magánszemélyek. Az alapítványnak még közhasznú státusa sincs, soha, egy forint közpénzt nem kezelt és nem kezel. Bármiféle támogatást vagy meghívásos pályázatok vagy kérelmek útján nyújtanak. Bevételei és kiadásai tételesen és pontosan nyomon követhetők éves beszámolóikban, amelyek bárki számára elérhetők a ]]>Bíróság.hu]]> honlapon, ezen belül a civil szervezetek névjegyzékben.

Az alapítvány hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelően 2019-ben megvásárolt egy visegrádi ingatlant (építési telket), amelyen terveik szerint ifjúsági táborhelyet és alkotóházat fognak működtetni. Az alapítvány ezen kívül Budán vásárolt egy lakóingatlant, amelynek rendeltetése az alapítványi célokkal egyezően vendéglakás, illetve közösségi központ. (Ide csengetett be H. Cs. L.)

Az alapítvány által megvásárolt ingatlanok az alapítvány kizárólagos tulajdonát képezik, senki másnak semmiféle használati jogcíme nincs. Ezekkel az ingatlanokkal sem ingatlanhasznosítási, sem kereskedelmi tevékenység nem folyik és nem folytatható. Az alapítvány szintén 2019-ben vásárolt egy használt személygépkocsit, amely szintúgy kizárólag az alapítvány tulajdonában és használatában áll. Amúgy az alapítvány minden, a tevékenységével összefüggő bevételét és kifizetését kizárólag pénzintézeti úton, teljesen átláthatóan végzi. Az alapítvány valamennyi törvényi beszámolási kötelezettségének és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett és tesz.

H. Cs. L. ezt írja:

„Az alapítvány egy Kövér Lászlóval baráti viszonyt ápoló tajvani milliárdos közbenjárásával jutott hozzá több mint 300 millió forinthoz, a külföldről támogatott szervezetek listájára mégsem került fel.”

Ezért fontos megjegyeznünk a következőket:

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvényben foglaltak szerint az alapítvány nem végez. A hivatkozott jogszabályban előírt korábbi adatszolgáltatási kötelezettségével egy adminisztratív hiba miatt az alapítvány késedelembe esett, azonban utóbb okafogyottá vált a hiánypótlás, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály megváltozott és hatályon kívül helyezte a hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettséget.

Amúgy pedig az alapítvány a Magyarországon egyéb adományozásairól is ismert Frank Liu magánbefektető közreműködésével, az ő külföldi partnereitől kapott az 2019-ben magántámogatást, amely pénzintézeti átutalással érkezett, és amely támogatást, illetve annak felhasználását az alapítvány pontosan feltüntetett az éves beszámolóiban.

A magyar állampolgársággal is rendelkező Frank Liut egyébként köszönet, és nem lejáratási kampány illeti számos magyarországi ügyben nyújtott támogatásáért. Például 2020-ban 21 millió egészségügyi védőmaszkot adományozott Magyarországnak és a külhoni magyarságnak.

Ezek volnának a tények, s ezen tényekre tekintettel a közpénzeket nem kezelő alapítvány ügyei nem képeznek közérdeket, ezért nem képezhetnék politikai viták, politikai kampányok tárgyát sem. Mindez így volna akkor, ha nem léteznének az örök Káinok.

És akkor foglaljuk össze az eddigieket: adott egy magánalapítvány, nem is közhasznú státussal, tagjai magánszemélyek. Adatszolgáltatási és minden egyéb kötelezettségüknek eleget tettek és tesznek. Mivel semmilyen közpénzt nem használnak, a Káinoknak az égvilágon semmi közük ahhoz, hogy amúgy milyen ingatlanokat és autókat vásárolnak. Nagyjából ennyi, amit elsőre tudnunk kell.

S hogy miért tartózkodott a lakásban Veress László apósa? Mondtuk már, de még egyszer megismételjük: A budapesti lakóingatlanban szeptember 1. óta egy külhoni magyar házaspár részére biztosított az alapítvány térítésmentes elhelyezést, a tervek szerint ezt mindaddig biztosította volna, míg a súlyos, krónikus betegségben szenvedő egyik házastárs magyarországi gyógykezelése ezt szükségessé teszi.

Mivel Veress László és családja a közelben  lakik, végképp kézenfekvő volt, hogy Veress apósát és anyósát az alapítvány segítségével az alapítvány vendéglakásában helyezik el. Egy magánalapítvány vendéglakásában. S igen, ebbe a vendéglakásba járt át a szomszédból Veress László felesége Veress László gyermekeivel együtt, hogy gondozza édesapját, segítsen az édesanyjának. Ezt H. Cs. L. így fordította le „újságcikkre”.

„Veress László november eleje óta nem adott magyarázatot arra, hogy miért anyósa nyitott ajtót abban a villalakásban, amit külhoni magyaroknak szánt adományokból vásárolt meg 240 millió forintért egy elvben határon túliakat támogató alapítvány. Továbbá azt sem árulta el a kabinetfőnök, hogy milyen jogcímen használja sajátjaként az ingatlant a családja. Látogatásunkkor ugyanis Veress felesége is a villához érkezett. Az asszony a két gyerekével lépett be a kapun, a kódot fejből ismerve. Ő és a gyerekei is otthonosan mozogtak a villa kertjében, ami közel is van nekik, hiszen – mint azt Veress anyósától megtudtuk – a család a szomszéd házban lakik.”

Kezdik már érteni, ugye? Egy magánalapítvány, mely kizárólag magánpénzből működik vásárol egy budai lakást, egyebek mellett határon túliak vendéglakásának. Ebben a lakásban ápolnak egy határon túli magyar férfit, akin nem tudtak segíteni a román kórházak. A férfit magától értetődő módon elkísérte a felesége is. A házaspár történetesen Veress László apósa és anyósa. Ebből az „ügyből” farag heteken át tartó botrányt a hazai ellenzéki sajtó és  politika össze-vissza hazudozva mindent.

Miközben egy beteg ember egészségügyi drámája zajlott Budapesten, a Káinok médialincselésnek vetik alá a családot. A  beteg ember 2021. november 13-án hazaviszik  szülőföldjére, ahol két hét múlva meghalt. Még a  temetése napján is a Káinok médiája támadta Veress Lászlót és családját.

De ki az a Veress László, aki miatt ezt az undorító, hazug kampányt végig csinálták a Káinok?

Veress László Kövér László munkatársa az Országgyűlésben, az elnöki  kabinet vezetője. És így válik érthetővé és világossá minden. S aztán ezért születnek meg az ilyen cikkek – csak a címeket sorolom, mert azok is önmagukért beszélnek, figyeljenek erősen:

„Exkluzív fotók érkeztek a budai luxusvilláról, ahová Kövér László költöztette a pereputtyát”(!)

„Megkérdezték Kövér Lászlót, miért lett budai luxusvilla és Audi6 a határon túli magyaroknak szánt pénzből”(!)

„Több száz milliós alapítványi mutyiban bukkant fel Kövér László – luxuslakást és autót osztogattak a haveroknak”(!)

„Szorul a hurok: feljelentést tettek Kövér László több száz milliós alapítványi mutyija miatt”(!)

Hol van már Veress László! Kövéré a budai luxusvilla, ahová a „pereputtyát” költöztette! Mindez a Nyugati Fény című portálon jelent meg, nevesítsük ezeket is, ne csak a Horváth Csaba László nevű Káint. Tehát, a Nyugati Fény főszerkesztője bizonyos Mandula Viktor, s bár „cikkeik” döntő többsége név nélkül jelenik meg, vannak azért „munkatársai” is: Kenyeres Bence, Barna Zsuzsa, Balogh Krisztina.

De ne feledkezzünk meg az összes többi Káinról sem. Hiszen ebben (ebben is) a mocskos és hazug lejárató kampányban részt vett mindegyik, a 444-től a HVG-n át az RTL Klubig, az összes.

A feladat pedig ennyi volt: egy törvényesen és kizárólag magánpénzből működő alapítvány egyik ingatlanáról állítsuk azt, hogy az valójában Veress Lászlóé, majd második körben, hogy Kövér Lászlóé.

Ami nem az övé, az a hírekben legyen az övé. Ez volt az első felvonás.

(u. i.: Amúgy az alapítvány tevékenységének teljes ellenzéki becsmérlése közepette, 2021. november 14–21. között, 53 ország részvételével zajló nemzetközi csillagászati és asztrofizikai diákolimpián, az alapítvány egyik korábbi ösztöndíjasa, Varga Vázsony aranyérmet szerzett.

Csak hogy tudjuk, egyebek mellett mivel is foglalkozik nevezett alapítvány, ha éppen nem Kövér Lászlónak vesz titokban budai lakást és autót…)

(folytatjuk)

Bayer Zsolt - ]]>www.magyarnemzet.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Autómánia (61) Heti lámpás (260) Belföld (8) Szépségápolás (15) Tereb (142) Életmód (1) Gasztronómia (539) Tv fotel (65) Jobbegyenes (2537) Irodalmi kávéház (516) Mondom a magamét (6587) Kultúra (6) Politika (1581) Mozaik (83) Titkok és talányok (12) Rejtőzködő magyarország (168) Vetítő (30) Flag gondolja (33) Sport (729) Történelem (15) Alámerült atlantiszom (142) Mozi világ (440) Gazdaság (675) Nagyvilág (1305) Egészség (50) Emberi kapcsolatok (36)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>