Ma 2024 május 28. Emil, Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.
1b6a4eca7eb7f4be904771338bafcf05.jpg

A leleszi konvent kincsei

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Magyar Nemzet szombati magazinjának egyik legérdekesebb sorozatát közöljük le folytatásokban, melyben a remek Ludwig Emil megmutatja nekünk a rejtőzködő Magyarország eldugott kincseit, melyek mellett sokszor figyelmetlenül elhaladunk a mindennapi rohanó életünk során. Vigyázzunk ezekre a páratlan kincsekre, hiszen ezek a kincsek alappillérei szeretett Hazánknak.

Lelesz a történelmi Zemplén vármegye északi – Trianonban elszakított – felében, Szlovákia legkeletibb peremén, az ukrán államhatárnál található. Az élővizekben dúskáló Bodrogköz zöld lapályából kiemelkedő hegyecskén messzire látszik az ősi prépostság templomának fehér tornya. Mellette tekintélyes várkastély áll. A község a környék viszonylag fontos településének számít, a hangsúly a viszonylagon van, mert a XX. század sorsfordulói rútul elbántak e tájjal és népével: az egykor országos hírű szerzetesrendi központ virágzó gazdasága ma megélhetést sem nyújt a közel kétezer, kilenctized arányban magyar leleszinek.
Egy 1252-ben kelt oklevél már Leles formában írja a falu nevét, a szóban talán a régi magyar Lél – másképpen Lehel – személynév rejtőzik. A környék a honfoglaló magyarok első Kárpát-medencei szállásterülete, a közeli Zemplén várhegyén megtalált pompás fejedelmi lovas sírt egyesek Álmos vezér nyughelyének tartják, legszebb X. századi régészeti leleteink e vidékről származnak. III. Béla királysága (1172–1196) idején, 1188 körül Boleszló váci püspök „Lelez birtokot és összes javait a szabad jobbágyaikkal együtt a Szent Kereszt egyházának és abban a premontrei rend címe alatt az Isten fejér öltözékében szolgáló kanonokoknak adományozta”. A barátok várában szívesen időzött II. András (1205–1235), aki a hagyomány szerint itt értesült neje, Gertrúd királyné megöléséről. Máig sem tudni biztosan, hol történt Bánk bán 1213. évi merénylete, a Pilisben vagy ezen a környéken: az innen tíz kilométerre lévő Bodrogszentes mellett is van egy Pilis-hegy. A király a leleszi templom főoltára alá temettette felesége szívét, majd bőkezű adományokkal és újabb birtokokkal látta el a konventet. A tatárjárás idejére már tekintélyes rangra emelkedett prépostság országos hiteles helyként szolgált, és a mongolok pusztítása után néhány évvel, 1250-ben már bizonyosan ismét működött: ekkori prépostjának, Eztora Jánosnak a nevét is ismerjük. Ekkoriban, IV. Béla uralma alatt (1235–1270) épült a ma is meglévő, román kori torony és a kolostor első királyi kápolnája.
A leleszi prépostság történetéről sok érdekes adat mesél. Az Anjou uralkodók, majd Zsigmond és Mátyás király tovább gazdagították, 1355-ben Péter prépost tetemes összeget – kétszáz aranyat – fizetett egy budai kőfaragómesternek, az elvégzett munka alighanem a templom átépítése és a kolostor kápolnájának gótikus átalakítása volt.
Ez a hazánkban szinte ismeretlen kápolna a magyar művészet egyik legpompásabb kincse. Keleti oldala a nyolcszög három oldalával záródik. Magas, karcsú, lóhereíves ablakok bocsátják be a fényt. A gótikus boltozatot jellegzetes Nagy Lajos korabeli, faragott gyámköveken nyugvó bordázat tartja. A teret kétszintessé osztja a pillérpáron álló nyugati karzat, ahová a kolostor emeleti folyosójáról, egy csúcsíves, vasalt ajtón át nyílik bejárat. A kápolna falait körös-körül a XIV. század derekáról származó falfestmények borítják, amelyeket több helyütt hosszú, maiuszkulás – gót betűs – feliratú mondatszalagok kísérnek. Megfejtésük és értelmezésük egyelőre várat magára, amint az egyedülálló értéket képviselő freskók és más feltárult részletek konzerválása és restaurálása is.
Lelesz, ez a valóban isten háta mögötti hely hosszú históriájával, az 1990-es fordulat után megtalált falképeivel és a többi művészeti, építészeti látnivalójával megérdemli, hogy sorozatunk következő részében visszatérjünk rá.

Ludwig Emil, mno.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tereb (146) Belföld (11) Sport (729) Mondom a magamét (7622) Életmód (1) Irodalmi kávéház (537) Titkok és talányok (12) Mozaik (83) Történelem (18) Alámerült atlantiszom (142) Nagyvilág (1310) Politika (1582) Gazdaság (711) Flag gondolja (36) Kultúra (9) Autómánia (61) Mozi világ (440) Jobbegyenes (2807) Vetítő (30) Gasztronómia (539) Nézőpont (1) Rejtőzködő magyarország (168) Tv fotel (65) Heti lámpás (317) Egészség (50) Szépségápolás (15) Emberi kapcsolatok (36)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>