Ma 2023 március 31. Árpád napja van. Holnap Hugó napja lesz.
Bayer Zsolt: Baloldali budavári hadjárat

Bayer Zsolt: Baloldali budavári hadjárat

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Hát… Ezek ilyen emberek.

Mint a kedves olvasók nagy része előtt ismeretes, a budavári polgármester, V. Naszályi Márta megválasztása óta hadjáratot folytat bizonyos vári lakosok ellen, így ellenem is. Illetve nyugodtan kijelenthetjük az eddigi események ismeretében, hogy ez a hadjárat már az önkormányzati választások kampányának részét képezte, s már 2018 vége óta tart. Résztvevői az ellenzéki, baloldali és liberális politikai erők, illetve az ő szolgálatukban álló becstelen és hazug sajtótermékek és azok „újságírói”.

E hadjárat részeként először azzal rágalmaztak meg, hogy „kapcsolataim révén” olcsón jutottam önkormányzati lakáshoz, illetve kevesebbet fizetek, mint kellene. Ez a hazugság és rágalom nagyon hamar lelepleződött és tarthatatlanná vált, de a lényeg nem az igazság (ezek a gazemberek soha nem törődtek az igazsággal), hanem az, hogy a fejekben megragadjon valami a „Bayer és a többi kormánypárti közszereplő lakásügyéről”.

Majd azzal folytatták, hogy egy „fakunyhóért”, egy „putriért” cseréltem a vári lakást, végül jött a törvénytelen csere rágalma, és V. Naszályi bejelentette, „perre viszi” az ügyet. (Erről a folyamatról beszéltem, amikor az Átlátszónak adtam interjút, és ezt minősítette V. Naszályi „beismerésnek”.)

V. Naszályi úton-útfélen azt nyilatkozta, hogy megkárosítottam az önkormányzatot, továbbá megkárosítottam az embereket. („Ba­yer megkárosította a kerületi embereket a színlelt lakáscserével” – mondta a polgármester, ezért az önkormányzat pert indít Bayer ellen. Telex, 2021. január 14.)

Az ügy egyik fejleménye volt, hogy a kampányban még a párbeszédes V. Naszályi Mártát támogató, liberális beállítottságú Tamási Miklós – aki a zseniális Fortepan tulajdonosa – megkeresett engem, mert – szavai szerint – elviselhetetlennek és igazságtalannak érzi, amit az új önkormányzati vezetés és személy szerint V. Naszályi művel velem és a többi kormánypárti közszereplővel. Tamási, aki egy tisztességes ember, több alkalommal jelezte a baloldali és liberális médiá­nak, hogy lenne számukra mondanivalója, de a szó szoros értelmében elhajtották. („A maga ügyének nincs hírértéke!” – közölte például Tamásival a HVG „újságírója”.)

Nos, ezek után Tamási Miklós levelet írt V. Naszályi Mártának. A levelet, annak címzésével és a küldés dátumával együtt, az alábbiakban olvashatják – betűhíven: „Fortepan (fortepan@gmail.com), 2021. január 15.:
Tisztelt Váradiné Naszályi Márta
Polgármester asszony!
Tegnapi online sajtótájékoztatójából értesültünk róla, hogy az elkészült szakértői állásfoglalás alapján Bayer Zsolt lakáscsere-ügyét Bíróság elé viszi az Önkormányzat. Mivel a kérdéses ügyben több esetben – személyesen és sajtómegjelenésekben is – megszólaltam, fontosnak tartom, hogy ismét ezt tegyem. Továbbra is úgy érzem, hogy Bayer Zsolt ügye nem különíthető el a hasonló lakáscsereügyektől, így például a mi esetünktől sem. Ezért kérem, hogy amennyiben bűncselekmény történt, úgy a mi lakáscsere-szerződésünk ügyében is indítsák meg a jogi lépéseket.
Ügyünkről röviden: tiz évvel ezelőtt költöztünk az I. Országház utca 23.-ba. A 42 nm-es lakást egy hasonló méretű II. kerületi öröklakás árából cseréltük. Mivel az akkori Bérlő készpénzt szeretett volna a bérleti jogért, igy a két lakás közötti valódi cserét nem tudtuk megvalósítani. Ezért egy harmadik – egy vidéki ingatlan – bevonásával, hármas cserével lettünk a vári lakás bérlői. Így tehát egy felújított, II. kerületi öröklakás árából egy félkomfortos, teljesen felújítandó bérlakás bérlői lettünk.
Esetünk lényegileg nem különbözik Bayer Zsolt ügyétől, ahol szintén készpénzzel váltották meg a bérleti jogot. Hasonlóság még a két ügy között – de talán általánosságban is a vári lakáscserék ügyében –, hogy a szerződéseknek legjobb tudomásunk szerint nincs károsultja. Sem a régi Bérlő, sem az Önkormányzat az elmúlt tíz évben nem jelezte, hogy a szerződéssel megkárosítottuk volna.
Érdemben nem befolyásolja a kérdést, de fontos lehet megemlíteni, hogy a lakásunkat 3 évvel ezelőtt a tetőtér felé 30 nm-el bővítettük. Ehhez természetesen az összes hatósági engedélyt beszereztük. A tetőtérért megváltási díjat fizettünk az Önkormányzatnak, az építkezés saját költségünkön folyt.
Tisztelt Polgármester Asszony, Kedves Márta! Nagyon sajnálom, hogy ide jutott a vári lakáscserék ügye. Továbbra is tiszta a lelkiismeretem, de – amennyiben tettünk jogszerűtlen volt – annak minden következményét vállalom.
Tisztelettel: Tamási Miklós”

Naszályi Márta nem kapkodta el a válaszadást, de végül három hét múlva megírta Tamási Miklósnak az alábbi levelet, amelyet most szintén a fejléccel és a dátummal együtt betűhíven közlök önökkel:

„Feladó: V. Naszályi Márta
(polgarmester@budavar.hu)
Dátum: 2021. február 7. Tárgy: Bejelentés. Címzett: Fortepan (fortepan@gmail.com)

Tisztelt Tamási Úr! Kedves Miklós!
Őszinte megbecsüléssel fogadtam hozzám intézett beadványát, amelyben az Országház utca 23. szám alatti önkormányzati bérlakása lakáscsere-körülményeit ismerteti.
Önnel együtt egyre többen fordultak már hozzám, jelezve, hogy nyugtalansággal olvasnak az I. kerületi önkormányzati lakásokkal kapcsolatos jogi kérdésekről, amelyek sokszor sajnos politikai színezetet is kapnak. Választási ígéretemnek megfelelően már 2019-ben megkezdtük az önkormányzat korábbi szerződéseinek, ezek között a lakásbérleti szerződéseknek is az átvizsgálását. Objektív szempontok alapján, részrehajlás nélkül. Azt ígértem, hogy elsősorban feltárjuk és a nyilvánosság elé tárjuk ezeket az ügyeket, másodrészt megtesszük a jogi lépéseket azokban az esetekben, ahol ez indokolt, harmadrészt megakadályozzuk ennek a kiskapukra épülő módszernek a folytatását. Ezen ígéretemnek eleget is tettem, mindhárom kérdésben. Minderre azért van szükség, mert egy igazságos és átlátható lakásbérleti rendszert csak akkor tudunk építeni, ha első lépésben rendbe tesszük a korábbi időszak jogszerűtlen vagy közérdeket sértő ügyeit.
Az elmúlt néhány év lakáscsere-szerződéseit átvizsgálva élesen rajzolódott ki az az önkormányzati döntéshozatali rendszer, amely leplezett és formailag jogszerűnek tűnő, ám tartalmilag a jogszabály megkerülésére irányuló szerződéseket mindenféle vizsgálat nélkül átengedett a hivatal szűrőjén. Nem azért kellett ezekben az ügyekben a nyilvánosság elé állnom, mert az önkormányzatot közvetlen anyagi kár érte, hanem mert sok bérlő ezekben az ügyekben bizonytalan és kiszolgáltatott jogi helyzetbe került, nekem pedig kötelességem az érdekeiket megvédeni, és mert a nemzeti vagyon nem lehet jogsértés tárgya.
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem lehetséges minden esetben minden ilyen ügyet meg nem történtté tenni, továbbá nyugalmat és kiszámítható bérleti rendszert szeretnék kialakítani az I. kerület bérlői számára. De ebben a folyamatban egy fontos elem az, hogy a nyilvánosság elé tárjuk a tapasztaltakat, és tiszta, a jogszabályoknak megfelelő döntéseket hozzunk. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy hosszú évek rutinszerű gyakorlata látszik igazolni a jogszabályt kritizálók mondanivalóját, de az önkormányzat, és annak polgármestere csak a jogszabályok által kijelölt keretek között mozoghat.
A tárgyilagos és objektív szempontok alapján történt vizsgálat alapján a legkirívóbb esetekben indított polgári peres eljárást az önkormányzat, amelyben a bíróságtól elsősorban a jogsértés megállapítását kértük, ezen eljárásoknak nem célja az, hogy ezeket a szerződéseket azonnal meg is szüntessük. A bírósági döntések függvényében döntünk a további lehetőségekről, mérlegelve, hogy egy további eljárásnak milyen következményei lehetnek. Jelenleg három csereszerződést peresített az önkormányzat, 2019 novembere óta pedig szigorú és jogszerű vizsgálat alapján hozzuk meg a döntéseket ezen ügyekben.
Vizsgálatainkat az elévülési szabályok ­miatt is kizárólag az elmúlt néhány év ügyeire össz­pontosítjuk, így arról tudom tájékoztatni, hogy az Ön ügye ezen objektív szempontok ­miatt nincs a vizsgált ügyek között. Jelzésére kérni fogom kollégáimtól, hogy a szerződését tekintsék át, de arra tekintettel, hogy ez tíz éve történt, előre látható, hogy nem lenne jogi eredménye az eljárásnak.
Még egyszer hangsúlyozom, nem áll, nem is állhat szándékomban, hogy az elmúlt 21 év minden csereszerződését támadjam. A bérlőink­nek biztonságra, kiszámítható viszonyokra van szüksége, áttekinthető jogszabályi környezetre és átlátható döntésekre. Ez az a cél, amelyet el kívánok érni.
Bayer Zsolt ügye nem azért kerül bíróság elé, mert Bayer Zsolt közszereplő, hanem azért, mert megállapításaink szerint kirívóan és súlyosan jogsértő cserefolyamat alapján történtek a szerződések, amelyet a publicista maga is nyilvánosan elismert.
Bízom benne, hogy azon bérlőink között tudhatjuk majd Önt is, aki a jelenlegi, politikai felhangokkal átszőtt rendeletalkotási folyamatot el fogja ismerni, és végül elégedett I. kerületi lakóként használhatja önkormányzati bérlakását!
Üdvözlettel:
Naszályi Márta polgármester
polgarmester@budavar.hu
]]>www.budavar.hu]]>

Ez tehát a levélváltás, amely egy becsületes ember és a nem becsületes polgármester között zajlott le az év elején.

Felhívom a figyelmet a következőkre: miközben V. Naszályi minden nyilvános megszólalásában engem azzal vádol, hogy megkárosítottam az önkormányzatot, magánlevélben kijelenti, hogy „nem azért kellett ezekben az ügyekben a nyilvánosság elé állnom, mert az önkormányzatot közvetlen anyagi kár érte”. Igen, természetesen sem az önkormányzatot, sem senki mást nem ért semmiféle kár. Ehhez képest V. Naszályi – hogy mégis igazolja valamivel a becstelen és tisztességtelen eljárását – azzal az ostobasággal áll elő a Tamásinak írt levelében, miszerint „sok bérlő ezekben az ügyekben bizonytalan és kiszolgáltatott jogi helyzetbe került”.

Nos, senki nem került semmiféle kiszolgáltatott helyzetbe. Illetve mégis: mi, megtámadott és megrágalmazott kormánypárti vári lakosok, akiknek most el kell szenvednünk V. Naszályi hazug és aljas rágalmait, továbbá a „hivatalnak packázásait”.

Itt áll feketén-fehéren: V. Naszályi megrágalmaz engem valamivel, majd bírósághoz fordul, és azzal hinti tele a nyilvánosságot, hogy megkárosítottam az embereket és az önkormányzatot. Majd annak, aki beismeri neki azokat a vádakat, melyekkel engem illet, egy magánlevélben biztosítja arról, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi probléma, amúgy sem érte semmilyen kár az önkormányzatot, különben is, az ő „ügye” „elévült”.

Itt jegyezzük meg és szögezzük le: ilyen „ügyekben” nincsen semmiféle elévülés. Vagy mindenkire vonatkozik ugyanaz, vagy senkire.

Persze naivitás lenne bármiféle tisztességet és korrektséget elvárni ezektől. Hiszen, hogy mást ne említsünk, V. Naszályi 2019-ben még azzal kampányolt, miszerint mindent meg fog tenni azért, hogy a vári lakások bérlői megvásárolhassák a lakásukat, majd most, amikor a kormány előállt az ezt lehetővé tevő törvényjavaslattal, a leghangosabban tiltakozik ez ellen.

Ugyan miféle becsületet és tisztességet várhatunk el egy olyan embertől, aki éppen ki akar perelni a lakásomból, ami előtt már hülyegyerekek tüntetést is tartottak megrendelésre, de arra hivatkozva, hogy „nem ismeri a lakcímemet”, oda küldeti a bírósági értesítést, ahonnan már három éve kijelentkeztem? Hátha nem kapom meg, nem is tudok róla, és akkor nem reagálok, a bíróság pedig azt hiszi, egyszerűen nem érdekel az egész.

Hát… Ezek ilyen emberek.

Bayer Zsolt - ]]>www.magyarnemzet.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Szépségápolás (15) Mondom a magamét (6709) Egészség (50) Vetítő (30) Sport (729) Gasztronómia (539) Alámerült atlantiszom (142) Gazdaság (676) Mozaik (83) Nagyvilág (1306) Irodalmi kávéház (519) Jobbegyenes (2578) Történelem (15) Rejtőzködő magyarország (168) Tv fotel (65) Heti lámpás (261) Flag gondolja (33) Autómánia (61) Belföld (8) Politika (1581) Mozi világ (440) Kultúra (6) Életmód (1) Tereb (142) Titkok és talányok (12) Emberi kapcsolatok (36)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>