Ma 2020 december 02. Melinda, Vivien napja van. Holnap Ferenc napja lesz.
Bayer Zsolt: Egy érsek levele

Bayer Zsolt: Egy érsek levele

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
Carlo Maria Vigano érsek nyílt levele Donald Trump elnökhöz

Elnök Úr,

Az elmúlt hónapokban két egymással szembenálló – véleményem szerint, bibliainak nevezhető – tábor kialakulásának lehettünk tanúi: a fény gyermekeinek és a sötétség gyermekeinek. A fény gyermekei az emberiség legkiemelkedőbb részét jelentik, míg a sötétség gyermekei abszolút kisebbséget képviselnek.

Mégis, az előbbi egyfajta diszkriminációnak van kitéve, amely erkölcsi kisebbségbe helyezi őket ellenfeleikkel szemben, akik gyakran stratégiai funkciókat töltenek be a kormányban, a politikában, gazdaságban és a médiában.

Látszólag megmagyarázhatatlan módon, a jók a rosszaknak és az őket önérdekből vagy félelemből támogatóknak a túszai. Ez a két tábor – mely bibliai természetű – egyrészről az Asszony másrészről pedig a Kígyó leszármazottai.

Egyrészről vannak azok, akik bár ezer hibájuk és gyengéjük van, attól a vágytól vezéreltek, hogy jót tegyenek, őszinték legyenek, családot neveljenek, dolgozzanak, bőséget hozzanak a hazájuk számára, segítsék a rászorulókat, és engedelmeskedjenek az Isteni Törvényeknek, hogy megérdemeljék Isten Országát. Másrészt pedig vannak, akik csak magukat szolgálják, semmilyen erkölcsi elvet nem tartanak be, akik le akarják rombolni a családot és a nemzetet, kihasználni a dolgozókat annak érdekében, hogy érdemtelenül magukat gazdagítsák, akik belső megosztottságot és háborúkat szítanak, hatalmat és pénzt halmoznak: egy napon, számukra a múlandó jólét megtévesztő illúziója – amennyiben nem bánják meg bűneiket – Istentől távol, az örök kárhozat szörnyű sorsát fogja megteremni.

A társadalomban, Elnök úr, ez a két ellentétes valóság egyidejűleg, örök ellenségként létezik, ahogyan Isten és a Sátán örök ellenségként léteznek. Úgy tűnik, hogy a sötétség gyermekei – akiket könnyedén azonosíthatunk a deep state-tel ( aháttérhatalommal), melynek Ön, Elnök úr, bölcsen ellenáll, a napokban ádáz háborút hirdet Ön ellen.  Ez a háttérhatalom eldöntötte, hogy úgymond, megmutatja a lapjait, és feltárja a terveit. Úgy tűnik, hogy ők annyira biztosak abban, hogy már mindent tökéletesen a kontroll alatt tartanak, hogy már félretették a körültekintést, ami eddig legalább részben elrejtette valódi szándékaikat.

A már megkezdett nyomozások le fogják leplezni a Covid vészhelyzet valódi felelőseit nem csak az egészségügy területén, hanem a politikában, a gazdaságban és a médiában is. Valószínűleg azt fogjuk felfedezni, hogy a pszichológiai manipulációnak ebben a kolosszális műveletében bizonyos emberek határozták meg az emberiség sorsát, jogot formálva arra, hogy az állampolgároknak és az országok kormányainak képviselői ellen cselekedjenek.

Azt is fel fogjuk fedezni, hogy a napjainkban zajló lázadásokat azok provokálják, akik látják, hogy a vírus gyengül, a járvány okozta társadalmi szintű riadalom tompul, ezért szükséges polgári zavargásokat szítaniuk, hogy azután azokat az elfojtásuk kövesse, ami bár törvényes, mégis elítélendőnek tarthatják majd, mint a társadalom elleni indokolatlan agressziót. Ugyanez történik Európában is, teljes szinkronban ezzel. Meglehetősen világos, hogy az utcai tiltakozások eszközt jelentenek azoknak a kezében, akik a közelgő elnöki választásokkor olyasvalakit szeretnének győzni látni, aki a deep state, a háttérhatalom céljait testesíti meg, és aki ezeket a célokat hűen és meggyőződéssel képviseli. Nem lesz meglepő, ha néhány hónap múlva újra azt fogjuk megtudni, hogy ezek mögött a vandál és erőszakos tettek mögött olyanok rejtőznek, akik a társadalmi rendnek ebből a széteséséből remélnek profitálni azzal a céllal, hogy egy szabadság nélküli világot építhessenek fel: Solve et Coagula, ahogyan a szabadkőműves mondás tartja. Bár ez nyugtalanítónak tűnhet, ezek az fent leírt ellenálló csoportosulások vallási körökben is megtalálhatók.

Léteznek hitbuzgó Pásztorok, akik Krisztus nyáját óvják, ugyanakkor vannak megvásárolható hitetlenek is, akik a nyáj szétszóratása érdekében tevékenykednek, hogy azután átadhassák ezt  a nyájat a kiéhezett farkasoknak.

Nem meglepő, hogy ezek a lefizethető személyek a sötétség gyermekeinek szövetségesei, akik gyűlölik a fény gyermekeit: ahogyan létezik a deep state, a háttérhatalom az állam szintjén, ugyanúgy létezik a deep church, a háttérhatalom által irányított egyház is, mely elárulja az egyház feladatait, és hamisan esküszik fel Isten iránti elkötelezettségére. Így míg a jó vezetők a közügyek terén harcolnak a Láthatatlan Ellenség ellen, a jó pásztorok az egyház területén. Ez egy spirituális csata, amelyről nemrégiben írtam, a május 8-án megjelent Folyamodványomban.

Az Egyesült Államoknak most először van olyan elnöke – az Ön személyében -, aki bátran megvédi az élethez való jogokat, aki nem szégyelli leleplezni a keresztények üldözését szerte a világon, aki beszél Jézus Krisztusról, és az állampolgárok szabad imádsághoz való jogáról. Az Ön részvétele a March for Life életpárti demonstráción, valamint az a gesztusa, hogy április hónapot a Gyermekbántalmazás Megelőzésének szentelje országos szinten, azt mutatják meg, hogy Ön melyik oldalon küzd.

Merem hinni, hogy mindketten ugyanazon az oldalon küzdünk ebben a csatában, bár különböző fegyverekkel.

Ezért azt gondolom, hogy a támadás, melynek akkor volt kitéve, amikor meglátogatta Szent II. János Pál síremlékét, annak a megrendezett média narratívának a része, melynek nem az a célja, hogy küzdjön a rasszizmus ellen, és társadalmi rendet hozzon létre, hanem, hogy erősítse a széttagozódást; nem az a célja, hogy igazságot hozzon, hanem, hogy törvényesítse az erőszakot és a bűnözést; nem az a célja, hogy az igazságot szolgálja, hanem, hogy elősegítse a politikai széthúzást. Nyugtalanító, hogy vannak püspökök – mint azok, akiket nemrégiben lelepleztem – akik szavaikkal azt bizonyítják, hogy az ellentétes oldalon állnak. A háttérhatalom, a deep state kiszolgálói, a globalizmusé, az irányított gondolkozásé, az Új Világrendé, melyet az egyetemes testvériség nevében egyre többször megidéznek, és amelyben semmi keresztényi nincsen, hanem szabadkőműves ideálokat idéz, aki azáltal akarnak világuralomra törni, hogy kivezetik Istent a bíróságokról, az iskolákból, a családokból, és talán még a templomokból is.

Az amerikai nép most már érett, és megértette, hogy a fősodratú média nem terjeszteni akarja az igazságot, hanem elhallgattatni és eltorzítani, az uraik céljait szolgáló hazugságot terjesztve.

Fontos azonban, hogy a jók, akik a többség, felébredjenek tehetetlen tunyaságukból, és ne fogadják el, hogy a fel nem vállalható célokért küzdő becstelen kisebbség átverje őket. Szükséges, hogy a jók, a fény gyermekei összegyűljenek, és hallassák hangjukat. Elnök úr, mi lehet ehhez a célhoz hatékonyabb eszköz annál, mint hogy imádkozunk, és kérjük az Urat, védelmezze Önt, az Egyesült Államokat és az egész emberiséget az Ellenségnek ettől a hatalmas támadásától?

Az ima erejétől a sötétség gyermekeinek megtévesztő fortélyai megsemmisülnek, lelepleződnek mesterkedései lelepleződnek, árulásai megmutatkoznak, és rémisztő erejük semmivé foszlik, és fény derül pokoli átverésükre.

Elnök úr! Folyamatosan imádkozom a szeretett amerikai népért, ahová XVI. Benedek pápa küldött engem aposoli nunciusként. Az emberi történelemnek ebben a drámai és döntő órájában imádkozom Önért és azokért, akik az Egyesült Államok Kormányában az Ön oldalán állnak. Bízom abban, hogy az egész amerikai nép és Ön is egyként imádkozik a Mindenható Istenhez velem ebben a cselekedetemben.

Megáldom Önt és a First Lady-t, a szeretett amerikai népet, minden jóakaratú férfit és nőt az emberiség Láthatatlan Ellenségeelleni egységében.


+ Carlo Maria Viganò
Titular Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio to the United States of America

Forrás:]]> Bádog - Bayer Zsolt blogja]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mozi világ (440) Flag gondolja (33) Tv fotel (65) Irodalmi kávéház (492) Tereb (140) Emberi kapcsolatok (36) Szépségápolás (15) Mondom a magamét (4941) Történelem (14) Rejtőzködő magyarország (171) Politika (1571) Nagyvilág (1452) Titkok és talányok (12) Jobbegyenes (1910) Alámerült atlantiszom (142) Mozaik (83) Vetítő (37) Gasztronómia (539) Kultúra (6) Sport (729) Heti lámpás (247) Gazdaság (655) Belföld (5) Életmód (1) Egészség (50) Autómánia (61)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>