Ma 2021 május 11. Ferenc napja van. Holnap Pongrác napja lesz.
2078a2acfa9d9def3079bd262e0f85f9.jpg

Antidogma - Fatális szinergia I. rész

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Napjainkban három végzetes erő munkálkodik mindenki szeme láttára és tudtával: a kapitalizmus, a globalizmus és a cionizmus. A rendszer kétségtelen zsenialitását bizonyítja azonban, hogy részben palástolni tudja a kártékonyságukat.

Ezek hárman, akárcsak a mozgatóik, szorosan együttműködnek, elvi szinten legalábbis mindenképpen, még ha személyes vagy hatalmi okokból adott esetben diszkrepancia is támadhat közöttük. Klasszikus példája ennek a nyugati demokráciák hagyományos kétpárti váltógazdálkodása, amelynek keretében a (teljes joggal) baleknak tartott választópolgár valójában hamis alternatívákkal szembesül, hiszen az egyik oldal kutya, a másik eb, és a választási cirkusz csak arra szolgál, hogy nevet adjon a zabigyereknek, össznépi áldást szervezve a rendszer momentán leginkább piacképes és legjobban eladható képviselőinek.

Távol az amennyire zajos, ugyanannyira efemer és felszínes népi megmozdulásoktól, a világ eseményeit valójában a kozmopolita oligarchia szervezetei és hálózatai – mindenekelőtt a Trilaterális Bizottság, a Bilderberg-csoport, a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), a Skull & Bones, a B’nai B’rith – irányítják a háttérből, kézben tartva a gazdaság, a fegyveres erők és a kultúra kulcspozícióit.

A világgazdaságot egyrészt egyetlen pénz uralja, az amerikai dollár, még ha egyre nehezebben is sikerül megőriznie prímszerepét a nyersanyagok, különösen az energiahordozók piacán, másrészt két – jelenleg még megkérdőjelezhetetlen – pénzügyi központ az intézményesített spekuláció fészkeiként: a londoni City és a New York-i Wall Street.

Katonai téren az amerikai hadsereg testesíti meg a szupremáciát, a NATO feudális struktúrájával és vazallusaival. A világ katonai költségvetésének csaknem fele fölött diszponálva lehetővé válik számára a beszédes Teljes Spektrumú Uralom (Full Spectrum Dominance) névvel illetett doktrínájának megvalósítása.

Ami a szellemi, de hasonlóképpen rettenetes aktívákat illeti, az előbb említett okkult hálózatok birtokolják a kulturális és ideológiai monopóliumot is, és az angolszász „lágy hatalom” (soft power) erősebb, mint valaha.

Ma egyáltalán nincs komoly konkurenciája Hollywoodnak és kapcsolt média-konglomerátumainak, mint a Disney, a News Corporation vagy a Time Warner, amelyek naphosszat a „másság”, a homoszexualitás, a bevándorlás, a fajkeveredés, a tolerancia dicséretét reklámozó kasszasikerekkel és szappanoperákkal bombázzák a közvéleményt.

Ez a kulturális háború olyannyira sikeres, hogy még ha holnap át is kerülne a hatalom központja Ázsiába, egyáltalán nem kell kulturális sokkra, kulturális „honvágyra” számítani, és az elitek továbbra is otthon érezhetik magukat. Japánban, Dél-Koreában, sőt a kínai megapoliszokban gyakorlatilag ugyanaz a mentalitás uralkodik, mint Nyugaton, és néha még rosszabb (elég csak Jackie Chan filmjeire utalni).

A kapitalizmus alapelve a lehető legegyszerűbb, és kétségtelenül ebből meríti erejét, hiszen a tőke, vagyis a vagyon korlátlan felhalmozásáról szól. Miközben ennek érdekében a gazdasági liberalizmust és a piaci deregulációt prédikálja, érdekes módon megállapítható, hogy ez mindig oligopólusok, trösztök és kartellek kialakulásához vezet, amelyek kisajátítják az anyagi javak oroszlánrészét, Pareto híres „80-20” törvényének megfelelően, amely szerint a gazdagság nagy részét egy kisebbség birtokolja. Ugyanezt a tényt Marx részletesen boncolgatja a Tőkében, és számos liberális szerző is elismeri.

Történelmileg a kapitalizmus az angolszász protestantizmusban gyökerezik. Szemben a katolicizmussal és a krisztusi karitász eszméjével, a protestantizmus megpróbálja összeegyeztetni a kereszténységet a személyes vagyonosodással, egyébként teljes ellentmondásban Krisztus szavaival. Ennek a kapitalizmusnak több fázisa és formája volt, de – csak a két végpontjánál maradva – a nemzeti jellegű ipari kapitalizmustól, amely még kapcsolatban állt a valósággal, mára eljutott a multinacionálisnak mondott, valójában azonban nemzetek fölötti finánckapitalizmusig, amely az értéktöbblet kisajátításán túl földrajzilag és mennyiségileg eddig még sohasem látott szinten gyakorolja az uzsorát és űzi a spekulációt, olyannyira, hogy elszakadt a való világtól.

Nem tévesztendő össze a globalizációval, amely a technikai fejlődéshez kapcsolódó természetes jelenség, a globalizmus mint ideológia elveti a nemzetet, különböző okokból akadálynak tekintve azt az emberi lények kibontakozásához.

Ebben az értelemben tehát a globalizmus a nemzeti lét és eszme ellentéte és ellensége, és többé-kevésbé nyíltan arra törekszik, hogy meggyöngítse, majd egy világkormány felállításával megszüntesse a nemzeteket. Lényegében azonban a globalizmus célja egy új embertípus, egy uniformizált és csereszabatos egyedekből álló, gyökerek, nemek, fajok, hagyományok, identitások nélküli emberiség kitenyésztése a globális emberfarmon, egyfajta negatív eugenizmus keretében.

Az erejét mutatja, hogy mára tökéletesen sikerült beszivárognia mind a jobb-, mind a baloldali gondolatirányzatokba, az ultraliberalizmus lévén a jobboldali, az alterglobalizmus pedig a baloldali pandanja.

Akárcsak a kapitalizmus, a globalizmus is az angol protestantizmussal vesz lendületet, ha némileg más okokból is.

A XVII. században teret nyer az angol arisztokrácia körében az az eszme, hogy a „kiválasztott nép” spirituális megtestesítője az angol nép. Ez erősen emlékeztet a judaizmusra, és nyilván a Biblia mértéktelen „élvezetének” az eredményeként vert gyökeret az angolszász kollektív pszichében, magyarázatul szolgálva az angolszász világ és a zsidóság jelenlegi affinitására. Viktória királynő korszakának tengeri szupremáciájából, a szociáldarwinista tanokból és főleg persze a Szentírás átértelmezéséből erőt merítve az angol-amerikai elitek a Brit Birodalom – Common Wealth (Közös Jólét) néven összefogott – volt gyarmatai után a többi nemzetre is sikeresen rátukmálták ezt az elvet, amely előbb a Nemzetek Ligája, majd a Népszövetség, végül pedig az Egyesült Nemzetek Szövetsége formájában öltött testet.

Gazdag István - demokrata.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Egészség (50) Titkok és talányok (12) Mozi világ (440) Vetítő (37) Szépségápolás (15) Politika (1578) Emberi kapcsolatok (36) Életmód (1) Heti lámpás (255) Történelem (14) Irodalmi kávéház (505) Gasztronómia (539) Autómánia (61) Kultúra (6) Flag gondolja (33) Mondom a magamét (5288) Belföld (6) Gazdaság (657) Jobbegyenes (2023) Alámerült atlantiszom (142) Mozaik (83) Tv fotel (65) Rejtőzködő magyarország (171) Nagyvilág (1454) Tereb (140) Sport (729)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>