Ma 2024 július 24. Kinga, Kincső napja van. Holnap Kristóf, Jakab napja lesz.
41cf8aa00f324e5f00fd27276fa59056.jpg

A bényi Tizenkét Apostol-körtemplom

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Magyar Nemzet szombati magazinjának egyik legérdekesebb sorozatát közöljük le folytatásokban, melyben a remek Ludwig Emil megmutatja nekünk a rejtőzködő Magyarország eldugott kincseit, melyek mellett sokszor figyelmetlenül elhaladunk a mindennapi rohanó életünk során. Vigyázzunk ezekre a páratlan kincsekre, hiszen ezek a kincsek alappillérei szeretett Hazánknak.

Sorozatunk tegnapi darabjában az elszakított Esztergom megyei Bény község (ma: Bina, Szlovákia) XIII. századi apátsági templomának bemutatásával foglalkoztunk. A francia alapítású premontrei szerzetesrend kéttornyú Szűz Mária-egyházától északnyugatra, százlépésnyire különös épület vonja magára a figyelmet: egy kör alakú, kupolás kápolna. Ennek az Árpád-kori kerek templomnak – úgynevezett rotundának – bemutatásával kezdjük a 2003. esztendőt.
A magyar állam- és egyházalapítás utáni két-három évszázad építkezéseinél a szabályszerűnek mondható – hosszanti hajóból és hozzá kapcsolódó szentélyből álló – szakrális terek mellett nemritkán találkozni centrális elrendezésű – kör, négyszög, hatszög alaprajzú – kápolnákkal is. E változatos típusú és rendeltetésű épületek legtöbbször magukban állnak, ám sok korai egyházi központunkban láthatók a püspöki vagy szerzetesi templom kíséretében. Így az esztergomi, veszprémi, nyitrai, fehérvári, egri, csanádi és erdélyi (gyulafehérvári) püspökvárakban; a szepesi és pozsonyi prépostságok területén; a jáki, boldvai, hernádszéplaki bencés apátságok mellett csakúgy, mint a bényi premontrei templom közelében. Ez utóbbi az egyik legépebben megmaradt és a legtalányosabb emlék közülük.
A rotunda kívülről szabályos, tagolatlan henger formájú. Íves kapuja délnyugatról nyílik, keleti oldalában falba mélyedő, lapos karéj látható, amely a kör alakú térnek mintegy szentélyéül szolgál. Az alig hangsúlyozott apszisnak három egymás melletti, keskeny, félkörívű ablak kölcsönöz jelentőséget, a tőle jobbra és balra szabályosan sorakozó négy, illetve nyolc – összesen tizenkét – falfülke pedig rejtélyessé teszi az épület belsejét. Az egykor minden bizonnyal sediliumként – papi ülőhelyként – szolgált fülkékre a kápolna titulusa, a Tizenkét Apostol rímel, de hogy pontosan miféle liturgiai célt szolgált az építmény, nem tudni. Keletkezésének pontos ideje sem tisztázott, jellemzően a szlovák kutatók datálják korábbra, a X–XI. századra. Sokkal valószínűbb a XII–XIII. század fordulója, avagy a mellette álló szerzetesi monostortemplom alapítása – 1217 – körüli évek. A belső köpenyfalon töredékesen megmaradt falfestményeket XIII. századiaknak ítéli a hazai művészettörténet.
Sajnos a bényi körtemplom építészeti párhuzamai sem segítenek a kérdések tisztázásában. (Tizenkét apostolt nem sok régi egyházunk választott védőszentül, a Duna menti Apostag községben 1805-ben lebontott, azonos titulusú kápolna viszont a leírások szerint tizenkét szögletű volt.) Építőanyaga, a tégla inkább gyakori a középkori Magyarországon ismert rotundák esetében, mintsem különleges. Funkciója megfejtéséhez eddig csak az a szempont merült fel, hogy a szerzeteseknek nem volt joguk szentségek kiszolgálásához – nem keresztelhettek, gyóntathattak, áldoztathattak, eskethettek és temethettek –, e feladatokat a települések plébániái látták el, s talán ezért lehetnek a felsorolt egyházak mellett kisebb kápolnák. Ám ez még nem magyarázza sem az apostolokat, sem a falfülkéket Bényben.

 Luswig Emil, mno.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Kultúra (9) Jobbegyenes (2825) Flag gondolja (36) Gasztronómia (539) Titkok és talányok (12) Nagyvilág (1310) Politika (1582) Történelem (18) Tereb (146) Mozi világ (440) Rejtőzködő magyarország (168) Egészség (50) Heti lámpás (322) Emberi kapcsolatok (36) Gazdaság (713) Autómánia (61) Mozaik (83) Sport (729) Szépségápolás (15) Mondom a magamét (7731) Vetítő (30) Belföld (11) Alámerült atlantiszom (142) Irodalmi kávéház (537) Életmód (1) Nézőpont (1) Tv fotel (65)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>